DEDE................Ölümü.......... 2003 Dokuz çocuğu var.
KIZI................. Ölümü..........1998 Ölmeden 10 yıl kadar önce eşinden boşanmış
TORUN............. Ölümü ..........1974 Annesinden önce ölmüş
ÜVEY ÇOCUKLAR........................... Boşanılan eşin başka kadınlardan çocuklar. Yani Torun un babasının başka
eşlerinden. (Annesinin başka evliliğinden değil)

Bu durumda Torun ve üvey kardeşler, dedenin mirasından pay alabilir ler mi.

Bu soruyu sormama neden olan, mahkeme lerce verilmiş iki farklı veraset ilamıdır.
Bir mahkeme kararında torun ve üvey kardeşler mirascı sayılmamıştır.
ikinci mahkeme kararında ise toruna ve üvey kardeşlere miras pay edilmiştir.

Merakımı gidermeniz umudu ile, şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.