Sayfa 607/607 İlkİlk ... 107507557597605606607
Arama sonucu : 4856 madde; 4,849 - 4,856 arası.

Konu: Prtaş

 1. 22940 formfleks 01.04.2020 otomotiv yan sanayi ve tıcaret anonım şirketi

  22940 formfleks 31.01.2020 yalıtım ürünleri sanayı ve

  ticaret

  anonım şirketi

 2. Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü İlan Sıra No: - Ticaret Sicil No: 22940

  Ticaret Ünvan

  FORMFLEKS YALITIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET AS

  1. İLAN

  Ticari Adresi: Organize San. Bölgesi Mavi Cad. No:25 Nilüfer- Bursa Birleşmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı, Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin devralan olarak

  bilgileri aşağıya çıkarılan şirketler) ile Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden birleşmesine karar verilmiş olup, bu husus Ticaret Sicili Mudurlugunce

  27.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir

  Şirketimiz alacaklılarının elindeki belgelerle birlikte; birleşmenin geçerlilik kazandığı 27.03.2020 tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde Organize San.

  Bölgesi Mavi Cad. No:25 Nilüfer- Bursa adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanması isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157 nci maddesi geregince ilan olunur

  Devrolan Şirketlerin Bilgileri Ticaret Sicil Mudurlugu:Bursa Ticaret Sicili Numarası: 19569-32027-24848-26631 Ticaret Ünvanı: Erkurt Yalıtım Urün ve Otom. Yan.

  San. Tic. AS.

  Toysan Oto Yan San ve Tic. A.Ş.

  - Arma Uluslararası Tic ve Pazarlama AS

  - Cemre Halıcılık Otom. Yan San ve Teks. Ürün. San.

  ve Tic. A.Ş.

  Adı-Soyadı Kaşe ve Imza

  (9/A)(31/194236-194293-194294)

 3. 2019 yılı bilanço haberi gelirmi varmı bilgisi olan veya yorumu.

 4. Sanalda değil gerçek piyasada yani boya satan dükkanlarda ürünleri görebilirsek bilançodan hayırlı sonuçlar gelmeye başlar gibime geliyor.

 5. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Halka Açık Ortaklıklar
  Halka arz olunmuş sayılma
  MADDE 16 - (1) Payları borsalarda işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı beşyüzü
  aşan ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine
  de tabi olurlar.
  (2) Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar, halka açık ortaklık statüsüne kavuştuktan
  sonra en geç iki yıl içerisinde paylarının borsalarda işlem görmesi için borsaya başvurmak
  zorundadırlar. Aksi durumda, Kurul, bu payların borsada işlem görmesi veya ortaklığın halka
  açık ortaklık statüsünden çıkarılması için, ortaklığın talebini aramaksızın gerekli kararları alır.

 6. Ayrılma hakkı
  MADDE 24 - (1) Bu Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere
  ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı
  tutanağına işleten pay sahipleri, paylarını ortaklığa adil bir bedel karşılığında satarak ayrılma
  hakkına sahiptir. Ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, adil bir bedel karşılığında satın
  almakla yükümlüdür.
  (2) Pay sahibinin genel kurula katılmasına haksız bir biçimde engel olunması, genel kurul
  toplantısına usulüne uygun davet yapılmaması veya gündemin usulüne uygun bir biçimde ilân
  edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa
  kaydettirme şartı aranmaksızın bu maddenin birinci fıkrası uygulanır.
  (3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususların görüşüleceği genel kurul
  toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan
  ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık
  tarafından satın alınacağı bedel yer alır.
  (4) Ayrılma hakkı, ilgili genel kurul kararının tescili tarihinden itibaren otuz gün içinde
  ortaklıktan yazılı olarak talep edilir.
  (5) Ayrılma hakkını talep eden pay sahibi, ortaklık tarafından belirlenen alım bedelinin
  düşük olduğunu ileri sürerek, ilgili genel kurul kararının tescil edildiği tarihten itibaren altmış
  gün içinde mahkemeden adil bedelin tespitini isteyebilir ve mahkeme bu isteği acele işlerden
  sayar.
  (6) Mahkeme daha yüksek bir bedel tespit etmesi halinde, pay sahibine ödenen bedel ile
  tespit ettiği bu bedel arasındaki farkın pay sahibine ödenmesine karar verir. Mahkeme kararı,
  kesinleştiği andan itibaren, ayrılma hakkını talep etmiş olan bütün pay sahiplerine uygulanır.
  (7) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan adil bedelin belirlenmesi, ödenmesi ve ayrılma
  hakkının kullanılmasıyla ilgili esaslar ile ayrılma hakkının doğmadığı haller Kurul tarafından
  belirlenir.

 7. bizede varmı ayrılma hakkı..patrona söylesek alırmı geri..

 8. patron patron nerdesin açıkla şöyle güzel bir haber bayram öncesi...

Sayfa 607/607 İlkİlk ... 107507557597605606607

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •