Sayfa 726/729 İlkİlk ... 226626676716724725726727728 ... SonSon
Arama sonucu : 5832 madde; 5,801 - 5,808 arası.

Konu: PRTAS - ÇBS Printaş

 1. TARİH: 28/03/2008

  MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ:


  Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği’nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 28.03.2008 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri.

  Hisse Kodu
  Sıra No
  Satışa Konu Şirketin Ünvanı
  Grubu
  Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı
  Nominal Tutar (YTL)*
  Satış Süresi

  PRTAS
  1
  ÇBS PRİNTAŞ OTO BOYA VE GEREÇLERİ SAN. A.Ş. YENİ
  Y
  ÇBS OTO BOYA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
  9.801.578,000
  2 HAFTA

 2. TARİH:31/03/2008

  HABER:
  PRTAS
  ÇBS Printaş Oto Boya ve Gereçleri Sanayii A.Ş. ile ilgili olarak Global Menkul Değerler A.Ş.’nin 31.03.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
  “Konu: Toptan Satışlar Piyasası İşlem Talebi Hakkında.
  ÇBS Printaş Oto Boya ve Gereçleri Sanayii A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinin 15.079.350 YTL’dan 24.880.928 YTL’na artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam 9.801.578 YTL nominal değerli hisse senetleri, Şirket’in ÇBS Holding A.Ş. dışındaki ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak, 1 YTL nominal değerli 1 adet hisse için 1 YTL fiyat ile, ÇBS Holding A.Ş.’ne Kurumumuz aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) Toptan Satışlar Pazarı (TSP)’nda satılacaktır.
  Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri SPK’nın 19.03.2008 tarih ve 14/261 sayılı Kayda Alma Belgesi ile kayda alınmıştır.
  Sözkonusu hisse senetleri, Borsa’da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK’nun Seri: I, No: 26 sayılı Tebliği’nin Ek: 2 maddesi gereğince 28.03.2008 tarihli Borsa Günlük Bülteni’nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. duyuruları kısmında ilan edilmiştir. Bu kapsamda TSP’de satılacak hisse senetleri 03.04.2008 tarihi itibariyle “Borsa’da işlem gören” statüsüne geçmiş olacaktır. TSP’nda satış işleminin 09.04.2008 tarihide gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
  Sözkonusu işlemde beher hisse, nominal değeri olan 1 YTL fiyat ile satılacaktır.
  Satış işleminin İMKB tarafından izin verilmesi halinde 09.04.2008 tarihinde, nakit ve menkul kıymet takasının ise 09.04.2008 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
  Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranemeler ilişikte sunulmuş olup,takasın gerçekleştirileceği 09.04.2008 tarihini izleyen en geç 11.04.2008 tarihine kadar takas sonuçlarına ilişkin belgeler Borsanıza teslim edilecektir.
  Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Szökonusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı’nda gerçekleştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz.”
  ( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (( ( ( ( ( (

 3. Alıntı Originally Posted by akant2017 Yazıyı Oku
  2008 sonu ve 2009 başında holding neden gün aşırı printaş hissesi 0.19 kuruştan başlayıp sattı acaba .2 onur 2 varmı buna yorumun.
  Kurul kaydında olan borsada işlem görmeyen hisse senetlerini çbs holding toptan satışlar pazarında çbs oto boya sistemlerine devretmiş

 4. Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında birleşmeye katılma
  MADDE 14 – (1) Sermaye kaybı veya borca batık durumda olan bir şirket, kaybolan
  sermayeyi karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket
  ile birleşebilir.
  (2) Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri kaybolmuş veya
  borca batık durumda olması halinde; birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya
  borca batıklık durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği özvarlığa sahip
  bulunduğu ve buna ilişkin tutarların, hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen
  durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
  müşavir raporu ile ortaya konulur. Devrolunan şirketlerin denetime tabi olması halinde bu rapor,
  denetime tabi şirketin denetçisi tarafından da hazırlanabilir.
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında
  sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa
  edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.
 5. No: 29 sayılı Tebliği’ne uygun olarak düzenlenen konsolide
  bilançosunda esas sermayenin karşılıksız kaldığının görülmesi üzerine,
  aktiflerimizde herhangi bir değişiklik olmadığından daha önce
  yaptırmış olduğumuz bilirkişi raporuna dayanarak ilgili Kurul kararı
  gereğince ana ortaklığın TTK.Md.324’e göre hazırlanan bilançosu
  sonucunda ortaya çıkan fonun sermaye kaybını karşılamaya yetmediği
  görülerek son rayiç değerler üzerinden yeni bir değerleme raporu için
  gerekli müracaatların yapılmasına ve Şirket Yönetiminin Şirketin
  özkaynağını güçlendirici birtakım çözümler üzerinde karar alması için
  görüşmesine karar verilmiştir.
  TL
  31.12.2008 tarihli Öz Sermaye (65,707,373)
  Bilirkişi Değerlemesi Sonucu Oluşan Fon Tutarı 66,085,267
  Değerleme Sonrası Öz Sermaye 377.894
  Şirket Sermayesi 19,693,050 “

Sayfa 726/729 İlkİlk ... 226626676716724725726727728 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •