Sayfa 2/89 İlkİlk 12341252 ... SonSon
Arama sonucu : 712 madde; 9 - 16 arası.

Konu: GRNYO - Garanti Yatırım Ortaklığı

 1. #9
  Sn. Yüzdeoncu kaç yıldır bi cacık olduğu yok kağıtta, spek çevirse ne olur, hiç.

 2. KAP: GRNYO [ ] GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/589227 Dosyalar:
  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a850984342bba

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a850984822bbb

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a850984f72bbc

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi Şirketimizin 30/03/2017 tarihinde yapılacak olan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
  Karar Tarihi 28.02.2017
  Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
  Genel Kurul Saati 11:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
  Ülke Türkiye
  Şehir İSTANBUL
  İlçe BEYOĞLU
  Adres Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim - İstanbul
  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
  2 - Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
  3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
  4 - Bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
  5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
  6 - Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Ekrem Nevzat Öztangut'un ve Yönetim Kurulu üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz'ün 16/05/2016 tarihinde görevlerinden istifaları sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, bakiye görev sürelerini tamamlamak üzere Zeki Şen ve Mahmut Kaya'nın TTK.'nın 363'üncü maddesi uyarınca gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
  7 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması.
  8 - 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.862.691,12-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.729.767,55-TL net dağıtılabilir kardan kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere; (a) 1.500.000-TL pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmasına, (b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde 50.000-TL yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasına, (c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, (d) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
  9 - Yönetim kurulu üyeliği adaylığı genel kurula önerilen kişiler hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1)'nin EK-1'inin 1.3.1/c maddesi gereğince bilgi sunulması.
  10 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
  11 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.
  12 - Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi KPMG - Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve ücretinin onaylanması hususunun görüşülmesi.
  13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.
  14 - Bağış ve yardımlara ilişkin olarak yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve 2017 yılı içinde, yapılması gerektiği takdirde, yapılacak bağış miktarının 5.000.-TL ile sınırlı tutulması.
  15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususlarının genel kurulun onayına sunulması.
  16 - Dilekler ve kapanış.
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1 GKTOPLANTI İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
  EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
  EK: 3 invitation ing.pdf - İlan Metni
  Ek Açıklamalar
  Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 28/02/2017 tarihli 2017-02 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
  1. 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait gelir tablosundaki 1.862.691,12-TL. dönem karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon, mali ödemeler düşüldükten sonra kalan 1.729.767,55-TL net dağıtılabilir kardan kaynağı istisna kazançlardan olmak üzere; (a) 1.500.000-TL pay sahiplerine nakit kar payı dağıtılmasına, (b) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) düzenlemeleri dahilinde 50.000-TL yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasına, (c) Pay sahiplerine ve yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, (d) Kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ve kar payı dağıtımı önerisinin genel kurulun onayına sunulmasına;
  2. 2017 yılı içinde gerektiği takdirde yapılacak bağış miktarının 5.000-TL ile sınırlı tutulmasına ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına;
  3. Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 30 Mart 2017 tarihinde, saat 11.00'de Grand Hyatt İstanbul Oteli, Taşkışla Caddesi, No:1, Taksim -İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.


  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir... 3. KAP: GRNYO [ ] GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/589254 Dosyalar:
  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a853318683502

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a8533188c3503

  Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU ÖNERİSİ
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2017
  Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
  Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
  Para Birimi TRY
  Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
  Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Ödeme
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
  1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 Peşin 0,046875 4,6875 0,046875 4,6875
  B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 Peşin 0,046875 4,6875 0,046875 4,6875
  Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
  Pay Grup Bilgileri
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
  Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
  A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRYO00027 0 0
  B Grubu, GRNYO, TRAGRNYO91Q5 0 0
  Ek Açıklamalar
  Kar payı dağıtım tablosunun İngilizce ve Türkçe versiyonları ektedir.

  Eklenen Dökümanlar
  EK: 1 KAR DAĞITIMI 2016.pdf
  EK: 2 profitdistrubition 2016.pdf
  KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
  GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
  1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 32.000.000
  2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 494.554,34
  * SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
  3. Dönem Kârı 1.862.691,12 1.862.691,12
  4. Vergiler ( - ) -41.883,17 -41.883,17
  5. Net Dönem Kârı 1.820.807,95 1.820.807,95
  6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
  7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -91.040,4 -91.040,4
  8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.729.767,55 0
  Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
  Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
  9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
  10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.729.767,55 0
  11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.500.000 0
  * Nakit 1.500.000 0
  * Bedelsiz 0 0
  12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
  13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 50.000 0
  * Çalışanlara 0 0
  * Yönetim Kurulu Üyelerine 50.000 0
  * Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
  14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
  15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
  16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
  17. Statü Yedekleri 0 0
  18. Özel Yedekler 0 0
  19. Olağanüstü Yedek 179.767,55 0
  20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
  Kar Payı Oranları Tablosu
  Pay Grubu
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
  TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
  1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
  1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
  A Grubu 4.556,5 0 0,26 0,046875 4,6875
  B Grubu 1.495.443,5 0 86,45 0,046875 4,6875
  TOPLAM 1.500.000 0 86,72 0,046875 4,6875
  Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
  Kar payı dağıtım tablosunun İngilizce ve Türkçe versiyonları ektedir.
  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir... 4. Doğuş Grubu Garanti Bankasını, N Tv yi ve Star TV'yi sattı. Sıra GRNYO'da hadi bakalım ne olacak.

 5. #13
  Duhul
  Feb 2017
  İkamet
  t tcdd ya eaygw dygs1y7cd5
  Gönderi
  147
  Başka türlü bundan bir b...k olmaz

  Sent from my SM-N915F using hisse.net mobile app

 6. Alıntı Originally Posted by okilitus Yazıyı Oku
  Doğuş Grubu Garanti Bankasını, N Tv yi ve Star TV'yi sattı. Sıra GRNYO'da hadi bakalım ne olacak.
  Hocam ntv ve star satmadi.yalanlama yapti firma.bu haberleri spekler mal kakalamak icin ugrasanlar mynetfinansta bol bol koyuyorlar.

  Sent from my LG-H818 using hisse.net mobile app

 7. Bugun mynetfinansta her artna hissnin yorumlarina kar cebe yakisir ben kacar grnyo gidiyom tavan kokuyor felan ayni yorumlar doldurmuslar.mal satmaya calisiyo bir grup.ama alan yok.alanda bir alt kademwden sattiriyolar.

  Sent from my LG-H818 using hisse.net mobile app

 8. #16

Sayfa 2/89 İlkİlk 12341252 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •