Sayfa 214/214 İlkİlk ... 114164204212213214
Arama sonucu : 1710 madde; 1,705 - 1,710 arası.

Konu: Mustafa Kemal ATATÜRK

 1. #1705


  reis-i cumhur hazretlerinin heykeli

  istanbul : 2 (a.a) - reis-i cumhur gazi Mustafa kemal paşa hazretlerinin sarayburnundaki heykelinin kaidesine bugün öğleden sonra son taş konularak kaidenin inşaatı ikmal olunmuştur.

  3 kasım 1925

 2. #1706


  büyük gazinin yeni bir haykeli

  ankarada bulunan macarlar memleketimizde gördükleri hüsnü-kabülden mütevellid minnettarlığını izhar için gazi paşa hazretlerinin bir macar heykeltraşı tarafından haykelinin imal ettirilmesine karar vermişler ve bütün masrafınıda deruhte etmişlerdir.
  evvelki akşam bu maksadın şerefine olarak millet bahçesi gazinosunda bir suare tertib ederek macar milletinin türk milletine karşı tarihi muahbbetlerini muhtelif nutuklarla izhar ettiler ve haykelin tamamı için aralarında para topladılar.
  macar dostlarımızı bu muhabbet-i eserinden dolayı tebrik ederiz.
  4 kasım 1925

 3. #1707


  reis-i cumhurumuz
  ------------------------
  abdülhak hamid beyi kabül buyurmuşlardır

  evvelki gün reis-i cumhur hazretleri şair-i azam abdülhak hamid beyi kabül buyurarak iltifatta bulunmuşlar ve kendilerini öğle yemeğine alıkoymuşlardır.

  11 kasım 1925

 4. #1708


  tarihi bir hatıra

  yarın gazinin istanbulda bugünkü zafer mucizesini hazırladığı haneye kitabe talik olunuyor.

  istanbul : 12 (a.a) - gazi Mustafa kemal paşa hazretlerinin 335-te vatanın kurtuluş tedabirini hazırladığı şişlideki ev için yapılan kitabe ayın on dördüncü günü merasimle vaz olunacaktır.
  istanbuldaki mebuslar meclisi umumi ve cemiyeti belediye azaları merasime davetlidir.

  13 kasım 1925

 5. #1709


  gazinin heykeli

  beyoğlunda ikinciside rekz olunacak

  istanbul: 17 (a.a) - beyoğlu belediyesi taksim meydanına reis-i cumhurumuzun bir heykelinin rekzine (dikilmesine) karar vermiş,
  ve heykeltraş kırıpbel ile bu babda bir i'tilaf akd etmiştir,
  beyoğlu halkı heykelin masrafına sevinçle iştirak eyleyecektir.
  sarayburnunda dikilecek heykelin yakında şehrimize gelmesine intizar olunuyor.

  18 kasım 1925

 6. #1710


  reis-i cumhurumuz
  -------------------------
  cumhuriyet halk fırkasının izmir heyetini kabül buyurmuşlardır

  müfettiş sadreddin bey riyasetinde şehrimize gelen izmir cumhuriyet halk fırkası heyeti dün reis-i cumhur gazi Mustafa kemal paşa hazretleriyle başvekil ismet ve meclis reisi kazım paşalar hazaratı tarafından kabül edilmiştir.

  23 kasım 1925

Sayfa 214/214 İlkİlk ... 114164204212213214

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •