Martta en yüksek aylık reel getiri yüzde 6,04 ile külçe altında gerçekleşti.