Sayfa 90/231 İlkİlk ... 40808889909192100140190 ... SonSon
Arama sonucu : 1843 madde; 713 - 720 arası.

Konu: BES ( Bireysel Emeklilik Sistemi )

 1. #713
   Alıntı Originally Posted by human01 Yazıyı Oku
  BES in zorunlu hale getirilmesi ise tam bir facia..Asgari ücretliden zorunlu kesinti yapacak kadar gözleri dönmüş bu şirketlerin.Adam zaten hayatını zor idame ettiriyor..Birde asgari ücretli çalışandan bes kesintisi zorunlu hale getiriliyor...Bu sadece ve sadece bes firmalarına maliyetsiz kaynak sağlama girişimidir.Çok net.
  belirttiğiniz nokta çok doğru.. şöyle bir şey var: bu bes şirketleri ve akp beraber hareket ediyor.. basında çıkıyor haberleri.. zaten gizlemiyorlar..

  maksat "vatandaşın tasarrufu az o yüzden bes gerekli" diye bir yalan uydurarak bunun üzerinden halktan zorla kesinti yapmak.. o yüzden tam bir zulüm diyoruz..

  neticede hem bes şirketleri nemalanıyor bu işten hem de akp hukumetleri.. zira kendi belirledikleri enflasyon rakamı üzerinden faiz piyasasını yönlendirmeye çalışıyorlar.. her zaman başarılı olamıyorlar.. ama niyetleri bu sonuçta.. bu sayede uzun yıllar hesabı sorulamayacak bir kaynak yaratıyorlar kendilerine..


  haaaa.. bu konu zorunlu olmasaydı sisteme bu kadar temelden itirazlar olmazdı.. yani isteyen sisteme giriyor olsaydı..o zaman zaten sıkıntı yok, daha teknik konular tartışılırdı burada.. ama bunlar çıkan adamı bile zorla sokuyorlar tekrar sisteme.. kötü niyet çok belli..

  elbette bunlar bu kadar pervasızlığı kendilerini alkışlamak için en ufak bir noktayı bile kullanan "polyanna" benzeri refleksleri olan vatandaşlar veya biat kültürü nedeniyle destekleyenler olmasaydı yapamazlardı.. memlekette üzüm kalmadı bunlar hala "üzüm yiyeceğiz, maksat üzüm yemek" şeklinde arguman üretip esas meselelerin gündemde kalmasını engelliyorlar..
  It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do not dare that they are difficult. (Seneca)

 2. Dolayısıyla bes ile yavas yavas kazanıyor olmak aslında zamandan caldıgı için pek iyi bir yöntem gibi görünmüyor. Ha diğer tarafta dediğiniz gibi stres ve sıkıntıyla saglıktan götürüyor ancak belkıde daha kısa zamanda sizi istediğiniz seviyeye taşıyor.
  Parayı kaybettiğin zaman bir şekilde onu tekrar kazanmanın yöntemlerini bulabiliyorsun ...Ama sağlığın asla ve asla eski düzene dönmüyor...Buna inansanız iyi olur abi...İlla yaşayacaksanız da kimsenin elinden tutup engel olmam...Bütün bu yazdıklarımızdan sonra "Hızlı yaşayıp genç ölürüm hiç olmazsa cesedim yakışıklı olur" diyene de...Buyrun, sol şerit sizin...Zaten ben burada hep bunu yazdım, yoksa kimin ne kazandığından ya da kaybettiğinden bana ne...Ha, tarz meselesine gelince, Dost Acı Söyler'e biraz fazla urfa acısı katmış sayın...Yoksa, heleki bu yaştan sonra ne işim olur dargınlıkla, kırgınlıkla bilmem neyle...

  *

  Yukarıda yazdığım gibi istisnasız her hissenin kendine has karmaşık ve bir o kadar girift, sıradan yatırımcılar için çözülmesi oldukça zor ilişkiler ağı mevcuttur...Amiyane tabirle söylüyorum, her hissede bir derin devlet vardır abi bunu unutmayın...Gayet tabiki akıllı bir yatırımcı, portföy oluşturduğu her bir hisse için temel, teknik, takas, konjonktür vs analizleri yapmış varsayılır...Yapması da lazımdır; elzemdir...

  Benzetmek gibi olmasın ama bireysel yatırımcılar hisseyi aldığı andan itibaren kazandaki kurbağa gibidir bir nev'i...Tahta yapıcılar suyun ısısındaki değişimleri (ama teknik ama temel ama da takas bilmem ne yoluyla) öyle ayarlar ki ısı derecesi haşlanma seviyesine gelse bile anlamaz hiç birisi...Sen noluyo yaw, niye düştü, niye yükseldi bilmem ne deyip fellik fellik haber arar, grafiklere bakacağım diye gözlerin morarır ama çoğu zaman hiç bir şey bulamazsın...Ta ki fiyatlar benim derin devlet dediğim yapının istediği seviyeye gelene kadar...İyi hisse dediğine düştükçe verirler, sen de alırsın...Sonra bir bakmışsın gümm !...Sen sağ ben selamet...

  *

  https://docs.google.com/spreadsheets...4/edit#gid=790

  Bugün içerisinde bulunduğumuz noktadan geriye bakarak TTRAK hakkında analiz yapmak kolaydır...Ha keza HALKB ya da herhangi bir şirket hakkında...Yukarıdaki linkte 2018 yılı hisse yarışması var...Dikkatle incelediğiniz zaman listede neredeyse tüm hisseler mevcut...Çünkü her bir yatırımcının, sahip olduğu hisse ile ilgili olarak zaman, mekan, risk ya da bilmem ne beklentisi veyahut stratejisi birbirinden farklıdır...Ve istisnasız her biri isabetli karar verdiği konusunda hiç bir kuşku duymamaktadır o hisseyi alırken...Duysa zaten almaz...Beyninin loblarına yerleşmiş olan beklenti & fiyat & vade kombinasyonu yıkılmaz bir bariyerdir çoğu zaman...Ha keza insan beyni her türlü algıya çok çabuk adaptasyon gösteren en aptal şeylerden biridir abi...Bir insanı çok kısa bir sürede intihar bombacısı yapmak sanıldığından kolay bir iştir...

  Sen sörf yapıyorsun diye ben de yapmak zorunda değilim sonuçta...Denize ayağımı değdirsem yeter bana...

 3. herkes birbirine saygı duysun bu işte burada kapansın diyelim bari ama bunu denedik sanırım yine olmuyor.

  En iyisi aslında su bilimsel çalışmayı incelemek olmalı

  önemli bölümleri kesıyorum:

  Medeni halin risk alma davranışına etkisini incelemek amacıyla yapılan
  çalışmalarda ise farklı sonuçlar bulunmuştur. Örneğin, Jianakoplos ve Bernasek (1998),
  bakmakla yükümlü olunan kişi sayısının, bekar kadınların risk algısını azalttığını, fakat
  evli çiftlerin risk algısını artırdığını bulmuşlardır. Hallahan ve diğ. (2003), medeni
  durum ve bakmakla yükümlü olunan kişi sayısı ile finansal risk algısı arasında ilişki
  saptayamamıştır. Çalışmamızda ise medeni halin risk alma davranışına etkisinin
  istatistiki açıdan anlamlı olduğu bulunmuştur. (H8) Buna göre bireysel yatırımcılardan
  evli olanların riskten kaçınan, bekar olanların ise daha çok riski seven bir yapıda olduğu
  gözlemlenmiştir.

  Genel olarak kişilerin yaşları değiştikçe ihtiyaçlarının, isteklerinin ve riske karşı
  tutumlarının değiştiği görülmektedir. Uygulamada yaş ile risk alma davranışı arasında
  negatif ilişki olduğu varsayılmakla birlikte yapılan akademik çalışmalar birbirleriyle
  çelişen sonuçlar ortaya koymuştur. Çalışmamızda ise bireysel yatırımcıların yaşı ile risk
  alma davranışı arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuş ve (H9)
  hipotezi kabul edilmiştir. Ancak farklılık sadece 45-54 yaş arasındaki bireysel
  yatırımcılarda gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuç ise Küçüksille (2004), Wang ve
  Hanna (1997), Grable ve Lytton (1999b), ve Harrison ve diğ. (2005)’’nin
  çalışmalarından elde ettikleri bulguları desteklemektedir.

  Eğitim düzeyi yatırımcıların risk algılamasını etkilemektedir. Yatırımcının eğitim
  durumu ile risk alma davranışı arasındaki ilişkiyi açıklayan iki görüş bulunmaktadır.
  Bunlardan ilki, kişinin eğitim seviyesinin, finansal yatırım aracının taşıdığı riskleri
  değerlendirme kapasitesini artırdığı ve bu nedenle, kişinin risk üstlenme isteğine olumlu
  etkide bulunduğunu varsaymaktadır. İlişkinin yukarıda ifade edilen mantık temelinde
  kurulması bazı durumlarda ciddi hatalar yapılmasına neden olabilecektir. Örneğin,
  yüksek düzeyde riskin bulunduğu bir ortamda, yatırımcının eğitim seviyesi yüksek olan
  yatırımcı bu riskleri daha net anlayıp, risk almaktan kaçınma eğiliminde bulunurken,
  eğitim düzeyi düşük olan yatırımcı risklerin düzeyini göremeyip daha çok risk alma
  davranışı sergileyebilecektir. Bu nedenle, eğitim seviyesi ile risk alma eğilimi
  arasındaki ilişkinin dolaylı olduğunu, yani eğitim seviyesinin net mal varlığını ve gelir
  düzeyini artırmasının sonucu olarak risk alma eğilimini artırdığını savunan ikinci görüş
  daha yaygın olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızın sonucunda ise farklı eğitim
  seviyelerindeki yatırımcılar arasında risk alma davranışı açısından anlamlı bir farkın
  olduğu tespit edilmiş ve (H10) hipotezi kabul edilmiştir. Analiz sonuçlarında, lise ve
  üniversite mezunlarının, lise altı mezunlarına göre daha çok risk alma eğiliminde
  olduğu görülmüş ancak yüksek lisans ve doktora mezunlarında aynı durum
  görülmemiştir. Bu duruma göre, eğitim seviyesi yüksek olan yatırımcıların potansiyel
  yüksek riskleri düşünmesinden dolayı daha düşük risk alma eğilimi gösterdikleri
  muhtemeldir.

  Mesleğin risk alma düzeyi üzerinde önemli bir etkisi olduğu varsıyılmaktadır. Buna
  göre kendi işinde çalışanların genel olarak, başkalarının yanında çalışanlara göre ve
  avukat, doktor, yönetici gibi profesyonel mesleklerde çalışanların diğer alt meslek
  gruplarında veya vasıfsız işlerde çalışanlara göre daha düşük finansal risk algısına sahip
  oldukları, dolayısıyla daha riskli finansal yatırımları tercih edecekleri kabul
  edilmektedir (Anbar ve Eker, 2009:142). Yapılan çalışmalar da genel olarak,
  yatırımcıların mesleklerinin risk algıları üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.
  Grable ve Lytton (1999b), yüksek finansal risk toleransının, profesyonel bir işte çalışma
  durumuyla ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Küçüksille (2004) ise, yüksek riskli
  yatırımlara en fazla yönelen meslek gruplarının emekliler ve finans sektöründe
  çalışanlar olduğunu, yüksek riskli yatırımları en az kabul edenler ise sırasıyla
  öğrenciler, serbest meslek sahipleri, ev hanımları ve işçiler olarak bulmuştur.
  Çalışmamızda da, meslek ile risk alma davranışı arasında anlamlı bir farklılık bulunmuş
  ve (H11) hipotezi kabul edilmiştir. Ancak çalışmamızda bu çalışmaların aksine,
  emeklilerin daha düşük risk aldığı, diğer grupta yer alan girişimci, öğrenci ve ev
  hanımlarının daha yüksek risk aldığı bulunmuştur. Burada meslek ile risk alma eğilimi
  arasındaki ilişkinin yorumlanmasında dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü meslek
  ile risk alma davranışı arasındaki ilişkinin, meslek grubunun gerektirdiği eğitim seviyesi
  ve mesleğin kazanç düzeyi yoluyla kurulduğu belirtilmektedir.
  Genel olarak, gelir ve net mal varlığı ile risk alma düzeyi arasında ise negatif ilişki
  olduğu kabul edilmektedir. Bir kişinin net mal varlığı arttıkça risk alma düzeyinin de
  artacağı düşüncesinin temelinde, ödeyebilme gücü ve harcanabilir gelir seviyesinin
  artmasına bağlı olarak, varlıklı kişilerin finansal risk alma kapasitelerinin artacağı ve
  olası kayıplarını daha az varlıklı kişilere göre telafi edebilecekleri düşüncesi
  yatmaktadır. (Kahyaoğlu,2011:153) Yapılan akademik çalışmalar (Küçüksille; 2004,
  Fink ve Houston; 2003, Grable ve Joo; 2004, Mittal ve Vyas; 2007, Grable v.d.; 2006,
  Gutter ve Fontes; 2006 ve Brown ve Taylor; 2003), gelir ve servet düzeyi ile risk alma
  eğilimi arasında pozitif ilişkinin olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda ise, bireysel
  yatırımcıların gelir durumu ile risk alma davranışı arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu
  bulunmuş ve (H12) hipotezi kabul edilmiştir. Ancak sadece 5000 TL ve üzeri gelir
  durumuna sahip olan bireysel yatırımcıların riski sever yapıda olduğu gözlemlenmiştir.
  Sonuç olarak, çalışmamızda demografik faktörlerden cinsiyetin risk alma
  davranışını etkilemediği sonucuna varılmıştır. Risk alma düzeyini ise, eğitim ve gelir
  düzeyinin etkilemediği bulunmuştur.


  Yukarıdaki bilgilerde de açıklandığı gibi bireyler için uygun bir yatırım politikasının
  belirlenebilmesi ve başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, bireyin risk karşısındaki
  tutumunun veya risk alma kapasitesinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.
  Yatırımcının risk karşısındaki tutumunu ifade eden finansal risk toleransı ile bireyin
  yatırım davranışı arasında yakın bir ilişki vardır. Bu nedenle, finansal kurumlar,
  yatırımcıları uygun risk kategorilerine ayırmak ve yatırımcıların risk profillerine uygun
  portföy seçenekleri önermek için, bireysel müşterilerinin finansal risk toleranslarını
  ölçmeye ve değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Çalışmamızda da söz konusu ölçme ve
  değerlendirme analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, Çorum ilindeki bireysel
  yatırımcıların risk profillerinin beklenen değerden düşük olduğu gözlemlenmiştir. Buna
  göre çalışmamızdaki bireysel yatırımcılardan risk profili daha düşük olan; bayanların,
  evlilerin, 55 ve üzerinde yaştakilerin ile lise altı mezunlarının ve emeklilerin
  portföylerinde daha çok tahvil, yatırım fonu ve hazine bonosu gibi risksiz yatırım
  araçlarına yönelmesi önerilmektedir. Ancak risk profilleri yüksek olan yatırımcıların,
  hisse senedi ve forex gibi yatırım alanlarına yatırım yapmaları önerilebilir.

  --------------------------------------

  @ctugrul hocam yaptıgınız istatistiki calısma yukarıdakı calısmayla da örtüşüyor yani kimlerin risk alabıldıgını gösterir calısma aslında sızın calısmanızın sonucunuda ortaya koyuyor.

  türkiyenin cogunlugunun eğitim seviyesi düşük biblgi eksiklikleri var aldıgı maaş düşük bakmakla yükümlü oldugu kısı sayısı çok vesaire vesaire gibi sebeplerden dolayı yatırımcılar risk almaktan kacıyor.

  Yani bahsi geçen 16.000.000 hanenin ne kadarı rısk almış yani başarısız görülen tayfanın hepsi risk almış diyemeyiz. Yani adamlar denemıyor bıle denememiş birlerinide tıpkı denemış gibi gösterip başarısız kılmamak lazım.

  Bes gıbı kaynaklarda malesef kimse bu 375 içine giremesin diye ortaya çıkartılıyor. Herkes mutlu mesut yaşasın az para kazansın az harcasın karnını doyursun yeter risk misk almasın zaten kazandıgı 3 kuruş para bu parayıda 56 yaşına kadar bankaya yatırsın 56 yasına geldımı de bırıktırdıgı bu parayı veririz. Zaten ortalama yaşam süresi 70 diyelim hadi 10 sene yaşadı yaşadı. zaten adamın 25 yılını calmışsın üstelik 56 yaşında alacagın paranın senı doyuracagının da garantısı yok ama doyurdugunu düşünsek bile abi cok degılmı ya 25 yılımı çal kalan 10 yılım dada sefa süreceğimi düşünüyorum.

  Böyle şeyler insanları avutmak için doğurulmuş gibi. Sen yerinden kıpırdama netcennnn len parayı turayı karnın doyuyormu tamam galan paranıda bankaya yatır bak ben sanada parada veririm bankaya yatırırsan %25 de benden hah şimdi paşalar gibi 56 yaşına kadar para bırıktırcem diye calıs... haa dikkat et yanlız fonları monları belırleyemezsen bu bırıkımınde ucuverır ama sen yinede yatır sistemden cıkmakmı yok daha neler yasak kardesım cıkamazsın paranı kıtlerım bak kesıntı mesıntı yaparım napacan parayı cekıp kardesım risk alıp yüksek paramı kazanacak yoksa aman haaaa PARA sadece belirli sayılı zengınlerde olsun yenı bır ortakcı cıkmasın yawwwwww ne kadar cok zengın pıyasaya cıkarsa fakirlik dibe vuracak parayı boluştukce gelır adaletsizliği ortadan kalacak. EE boyle olursa bız zengınler kımı yanımızda calıstıracaz

  Cunku paranın mıktarı bellı herkes zengın olamaz zengınler ne kadar artarsa fakirlerde okadar cogalacak zengınlerin sayısı azaldıkça veya zengınlık mıktarları düştükçe fakirlik seviyeside düşecek


  Ne gerek var yaw öyle atılım matılım risk mısk alma aman ha bak temiz temiz netcen koy bese paranı 56 yaşına geldimide sefa surersin ya

  neyse bende diyorumkı 56 yaş kötü bir yaş değil lakın iyi bir yaşta sayılmaz oyle cok ben bile hala bundan 5 yıl öncesini özlüyorum.

  neyse diyeceğim o ki hızlı yaşa genç öl tamam herşeyimi riske atayım demıyorum. Ama 56 yaşımı bekleyecegıme kı 56 yaşı beklemenın rısklerındende bahsettık hastalanma zevk alma durumunun azalması 56 yasına kadar yasayacanmı garantın yok hadı yaşadın paran deger kazanacak mı belırsız ne olacagı belırsız her gecen gun aslında hayatından gıden bır parça ve zaman ne kadar uzun ise risk okadar artıyor.

  bunu daha once defalarca kez soyledım izmirden vana giden bır otobusun kaza yapma riskiyle izmirden afyona giden otobusun kaza yapma riski bir değil. burada yolda gecen zaman rısklerı arttıyor.

  Kısa vade yada kaldıraçlı ürünler cogu kımseye cok rısklı gorunur. Ancak gittiğim mesafe kısalır bugun 50,000 TL yatırımınızın 500,000 hedefine ulasmasını ıstedıgınızı varsayalım bu hedef BES ile muhtemelen 56 yasınız da belkı daha ılerde bulur.

  Ancak aynı durum atıyorum vıop ta 5 yılınızı alır. Bir tarafta para 500 oluncaya kadar ömrünüz yetecekmı belirsiz o paraya omrunuz boyunca belkıde hıc dokunmadan hayata veda edeceksınız halbukı onca sene bunun ıcın cabalamıştınız.

  Diğer tarafta ise 5 yılda işi bitirirsin mutmelen ya batacak ve o paraya hiç erişemeyeceksın yada erişip sefasını süreceksin. Ulaşamama durumuna göz atalım aynı risk aslında diğer tarafta da onca zahmete ve bekleme süresine karsılık o hedefe hıc ulasamayabılırsınız. zaten dokunamayacagınız bir parayı 5 yıl için riske atmayı tercih ederim mesela. Çünkü aslında aldıgım rısk diğer tarafla aldıgımız risk ile aynı.

  ZAMAN kavramını işin içine koydugunuz da risklerin ne kadar değiştiğini farkediyorsunuz.

  Aslında bir çoğumuz dıyoruz kı risksiz olan faiz varken ne gerek var baska yatırımlara aslında yanlış yapıyorsunuz.

  Yanlış cümleler faiz enflasyonla eş faiz hiçbirşey faiz bir gelir bile değil. Ama insanlar aslında faizle kazandıgını sanıyor hiçbirşey kazandıgımız yok aldıgımızı enflasyonla verıyoruz. hatta her geçen gun daha kotuye gıdıyoruz cunku bız enlasyon kazagını yedıkten sonra faız arkadan gelıyor.

  Benim düşüncem RİSK ALMAYA MECBURSUNUZ BAŞKA KURTULUŞ YOLU GORMUYORUM BEN MECBUREN RISK ALMAK ZORUNDASINIZ Çünkü işin içine zaman giriyor. zamanı devreye girdimi risk oranları eşitleniveriyor.

  Gecen zaman ve yıllar için bir risk primi veriyor olsanız % kaç derdiniz
  Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
  Sokrates twit @erhanacikgoz1

 4. Hayatta en büyük risk risk almamaktır.

  Anonim...

 5. Zenginler nasil zengin olabilmisler onlar bugun bese yatirim yapsalardi su an olduklari seviyeye gelebileceklermiydi.

  Babaniz risk alsaydi belkide su an zenginler kulubu uyesiydiniz.

  Borclanin parayida viopta yiyin demiyorum. Tasarruflarinizi riskli urunlerde degerlendirebilirsiniz. Isinoze devam edeceksiniz nasilsa isiniz var. Ac degilsiniz kendi imkanlarinizla ayirdiginiz parayida riskli urunlere sokacak ve oluyorsa yukselecek olmiyorsa zaten mevcut hayatiniz devam ediyordu yine devam edecek degisen birsey yok.

  Basaramayacagim demektense basarmayi denedim ama olmadi demeyi tercih ederim o yoldan gidiyor olmak bile bana heyecan verici geliyor.

  Ne kaybedebilirsiniz ki saglik bile paraya baglanmis durumda paran yoksa acsin paran yoksa hastaneye bakinamazsin ilac alamazsin paran yoksa bakici tutamazsin paran yoksa hicsin

  Birde bu saglik meselesi cok abartiliyor zenhinlerin kaci sagliksiz ki onlarin hikayelerini bor dinleyin parayi madende bulmamislar hepside riskler alip bir cok kez batmis kisiler en nihayetinde bir noktada tutunmuslar. Tum bunlari yasarken stresin en frnasini onlar yasamistir sanirim. Ancak erken yasta gelen para sayesinde kalan 30 yillarini sefa icinde surdukleri icin belkide sagliklilar.

  Bu bes vb farkettiniz mi bizim gibi fakirler icin uretilmis. Hanhi zengin bese yatirim yapiyor. halbuki zenhinler bildigimiz en uyanik ve nerde bir kazanc gorse oraya atlayan kisiler

  Bes biz fakirler zengin olsun diye tasarlanmadi biz fakirler zengin olamayalim yerimizde sayip avunalim diye turetilmis. Toplu para bile sokamiyorum devlet engelliyor. Hani birikim ve tasareuftu bu is mevcut birikimimi sokayim iste izin verde

  Niye vermiyor noye mevct birikimime tesvik vermiyor tasarruf istemoyormuydun. Geecekten bu iyi niyetmi.

  Siz fakirler olurda bir girisim yaparsiniz aman zengin filan olmak icon risk almaya kalkarsiniz sakin haa suradan maasinizin bir kisminoda bese baglayayimda hic yerinden kalkama fakir fakir yasa 56 yasina kadar zenginlere hizmet et kole gibi zaten 56 dan sonra bizim isimize yaramazsin genc kolelere genc fakirlere ihtoyacimiz var onlarla devam ederiz.

  zenginlere tasarrufa sevk etsene devlet babaaaaaaaa.

  Somurdun somirdun yetmedi bee fakirlere bindirdigin verginin haddi hesabi yok zenginede boyuna tesvik veriyorsunuz devlet baba neymiss pardon tasarruf dusukmus vahhh yazik ulan yalaninizi giran girsin girannnn nahaa uoen cebimdeki 3 kurustan bile vergi aliyorsun zenhini zenginlestirip fakiri dahada fakirlestiriyorsun tasareuf adi altinda fakirlerin 3 kurusundanda nemalanma derdindesin.


  Bir kerede su zenginlere dokun azda onlardan tasareuf et azda onlarin damarina bas bee hep fakirler hep fakirler.

  Onlarida zorla bese soksana hadi neden zenginlerin yaninda calisanlar hep somurulmek zorla parasina el konulmak zorunda neden zorunluluklarin hepsi bizim gibi kolelere.

  Ulan bu zenginler bir kuruma bile hittiklerinde farkli davraniyorsunuz zengin olmus olmasi yetiyor yalakalik yapmak icin ayni yere ben gitsem adam yerine koymazsiniz.

  Sonra ehe ben sizi dusunuyorum 56 yasinizda cok para yapacaksiniz bakin size tesvik icin yuzde 25 bile veriyorum diye sirin gorunuyor.

  Foyaniz ortaya cikacak benim adim kul yutmaz
  Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
  Sokrates twit @erhanacikgoz1

 6. Aranizdan bazilari bana sen 56 na gelde goreyim seni diyor farkindayim. Ama mesela o yasa gelince fakir veya zengin olusum degil. Mesele o yolu denemis ve gitmis olmak

  Ya basarirsam ? Siz bunu diyebiliyormusunuz ya basarirsam deme sansinizi bile kendinize vermiyorsunuz. Neden olmasin ya kendinize inanin biraz zenginler nasil zengin oluyor abi hepsine havadan parami yagdi cevrenizdende ornekler bulursunuz daha dun surunuyordu bugun soyle olmus dersiniz. Bu adamlar nasil basardi. Biliyorum yukseklerde yer daraliyor az kisiye yer var farkindayim ama neden olmasin ki belki o kisilerden biride sizsinizdir.

  Ucunda olum yok ya abartmayin kolay oldugunu soylemiyorum ama ucunda olumde yok yani en nihayetinde hayat duse kalka devam edecek daha cocukken yasadiniz bunlari dustunuz kalktiniz tekrar dustunuz ve kafanizi vurdunuz ama yurudunuz yurumek zorundaydiniz risk almak ZORUNDAYDINIZ niye tekerlekli sandalyede degilsiniz cunku yurumek istediniz.

  O halde ben diyorum yurumek zorundasiniz kacar yolunuz yok yada size verilmis bir tekerlekli sandalyeyle yolunuza devam edersiniz.

  Daha oncede soyledim belki gorgusuzluk diyeceksiniz ama ben bunu ilham almaniz icin soyluyorum.

  12 ay icinde yuzde 1900 kazandik bir cok kisi inanmiyor ama gercek bu burtte degil net kazanc tesadufen olma ihtimalide var ust uste bir cok kez ayni tesadufun yasanmis olmasi lazim belkide sansiliyim ama dusunsenize su anki yatiriminizin 1 senede bu kazanci uretseydi bitti hayatiniz degisti kurtuldunuz.

  Yani imkansiz degil arkadaslar mumkun mumkun olabiliyor yapabiloyorsunuz kolay degil ama imkansizda degil. Kim bilir belkide sans ama belki sizede gulecek nerden bikiyorsunuz.

  Umutsuz olmayin
  Senin almaya cesaret edemediğin riskleri alanlar, senin yaşamak istediğin hayatı yaşarlar..
  Sokrates twit @erhanacikgoz1

 7. Alıntı Originally Posted by erhanacikgoz1 Yazıyı Oku
  Aranizdan bazilari bana sen 56 na gelde goreyim seni diyor farkindayim. Ama mesela o yasa gelince fakir veya zengin olusum degil. Mesele o yolu denemis ve gitmis olmak

  Ya basarirsam ? Siz bunu diyebiliyormusunuz ya basarirsam deme sansinizi bile kendinize vermiyorsunuz. Neden olmasin ya kendinize inanin biraz zenginler nasil zengin oluyor abi hepsine havadan parami yagdi cevrenizdende ornekler bulursunuz daha dun surunuyordu bugun soyle olmus dersiniz. Bu adamlar nasil basardi. Biliyorum yukseklerde yer daraliyor az kisiye yer var farkindayim ama neden olmasin ki belki o kisilerden biride sizsinizdir.

  Ucunda olum yok ya abartmayin kolay oldugunu soylemiyorum ama ucunda olumde yok yani en nihayetinde hayat duse kalka devam edecek daha cocukken yasadiniz bunlari dustunuz kalktiniz tekrar dustunuz ve kafanizi vurdunuz ama yurudunuz yurumek zorundaydiniz risk almak ZORUNDAYDINIZ niye tekerlekli sandalyede degilsiniz cunku yurumek istediniz.

  O halde ben diyorum yurumek zorundasiniz kacar yolunuz yok yada size verilmis bir tekerlekli sandalyeyle yolunuza devam edersiniz.

  Daha oncede soyledim belki gorgusuzluk diyeceksiniz ama ben bunu ilham almaniz icin soyluyorum.

  12 ay icinde yuzde 1900 kazandik bir cok kisi inanmiyor ama gercek bu burtte degil net kazanc tesadufen olma ihtimalide var ust uste bir cok kez ayni tesadufun yasanmis olmasi lazim belkide sansiliyim ama dusunsenize su anki yatiriminizin 1 senede bu kazanci uretseydi bitti hayatiniz degisti kurtuldunuz.

  Yani imkansiz degil arkadaslar mumkun mumkun olabiliyor yapabiloyorsunuz kolay degil ama imkansizda degil. Kim bilir belkide sans ama belki sizede gulecek nerden bikiyorsunuz.

  Umutsuz olmayin
  Günaydın. Yanlış anlaşıldım sanırım. Bende deneyene saygı duyuyorum dedim zaten. Ama herkesin derdi veya amacı süper zengin olmak olmayabilir. Bunada saygı göstermek lazım dedim.

  Henüz hayatın başında sayılırsınız. Daha fragman izlediniz. Fragmanı izleyenle filmi izleyende bir olamaz diyeyim bende.

  Bu konu hayat anlayışı ve risk alma iştahı platformuna kaydı. Yanlış şeyi tartıştığımızı düşünüyorum. Daha öncede belirttim bu tip konuların tek bir doğrusu yok. O yüzden kendi doğrularını ortaya koyanların diğer doğruları savunanları ikna etme şansıda yok.

  Zaten en baştan bir birikim aracı olan bir sistemle, yatırım/trade bazlı sistemleri kıyaslamak yanlış.

  Tasarrufa dayalı birikimin zorla dayatılması konusunda, zorunluluk olmaması gerekliliğini savunan arkadaşların argümanlarını anlıyorum.

  Bunun yanı sıra gönüllü olarak tasarruf yapmak isteyen ve bunu yapabilecek gücü olanların yapması fikrini ise savunuyorum. İster bir sistemin bir parçası olarak isterse kişisel disiplinle yapılsın, yapılması taraftarıyım. BES’e karşı olan, siyasilerin bir takım güç odakları ile çalışmalarının ürünü olduğunu düşünenler de bunu kişisel becerileri ile yapsın. İster fiziken altın biriktirsin, ister her ay hisse alsın isterse dolar alıp kasaya koysun.

  Ancak tüm gelişmiş ülkelerde var olan tasarruf ederek yaşama alışkanlığını mutlaka edinmemiz, çocuklarımıza edindirmemiz lazım.

  Olurda o 375’ten birisi olamazsa, en azından SGK maaşının yanında hayat standartlarına katkısı olacak bir birikimi olur insanın filmin sonunda.

  Fragman, filimle ilgili bir izlenim yaratsada çoğu film, fragmanda sunulduğu kadar güzel olmayabiliyor.

  Bu dünyanın en eski metaforlarından birisidir. Yaşlı söyler genç dinlemez. Gençlerin çok ama çok büyük kısmı yaşlanınca keşke dinleseymişim der. Başarabilen çok ama çok küçük bir kısmı ise bir sonraki neslin ilham kaynağı olur. Artık kendileri yaşlı olanlar kendilerine kendi nesillerinden o çok ama çok az olupta başarıyı yakalayanları örnek gösteren yeni gençlere anlatmak isteselerde beceremezler.

  Size ve sizin gibi risk alma konusunda iştahı olanlara gerçekten büyük saygı duyuyorum. Zira zoru seçiyorsunuz. Yolunuz açık olsun.
  Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

 8. Yani imkansiz degil arkadaslar mumkun mumkun olabiliyor yapabiloyorsunuz kolay degil ama imkansizda degil. Kim bilir belkide sans ama belki sizede gulecek nerden bikiyorsunuz.
  Belki milyon kere denemişimdir bunu...Tam kolon sayısal oynuyorum 6*8=48 tane rakam var, 1 en fazla 2 abi...Günlerce oynadım...Milli piyangosundan tut at yarışına...Bir seferinde Fenerbahçe Orduevindeyiz...Yanımda Serdar Güreş (eski Gn.Kur.Bşk. Doğan Güreş'in oğlu)'in bir arkadaşı var, Abi dedi süper tüyo aldım, gel 1 altılı yapalım...Tamam yapalım abi...Yarışın birini tek geçtik, diğerleri full nerdeyse...Ben o anki maaşımın 3/4'ünü verdim varın hesap edin nasıl bir kupon yapmışız...

  Ve altılıyı tutturduk abi...Hayatımda ilk kez şans oyunlarından para kazandım sevinciyle uçuyorum, nereye basacağımı şaşırdım o derece...Neyse, sonuçlar açıklandı...Anam o da ne...Verdiğim paradan daha az ikramiye...Lan Allah seni davul etsin, ne anladım bu işten ...Daha da bulaşmadım...Yanlışlıkla VİOP'a girsem, ki hiç denemedim...Bütün sistemler gider...Bence sen bu konuyu iyi düşün...

  Gayet tabiki biz de bu yaşlara sadece maydonoz yiyerek gelmedik...Denemediğimiz sistem, yöntem bilmem ne kalmadı a.q...Vermeyince mabud neylesin yetkisiz...Sağlığı götüren de bu işte, ha oraya saldır, ha buraya bak bilmem ne derken kafa beyin a.sı geçirmece...Sadece kafa olsa iyi...Şükürki hayati (!) olanlarda fazla sıkıntı yok...Tel mel idare ediyoruz...Ama, evlilik konusundaki düşüncelerine kesinlikle katılıyorum Erhancığım...Şimdiki aklım olsa evlenmezdim...Net...

Sayfa 90/231 İlkİlk ... 40808889909192100140190 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •