Sayfa 1/3 123 SonSon
Arama sonucu : 18 madde; 1 - 8 arası.

Konu: Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel

 1. Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel

  Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel...

  Forum Kurallarını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz


  Borsanın Altın Kuralları Md. 6: " Seans içinde karar vermeyin. Kararlarınızı, etkilenmeyeceğiniz bir ortamda verin. Seans anında görüşlerinize ters düşen hareketlerin planlarınızı etkilemesine izin vermeyin. Daha önce düşünmediğiniz yeni fikirler oluşturmayın. İyice incelenmeden yapılan hareketlerin genellikle zararla sonuçlandığı gözlenir."


  Forumun Altın Kuralı : Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.


  Not: Lütfen dini tartışmalara girmeyelim.


 2. Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel

  Kimseyi tanımadım ben senden daha güzel...
  Forum Kurallarını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz


  Borsanın Altın Kuralları Md. 6: " Seans içinde karar vermeyin. Kararlarınızı, etkilenmeyeceğiniz bir ortamda verin. Seans anında görüşlerinize ters düşen hareketlerin planlarınızı etkilemesine izin vermeyin. Daha önce düşünmediğiniz yeni fikirler oluşturmayın. İyice incelenmeden yapılan hareketlerin genellikle zararla sonuçlandığı gözlenir."


  Forumun Altın Kuralı : Forumda okuduğunuz bilgileri fikir vermesi amacıyla ve mantık süzgecinden geçirerek değerlendirin. Hiç kimse sizi tanımadan size para kazandırmak heveslisi değildir. Hayatta karşılaşmadığınız ve adını soyadını dahi bilmediğiniz bir kişinin tavsiyesi ile senet almaya kalkışmayın, sonu %99 hüsran olacaktır.


  Not: Lütfen dini tartışmalara girmeyelim.


 3. Hayırlı olsun

 4. Alıntı Originally Posted by Objektif Yazıyı Oku
  Nur içinde yatsın inş.

 5. ŞEREFİMLE ÖLMEYE HAZIRIM!...

  Her vatanın kurtuluşunun ve kuruluşunun temelinde sıkıntı, yokluk, acı,
  gözyaşı ve ölüm vardır. Bütün bunlara daha iyi, daha onurlu ve daha özgür bir
  yaşam için razı olunur. Tarih, izleri günümüze kadar gelen ve gelecekte de
  devam edecek olan özgürlük mücadelelerinin canlı tanığıdır. Onun içindir ki,
  vatan toprakları üzerinde yaşayanlar onun değerini bilmek ve ona sahip
  çıkmak sorumluluğuyla yükümlüdürler. Mehmet Akif Ersoy’un aşağıdaki
  dizelerinde bakınız bu gerçek nasıl dile getiriliyor:
  “Sahipsiz kalan bir vatanın batması haktır,
  Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”
  Aşağıdaki anekdot, Mehmet Akif Ersoy’un bu dizelerinde işaret edilen
  vatan gerçeğini en iyi anlayan ve ona karşı olan sorumluluğunun gereğini
  eksiksiz olarak yapmış olan ATATÜRK’ün vatan anlayışı ve sevgisi
  konusundaki düşüncelerini yansıtması açısından önemlidir:
  Mustafa Kemal’in Samsun ve çevresindeki faaliyetlerinden korkan
  İstanbul Hükûmeti, İçişleri Bakanı Ali Kemal’in bir genelgesi ile onu görevden
  alır. Bu sıralarda, Ali Galip adında birisi de, Erzurum valiliğine atanmak
  maskesi altında Mustafa Kemal’i tutuklamakla görevlendirilir. Ve Sivas’ta bazı
  tertiplere başvurur. Bu komployu Amasya’da haber alan Mustafa Kemal, bir
  atlı birlik oluşturarak habersizce Tokat’a gider. Kendileriyle sohbet etmek
  üzere şehrin ileri gelenlerini toplar. Bu toplantıda bulunan avukat Ali Bey,
  gözlemini şöyle anlatıyor:
  “Yirmi kişi kadar vardık. ATATÜRK, etrafında bazı kişilerle birlikte geldi.
  Köşede bir sandalye vardı. Selâm verip oraya oturdular ve bize memleketin
  kurtuluş yolu hakkında hiçbir şekilde unutamayacağım şu açıklamada
  bulundular:
  -Hiçbir savunma aracına sahip olmasak bile, dişimiz tırnağımızla, zayıf
  ve dermansız kolumuzla mücadele ederek şeref ve haysiyetimizi,
  namusumuzu korumayı kaçınılmaz görüyorum. Tarih, bize vatan uğrunda
  canını, malını esirgemeyen milletlerin asla ölmediklerini göstermektedir. Ben
  hayatımı, hiçbir zaman milletimizden üstün görmedim ve görmeyeceğim. Her
  an memleket için şerefimle ölmeye hazırım.”

  18 Arıburnu; Atatürk’ten Anılar, s. 195.
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir... 6. BU MİLLETVEKİLİ AYRICALIĞINI HİÇ DE BEĞENMEDİM!...

  Çalışkan ve yeteneğini geliştiren insanlar, her çağda ve her toplumda
  emeklerinin karşılığı olarak daha refah içerisinde yaşamışlardır. Bunun böyle
  olması eşitsizlik değil hakkın yerine gelmesidir. Asıl eşitsizlik tembel ile
  çalışkanın, yetenekli ile yeteneksizin eşitliğidir. Çağdaş devlet, tüm topluma
  aynı imkânları sunan devlettir. Çalışkanlar bu imkânlardan diğerlerine göre
  daha fazla yararlanırlar. Bu durum insanları daha fazla çalışmaya iterek
  kalkınmanın yolunu açar. Aksi durum tembelliği yaygınlaştırarak toplumu
  yoksulluğa ve geri kalmışlığa mahkûm eder.
  Bir şeye bedelini ödemeden sahip olmak haksızlıktır. Böyle bir
  haksızlığı devlet idaresinde görev alanların yapması daha büyük haksızlıktır.
  Çünkü toplumda hakka dayalı eşitliği sağlamak yöneticilerin temel görevidir.
  Bu görevi yerine getirenlerin buna uymaması toplum açısından son derece
  kötü bir örnektir. Bu durum devlete ve adalete olan güveni azaltır. Bu
  nedenledir ki ATATÜRK, devletin toplum fertleri karşısında yansızlığını
  öngören Halkçılık ilkesini devletin temel ilkelerinden biri olarak kabul etmiştir.
  O, toplumda bir hakka dayanmayan ayrıcalıkları ortadan kaldırmak için
  mücadele etmiştir. Amaç kanunlar önünde eşit, sınıfsız, ayrıcalıksız saygın bir
  toplum yaratmaktır. Aşağıdaki anekdot ATATÜRK’ün düşünce ve
  hareketindeki halkçılık anlayışını yansıtan güzel bir örnektir:
  ATATÜRK, bir sabah Florya’dan Dolmabahçe Sarayı’na dönüyor.
  Yeşilköy İstasyonu’nun önünden geçerken birdenbire otomobili durduruyor ve
  başyavere:
  -Sorunuz, tren var mı? diye emir veriyor.
  O sırada tren hemen hareket etmek üzeredir. Hep birlikte otomobilden
  inip emrindekilerle birlikte trene biniyor.
  Karar ani verildiği ve uygulandığı için, bu trene biniş hemen hemen
  kimsenin dikkatini çekmiyor.
  Bir süre sonra, her şeyden habersiz olan kondüktör, ATA’nın bulunduğu
  kompartımana geliyor. Kafileyi görünce çekilmek istiyor. ATA hemen
  sesleniyor:
  -Görevini yap!... (Emrindekileri göstererek) Bu efendilere niçin bilet
  sormuyorsun?
  Emrindekiler cevap veriyor:
  -Paşam biz milletvekiliyiz. Tren bileti almayız. Parasız seyahat ederiz!...
  ATA hayretle:
  -Bu ayrıcalığı hiç beğenmedim, diyor. Çok ayıp ve acayip bir usul. Çok
  güzel halkçılık!...

