Sayfa 233/233 İlkİlk ... 133183223231232233
Arama sonucu : 1863 madde; 1,857 - 1,863 arası.

Konu: Mustafa Kemal ATATÜRK

 1. #1857


  ayan-dan bazı zevatın zaferimizi tebriği
  ikinci inönü zaferiyeti münasebetiyle istanbulda ayan azasından müşir fuad,
  ferik rıza paşalar ve sabık (eski) ayan reisi rıfat beyle,
  büyük millet meclisi reisi mustafa kemal paşa hazretleri arasında teati olunan tebrik ve teşekkür telgrafnameleri suretleri bervece atidir :

  ankara büyük millet meclisi reisi ali-kadri mustafa kemal paşa hazretlerine
  mübarek vatanımızın saadetini ve muhterem ordumuzun şan ve şerefini temin eden muzafferiyet-i celileden dolayı zat-ı devletlerine,
  ve bu harbi idare eden diğer zevatı kiramın cümlesine arz-ı tebrik ve teşekkürat ederiz.
  -----------------------------------------------------------------------------
  dersaadette müşir fuad ve ferik rıza paşalar ve sabık ayan reisi rıfat beyefendi hazeratına
  16 nisan 338
  hakkı hayatı tez-i edilmek istenilen milletimizin müdafa ve istiklal yolunda gösterdiği kahramanlıklar,
  pek çok mahfelden tebrik edildi.
  tebrikat-i alilerini el-yevm (bugün) ecnebi tazyiki altında bulunan payitahtımızdan yazılmış olmak itibariyle,
  bunlar meyanında en kıymetlilerinde ad ediyorum.
  arz-ı teşekkürat eder ve azimi milliyenin temsili tuğyanı olan ordumuz nusret-i alihiyenin (allah'ın yardımının) alel-devam şamil olması hususunda dualarınızı rica eylerim efendim.
  türkiye büyük millet meclisi reisi.
  gazi mustafa kemal paşa.
  18 nisan 1921

 2. #1858
  Duhul
  Feb 2017
  İkamet
  İstanbul
  Gönderi
  20,145
  Blog Entries
  12

 3. #1859


  büyük millet meclisi bugün açılıyor
  heyet-i temsiliyenin tamimi
  1 - bi-minel kerim nisanın yirmi üçüncü cuma günü,
  cuma namazını mütakip ankarada büyük millet meclisi küşad edilecektir.
  2 - vatanın istiklali makam-ı ref-i hilafet ve saltanatın istihlası gibi en mühim ve en hayati vazaifi ifa edecek olan büyük millet meclisinin yevm-i küşadını cumaya tesadüf ettirmekle yevm-i mezkurun (cumanın) mubareketinden istifade ve kablel küşad bilumum mebuseyn kiram hazaratıyla hacı bayram veli camii şerifinde cuma namazı eda olunarak envar-ı kur'an ve salattan (namazdan) istifza olunacaktır.
  badel salat (namazdan sonra) lehiye-i saadet ve sancakı şerifi hamilen daire-i mahsusaya gidilecektir.
  daire-i mahsusaya dahil olmadan evvel bir dua kıraatiyle kurbanlar zebh olunacaktır (kesilecektir).
  iş-bu merasimde camii şeriften bed'an ile (öncelikle) daire-i mahsusaya kadar kolordu kumandanlığınca kıtaatı askeriye ile tertibatı mahsusa alınacaktır.
  hayet-i temsiliye namına
  mustafa kemal.
  23 nisan 1920


  yazı çok uzun baş tarafından biraz yazdım.

 4. #1860


  afganistan sefiri hazretlerinin resmi kabulü
  ------------------------------------
  büyük millet meclisi reisi mustafa kemal paşa hazretleri tarafından afganistan sefiri sultan ahmet han hazretlerinin dün saat dörtte daire-i hükümette resmen kabulü evvelce takarrur etmişti (kararlaştırılmıştı)
  26 nisan 1921

 5. #1861


  heyet-i murahhasamızın ankaraya muvassalatı
  ---------------------------------
  heyet-i murahhasamız dün sabah istasyonda mustafa kemal paşa hazretleri ve heyet-i vekile ve büyük millet meclisi azası ve halktan cem-i gafir (büyük bir kalabalık) tarafından hararetle istikbal edilmiştir.
  26 nisan 1921

 6. #1862


  mustafa kemal paşanın ikametgahlarında
  heyet-i murahhasamız resami-i istikbalin (resmi karşılamanın) icrasından sonra büyük millet meclisi reisi muhteremi mustafa kemal paşa hazretleriyle hayet-i murahhasa reisi bekir sami beyefendi ve heyetten bazı zevat istasyonda hazır bulunan vekiller ve bazı mebuslar müşarül-ileyh mustafa kemal paşa hazretlerinin ikametgahlarına gitmişlerdir.
  bu esnada müstakbeleynde şehre avdete başlamışlardır.
  hayet-i murahhasamızın cümlesine hürmet ve samimiyetle beyan-ı hoş amedi eyleriz.
  26 nisan 1921

 7. #1863


  mevlüd-ü şerif
  büyük millet meclisi reisi mustafa kemal paşa hazretleri tarafından inönü muharebesinde ve sair cephelerde ihraz-ı rütbe-i şehadet eden (yüksek makamlara ermek için şehit olan) mücahidini istiklalin ervahı mübarekesine ithaf edilmek üzere okutulacağını yazdığımız mevlüd-ü şerif cuma günü,
  cuma namazını mütakip hacı bayram veli camii şerifinde kıraat olundu.
  15 mayıs 1921

Sayfa 233/233 İlkİlk ... 133183223231232233

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •