Sayfa 2/214 İlkİlk 12341252102 ... SonSon
Arama sonucu : 1705 madde; 9 - 16 arası.

Konu: PINSU - Pınar Su VE İçecek San. ve Tic. A.Ş

 1. Icimden geceni solicem bu sene en cok kazandiranlar listesine girecek ama sabredebulecezmi? Ytd

 2. Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

 3. Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

 4. Zirat Yat

  Pınar Su (PINSU, Negatif): Pınar Su'nun 4Ç2016 net dönem zararı
  8,1mn TL olmuştur. Şirket 2015'in aynı döneminde 7mn TL zarar
  açıklamıştı. 9,8mn TL olan brüt kardaki %6,6'lık düşüşe karşın
  operasyonel giderlerdeki yüksek artış, şirketin 9,6mn TL faaliyet
  zararı yazmasına neden olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden de gider
  yazan şirketin finansman öncesi faaliyet zararı 10,2mn TL'ye
  yükselmiştir. 600bin TL'lik görece düşük finansman gideri sonrası
  vergi öncesi zarar 10,8mn TL olmuştur. 2,7mn TL'lik vergi geliri
  kaydeden Pınar Su'nun 4Ç2016 net dönem zararı 8,1mn TL olmuştur.
  Şirketin 2016 yılı genelindeki zararı 21,4mn TL ile 2015'te kaydedilen
  9mn TL'lik zararın üzerindedir.
  Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

 5. #13

 6. #14

 7. #15

 8. KAP: PINSU [PINSU ] PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Orjinal Link:
  https://www.kap.org.tr/Bildirim/590762 Dosyalar:
  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a94553ab858fb

  https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...5a94553acb58fc

  Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
  Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  İlgili Şirketler PINSU
  Genel Kurul Çağrısı
  Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
  Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
  Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
  Karar Tarihi 03.03.2017
  Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
  Genel Kurul Saati 10:00
  GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
  Ülke Türkiye
  Şehir İZMİR
  İlçe BORNOVA
  Adres Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR
  Gündem Maddeleri
  1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
  2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
  3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
  4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
  5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
  6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
  7 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirketimiz merkez adresinin, Merkezi Adres Sistemi ve ticaret sicili işlemlerinin elektronik olarak yürütüldüğü MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile uyumlu hale getirilmesini teminen, Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar
  8 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen 50.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2017 yılı sonunda dolacağından, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunda müzakere ve karar
  9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması
  10 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
  11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
  12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması
  13 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması
  14 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar
  15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
  16 - Dilek ve görüşler
  Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
  Kar Payı Dağıtım
  Kayıtlı Sermaye Tavanı
  Genel Kurul Çağrı Dökümanları
  EK: 1 PINSU-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2016-30 03 2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
  EK: 2 PINSU ogk.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
  Ek Açıklamalar
  Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da, Kemalpaşa Caddesi No.317 Pınarbaşı/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında gerçekleştirilecektir.
  Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.
  Şirketin 44.762.708,445.-TL. olan çıkarılmış sermayesi hamiline paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

  Bilgilerinize arz ederiz.
  Saygılarımızla,
  PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  Tarih göstermiştir ki bilge herşeyi bilmez,sadece ahmaklar herşeyi bilir...Sayfa 2/214 İlkİlk 12341252102 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •