Sayfa 2/327 İlkİlk 12341252102 ... SonSon
Arama sonucu : 2612 madde; 9 - 16 arası.

Konu: EMNIS - Eminiş Ambalaj

 1. #9

 2. #10


  son bir ayda alanalar

 3. #11


  satanlar

 4. KAP: EMNIS [ ] EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/590220 Dosyalar:
  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a8b76147769a4

  Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 2016-01-01 2016-12-31 2015-01-01 2015-12-31
  KAR VEYA ZARAR KISMI
  Hasılat 36110798 41831556
  Satışların Maliyeti -39265143 -41488552
  TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -3154345 343004
  BRÜT KAR (ZARAR) -3154345 343004
  Genel Yönetim Giderleri -2589819 -2957357
  Pazarlama Giderleri -1735823 -2143203
  Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 771277 1124808
  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -2436177 -2265453
  ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -9144887 -5898201
  Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1665427 1637834
  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar -3220740 -895624
  FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -10700200 -5155991
  Finansman Giderleri -3659952 -3854130
  SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -14360152 -9010121
  Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -264752 -123691
  Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -264752 -123691
  SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -14095400 -9133812
  DÖNEM KARI (ZARARI) -14095400 -9133812
  Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
  Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
  Ana Ortaklık Payları -14095400 -9133812
  Pay Başına Kazanç
  Pay Başına Kazanç
  Pay Başına Kazanç
  Pay Başına Kazanç
  Pay Başına Kazanç (Zarar)
  Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
  DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 9564933
  Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 11956166
  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2391233
  Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -2391233
  Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 223074 -863027
  Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 278843 -1051507
  Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) 278843 -1051507
  Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -55769 -188480
  Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -55769 -188480
  DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 9788007 -863027
  TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -4307393 -9996839
  Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
  Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
  Ana Ortaklık Payları -4307393 -9996839
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir... 5. #13

 6. #14


  son bir ayda alanlar

 7. #15


  satanlar

 8. KAP: EMNIS [ ] EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/595771 Dosyalar:
  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5b1a1c8cde697a

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5b1a1c8cf5697b

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5b1a1c8d7a697c

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5b1a1c8e6c697d

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5b1a1c8eee697e

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5b1a1c8f51697f

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5b1a1c8fa26980

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Çağrı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
  Karar Tarihi 06.03.2017
  Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
  Genel Kurul Saati 14:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
  Ülke Türkiye
  Şehir KOCAELİ
  İlçe DİLOVASI
  Adres Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli
  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve genel kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi
  2 - Genel kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
  3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin, finansal tablolar ile hakim şirket raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi
  4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
  5 - 2016 Yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
  6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
  7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi
  8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
  9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
  10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
  11 - 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
  12 - Şirketin 2016 Yılı hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
  13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
  14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
  15 - Dilek ve görüşler
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1 2016 Yılı Olağan GK Toplantısına Çağrı.pdf - İlan Metni
  EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_08.03.2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
  EK: 3 İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
  EK: 4 Kar Dağıtımı YK kararı-Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
  EK: 5 Hakim Şirket Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
  Genel Kurul Sonuçları
  Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
  Genel Kurul Sonuçları 29.03. 2017 tarihinde saat 14:00'te Şirket merkezinde yapılan olağan genel kurul toplantısına ilişkin sonuçlar ekli tutanakla sunulmaktadır.
  Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
  Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
  Genel Kurul Sonuç Dökümanları
  EK: 1 Eminiş AŞ. 2016 Olağan GK Toplantı Notları.pdf - Tutanak
  EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
  Ek Açıklamalar

  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir...Sayfa 2/327 İlkİlk 12341252102 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •