Özak GYO'nın 2024 Yılı 3 Aylık Konsolide Net Karı 1.758.101.335 TL (2023/3 Aylık: 189.815.007 TL)