OSMANLI ARMASINI VE YENİ OSMANLICILIK MASALININ ARKASINDAKİ BÜYÜK TEZGAH

Osmanlı arması İngiltere’de bir kilise de sergilenmek üzere İngiliz kraliçesi tarafından yaptırılmıştır.

Ne yeni Osmanlıyı, ne de eski Osmanlıyı temsil eder bir yanı yoktur..
Cumhuriyet düşmanlığının simgesi halinde cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün yerine asılan Osmanlı armasının, Osmanlı olmayı değil, bölünmeyi parçalanmayı Türk’e ait egemenlik haklarının pkk, işid ve benzeri örgütlere devir edilerek ülkemizi kan gölüne çevirmek maksadını taşıyan batı'nın yönlendirmesi ile yapıldığını bilelim.
ARMA silah anlamına gelmekte olup denizcilik terimleri arasında kullanımı yaygındır. ISTILAHİ anlamı ise, bir şahsa bir aileye bir şehre, bir hükümdar veya devlete mahsus ve değişik anlamlar ifade eden renkli, şekilli alamet demektir.

Türklerde 3 parça silah (tüfek, kılıç, mızrak) duvarda asılı durur buna ”ONGUN” denirdi..
Her aşiretin bir ongunu, her beyin de hususi mühür makamında bir tuğrası vardır. Bu ongun, Avrupa Hunların da "kuş", Selçuklular da "çift başlı kartal"dır.

Kayı boyunun ongunu "iki ok ve bir yay"dır.

SULTAN II. MAHMUD zamanında ilk olarak tanzim edilen Osmanlı Arması gösterişli olmadığı gibi yaygınlaşması yönünde çaba sarf edilmemiş Saray duvarları ile az sayıda kurumda yer almıştır.
Bu gün resmi kurumlarda Atatürk resimlerinin yerine asılan Osmanlı arması, Osmanlı tarafından akıl bile edilmemiş, 19. yüzyılda Birleşik Krallık geleneğindeki nişanlardan etkilenilerek Devlet-i Aliye (Osmanlı) için hazırlanmıştır.(Osmanlı) için hazırlanmıştır.
Osmanlı ile Rusya arasındaki Kırım Savaşı sırasında, Fransızların Sultan Abdülmecid'e verdiği 'LEGİON' nişanı, Osmanlı devleti ile yakın ilişkiler kurmaya çalışan İngiltere'yi harekete geçirmiş.

İNGİLTERE KRALİÇESİ VİCTORİA, Fransa'nın verdiği nişana karşılık Kasım 1856'da Dizbağı Nişanı'nı Osmanlı Sultanı'na sunmuş, Kraliçe Victoria, PRENS CHARLES YOUNG ismindeki bir arma uzmanını Osmanlı için arma tasarlamak üzere görevlendirmiştir.
İngiliz tasarımcı, padişahlık alameti olan saltanat kavuğunu, sorgucu, ay-yıldızlı sancağı ve tuğrayı ön plana çıkararak bir arma hazırlamıştır. Bu armada Türklerin silaha olan düşkünlükleri var sayılarak, bilinen silah türlerini bu armanın içerisine sokuşturmuştur.
Bir yılda hazırlanarak İstanbul'a gönderilen arma çizimlerini Sultan Abdülmecid de beğenmiş, Bu şekilde oluşan Sultan Abdülmecid Arması İngiltere'nin SAİNT GEORGE KİLİSESİ'ndeki yerini almıştır.
Yeni Osmanlıcı Cumhuriyet düşmanlarının bu gün mekânlarını şereflendirdikleri arma, İngiliz Kraliçesi tarafından Saint George Kilisesi'nde sergilenmek üzere CHARLES YOUNG İSİMLİ BİR UZMANA YAPTIRILAN ARMADIR.
Sultan Abdülhamit tarafından bu Armaya iki küçük değişiklik ilave edilmiştir.
Osmanlı Arması (bir nevi aile/hanedanlık arması) Sultan Abdülhamit döneminde kullanılsa da Abülhamid'in görevden alınmasıyla sonuçlanacak olan II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra kullanımı net bir
şekilde azalmış, yerine tuğra ve giderek artan bir milli kimlik kazanan AY-YILDIZ kullanılmaya başlamıştır.
Osmanlı Sultanı Abdülhamit'in arması, Balkan ulusları, Arapların ihaneti ve Türk katliamları nedeniyle "Yeni Osmanlıcılık" Fikrinin iflas etmesiyle anlamsızlaşarak ortadan kaldırılmıştır.

Şimdi beş milyondan fazla Türk'ün soykırıma uğramasını hatırlattığı için anılmaması gereken bir Arma ve 100 yıl evvel batmış "Yeni Osmanlıcılık" tanımlaması Cumhuriyet yıkıcılığı için kullanılmaktadır.

Şerafettin Güç araştırması
Karamanoğulları Tarihi Araştırmacısı Yazar