  Kaynak:Anekdotlarla ATATÜRK
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir... 7. ATATÜRK VE DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLARIN GERİ KALIŞI

  ATATÜRK evrensel kişiliğiyle tam bir dünya insanıydı. Dünyanın hangi
  köşesinde olursa olsun acı çeken ulusların karşı karşıya oldukları sorunlara
  ilgi duymuş ve o sorunların çözümüne katkıda bulunmak istemiştir. Özellikle
  de İslâm dünyasının geri kalmışlıkla ilgili sorunlarının tespiti ve çözümleri
  konusunda büyük bir gayret göstermiştir. Halka hitap etme ortamını bulduğu
  her yerde halkı bilinçlendirmeye yönelik mesajlar vermiştir. Aşağıda yer alan 5
  Şubat 1923’te Akhisar Belediyesinde yaptığı konuşma da bunlardan birisidir.
  Bu konuşmasında dünyadaki Müslümanların geri kalış sebeplerini şöyle
  analiz etmiştir:
  Efendiler! Yalnız biz eziyet görmedik, bütün Müslümanlar eziyet gördü ve
  esir oldu, düşmanlar bizi esaret zinciri altında bırakmak istediler, fakat
  milletimizin karar ve onuru bu zincirleri parçaladı, istiklâlini elde etti. İslâm
  topluluğunun uğramış olduğu eziyet ve sefaletin elbette birçok sorumluları
  vardır. İslâm âlemi dinî gerçekler dairesinde Allah’ın emrini yapmış olsaydı, bu
  sonuçlarla karşı karşıya kalmazdı. Allah’ın emri çok çalışmaktır. Kabul ederim
  ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan fazla çalışmak zorundayız.
  Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine
  göre ilim ve fenden ve her türlü medenî icatlardan en yüksek derecede
  yararlanmak mecburidir.
  Hepimiz kabul etmek zorundayız ki, bu konudaki hatalarımız çok
  büyüktür. Sizin de anladığınız ve şimdi belirttiğiniz üzere, Türkiye Büyük Millet
  Meclisi Hükûmeti en yasal ve en uygun bir şekilde kurulmuştur. Dinimizin
  istediği çalışmak sayesindedir ki, üç buçuk senelik az bir süre içinde çok
  önemli sonuç elde edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti, çok iyi
  bilirsiniz ki eski Babıâli Hükûmeti değildir, eski Osmanlı Devleti değildir. Onlar
  artık tarihe karışmıştır.
  Düşmanlarımız Osmanlı Devletini yıkarak ana unsur olan Türk milletini
  de yok etmek istiyorlardı. Halbuki Türk milleti yeni bir iman ve kesin bir millî
  karar ile yeni bir devlet kurmuştur. Bu devletin dayandığı esaslar “Tam İstiklâl”
  ve “Kayıtsız Şartsız Millî Hâkimiyet” den ibarettir. Millet bu hâkimiyetin bir
  zerresinden vaz geçmeyecektir; gözünü açmıştır.
  Bizim dinimiz milletimize değersiz, tembel ve alçak olmayı öğütlemez.
  Tam tersine Allah da Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini
  korumalarını emrediyor. Her yerde olduğu gibi buradaki görüşme ve
  ilişkilerden de anladım ki, millet, hâkimiyetini koruma konusunda büyük bir
  karar ve güç göstermektedir. Gerçeği gören ve anlayan milletimiz elbette,
  bundan sonra candan ve gönülden çalışacak, rahatlık ve mutluluğa sahip
  olacaktır.

  Atatürkçülük (Birinci Kitap); s. 385
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir... 8. ATATÜRK’ÜN COŞKUN TEZAHÜRLER HAKKINDA BİR YARGISI

  Tarihte yaşadığı dönemde ünü göklere çıkarılmış hem kendi hem de
  başka ulusların kederine hükmetmiş nice liderler vardır .Bunların büyük bir
  çoğunluğu ölümleriyle birlikte sabun köpüğü gibi kaybolup gitmişlerdir.
  Öncelikle de kendi uluslarınca unutulmuşlardır. Bunda en büyük etken bu
  liderlerin düşüncelerinin sadece yaşanılan anla sınırlı olup geleceğe yönelik
  yeni ufuklar açmamış olmasıdır. Oysa ATATÜRK her geçen an bıraktığı
  düşünce mirasıyla insanlığın ve Türk milletinin gözünde büyüyerek geleceğe
  akmaya devam etmektedir.
  Türk milletinin gönlündeki ATATÜRK sevgisi nedensiz değildir. O,
  yüzyıllar boyunca hak ettiği değerden yoksun bırakılmış olan Türk insanına
  kendisini adamıştır. Sıkıntılara, zorluklara, ihanetlere aldırmadan,
  umutsuzluğa düşmeden çalışarak milletini karanlıktan aydınlığa çıkarmıştır.
  Türk milletinin ATATÜRK’ü sevmesinin anahtarı “Millete efendilik yoktur,
  hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.” sözünde gizlidir.
  Aşağıdaki anekdot ATATÜRK’ün bu anlayışını yansıtması açısından güzel bir
  örnektir:
  Yaşadıkları sürece yığınlara hâkim olmuş, alkışlar ve takdirler toplamış
  nice tarihî kişiler, hayatlarında veya ölümlerinden sonra zaman çarkının
  dişlileri arasında kaybolup gittiler. Bunlar “yalancı şöhretler”di ve yaptıkları
  köksüzdü, temelsizdi. Bunun içindir ki, eserlerinin ömrü, kendi ömürlerini
  aşamadı.
  Bunların çoğu, lehlerinde yapılmış birtakım gösterilerin gururuna da
  kapıldılar. Ve bunları “ebedî yaşama”nın bir delili sandılar. “Zafer
  sarhoşluğu”nun uykusunda kaybolup gittiler.
  ATATÜRK’e 12 yıl yaverlik yapmış olan Sayın Naşit Mengü’nün çeşitli
  anılarını dinlerken, bir yandan da bunları düşünüyordum. ATATÜRK, kendisi
  hakkındaki büyük sevgi gösterileri karşısında nasıl duygulanıyor, neler
  düşünüyordu?
  Bu soruma Naşit Mengü şu yanıtı verdi:
  -Yıl 1927... ATATÜRK, Anadolu’ya geçtikten sonra ilk defa İstanbul’a
  dönüyor. Bütün kent halkı sokakları ve denizleri kaplamış. Bayramların en
  büyüğünü yaşıyorlar. Kıyılardan, denizlerdeki sandallardan ATATÜRK’ün
  motoruna doğru eller uzanıyor, “Yaşa, var ol!” sesleri kubbelerde yankılar
  yapıyordu.
  ATATÜRK de ayakta, mendil sallayarak bu sevgi gösterilerine karşılık
  veriyor. Ben, rahmetli Salih Bozok’la ATA’nın bir adım gerisindeyiz. Rahmetli
  Salih, halkın bu coşkun gösterilerinden çok heyecanlandı. Gözlerinden yaşlar
  süzülüyordu. Gazi’ye eğilerek:
  -Paşam, dedi, halkın şu coşkun tezahürlerine bakınız. Bu millet
  ebediyete kadar uğrunuza ateşe atılmakta tereddüt etmez.
  ATATÜRK şu yanıtı verdi:
  -Kendilerine faydalı olduğunuz, onlara müspet yolda hizmet ettiğiniz
  müddetçe milletin sevgisini kazanabilirsiniz. Vaatlerinizi yerine getirmez,
  milletin refahına hizmet etmezseniz bu gün bizi alkışlayan bu topluluk yarın
  yuhalar.


  94 Banoğlu; s. 73-74.
  Sadi Borak; Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, İstanbul, 1966, s. 81-82.
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir...Sayfa 1/3 123 SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •