Sayfa 1/2 12 SonSon
Arama sonucu : 10 madde; 1 - 8 arası.

Konu: Milli Mücadelenin 100. Yılı - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

 1. #1

  Milli Mücadelenin 100. Yılı - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

  Atatürk'ün 19 Mayıs Sabahı Hitabı :

  "Arkadaşlar, biliyorum sıkıntılı ve zor bir yolculuk oldu. Ama artık bu yolculuğun sonuna geliyoruz. Samsun'a vardığımızda dikkatli hareket etmeliyiz.Kimseye yapacaklarımız hakkında bilgi vermeyin. Sizi zorlasalar da ağzınızı sıkı tutmaya bakın. Çünkü bu artık bir ölüm kalım savaşı. Ya var olacağız , ya da yok olacağız."

  Milli Mücadelenin 100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. Ne Mutlu TÜRKÜM diyene !

  When you embrace yourself for who you are, you will get out of the darkness
  >>>FORUM KURALLARIMIZ <<<

 2. #2
  Nice yüz yıllara !
  When you embrace yourself for who you are, you will get out of the darkness
  >>>FORUM KURALLARIMIZ <<<

 3. #3
  Bandırma Vapurunun yaşlı kaptanı İsmail Hakkı DURUSU’dan İstanbul’dan Samsuna uzanan yolculuğun hikayesi.

  Mustafa Kemal Paşa’yı ilk defa görüyordum. Üzerinde resmi üniforması vardı. Kordonlu, nişanlı olan bu üniforma milli varlık yani Korgenerallik ve Fahri Yaver-i Hazreti Padişahı üniforması imiş Yaşından daha çok genç görünüyordu. Samimi bir konuşması, hürmet telkin eden ve insanı ister istemez tesiri altına alan ses tonu ve tavrı vardı. Anladım ki, artık geminin kaptanı ben değilim, O… Bana mümkün olduğu kadar sahilden gitmenin imkanı olup olmadığını sordu. Eyvah ki, ben ilk defa Karadeniz’e çıkıyordum. Nerelerin kayalık ve sığ olduğunu bilemiyordum. Bunu samimiyetle söyledim. Başını sallayarak güldü,“Pusula ile gideriz” dedi. Pusula mı? Felakete bakınız ki, geminin sağlam bir pusulası da yoktu. Bunu da şahsi kabahatim olmadığı halde yüzüm kızararak söyledim. Dudaklarındaki tebessüm kaybolmadan, Paşa “Ziyanı yok… Allah büyüktür… Siz yine mümkün olduğu kadar sahili takip ediniz.” Emrini verdi. Deniz dalgalı da değildi. Hava sakindi. Neden kıyıyı tercih ettiğini anlayamadım. Fakat o dakikadan itibaren kendimi, memleket için çok, pek çok kıymetli, paha biçilemez bir değeri taşıyan emin el olarak telakki ettim. Aradan seneler geçti. İtimat ediniz ki, hayatım denizlerde geçmiş olmasına rağmen hiçbir seferde böylesine vazife mesuliyeti duymamıştım. Samsun’a vardığımız zaman, Mustafa Kemal Paşa’nın rotayı değiştirmekte ne kadar isabet etmiş olduğunu anladık. Çünkü hakikaten bizi takibe çıkarılmış olduğu anlaşılan İngiliz Torpidosu da bizden 1 saat sonra Samsun’a geldi.
  When you embrace yourself for who you are, you will get out of the darkness
  >>>FORUM KURALLARIMIZ <<<

 4. #4
  19 Mayıs'da Bandırma Vapurunda bulunan Mustafa Kemal Paşa, Kurmayları ve Silah Arkadaşları :


  1. 9. Ordu Müfettişi Mirliva(Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa (Atatürk)

  2. 3. Kolordu Komutanı Erkan-ı Harp Mir Alayı (Kurmay Albay) Re'fet (Bele Paşa)

  3. Müfettişlik Kurmayı Başkanı Erkan-ı Harp Mir Alayı Manastırlı Kazım (Dirik Paşa)

  4. Müfettişlik Sağlık Daire Başkanı Tabip Miralay İbrahim Tali (Öngören)

  5. Kurmay Başkan Yardımcısı Erkan-ı Harp Kaymakamı (Kurmay Yarbay) Mehmet Arif Bey (Ayıcı)

  6. Karargah Erkan-ı Harbi ve İstihbarat ve Siyasi şube Müdürü Erkan-ı Harp Binbaşısı Hüsrev Gerede

  7. Müfettişlik Topçu konutanı Topçu Bin Başı Kemal Bey (Doğan)

  8. Müfettişlik Sağlık Daire Başkan Yardımcısı Tabip Bin Başı Refik Bey (Saydam)

  9. Müfettişlik Baş Yaveri Yüz Başı Cevat Abbas Bey (Gürer)

  10. Dr. Yüzbaşı Behçet Efendi

  11. Kurmay Mülhakı Mümtaz (Tunay)

  12. Kurmay Mülhakı Yüz Başı İsmail Hakkı (Ede)

  13. Müfettişlik Emir Subayı Yüz Başı Ali Şevket (Öndersev)

  14. Karargah Komutanı Yüz başı Mustafa Vasfi (Süsoy)

  15. Mülhak Yüz Başı Rauf

  16. Yüz Başı Hersekli Ahmet Efendi

  17. Kurmay Başkanı Emniyet Subayı Üsteğmen Hayati

  18. Kurmay Mülhakı 3. Kolordu Komutan Yaveri Üsteğmen Arif Hikmet (Gerçekçi)

  19. İAŞ Subayı Üsteğmen Abdullah (Kunt)

  20. Mülhak Teğmen Zebur

  21. Müfettişlik İkinci Yaveri Teğmen Muzaffer (Kılıç)

  22. Emir Subayı Teğmen Ruhsat

  23. Adli Müşavir Ali Rıza Efendi

  24. Tabur Hesap Memuru Rahmi Efendi

  25. Tabur Hesap Memuru Ahmet Nuri Efendi

  26. 1. Sınıf Katip Faik Efendi (Aybars)

  27. 4. Sınıf Katip Memduh Bey (Atasev)

  28. Zabit Vekili Tahir Efendi

  29. Alay Katibi Yahya Efendi

  30. Tabur Katibi Süleyman Fehmi Efendi

  31. Hesap Memuru Şükrü Efendi

  32. Kıdemli Çavuş Osman Nuri Oğlu Ali Faik

  33. Kıdemsiz Çavuş İbrahim İzzet Oğlu Atıf

  34. Çavuş Mustafa Oğlu Kemal

  35. Çavuş Kemal Oğlu Mustafa

  36. Onbaşı Tevfik Oğlu Adem

  37. Onbaşı Ali Oğlu Refet

  38. Onbaşı Abdullah Oğlu Ali

  39. Nefer Hüseyin Oğlu Mehmet

  40. Nefer Ahmet Oğlu Emin

  41. Nefer Mustafa Oğlu İsmail

  42. Nefer İbrahim Oğlu Ömer

  43. Nefer Kerem Oğlu Mehmet

  44. Nefer Mehmet Oğlu Mehmet

  45. Nefer Hasan Oğlu Ulvan

  46. Nefer Mehmet Oğlu Durmuş

  47. Nefer Mehmet Oğlu Ali

  48. Nefer Şakir Oğlu Nuri

  49. Nefer Hasan Oğlu Hüseyin

  50. Nefer Abdullah Oğlu Musa

  51. NeferAbdullah Oğlu Mehmet

  52. Nefer Mehmet Oğlu Hasan

  53. Nefer Bekir Oğlu Mahmut

  54. Nefer İhsan Oğlu Mehmet Lütfi

  55. Nefer Ali Oğlu Musa olmak Üzere Toplam 55 kişi

  Gemide : Atatürk ve kurmayı 22, Er ve erbaşlar 25, Müşavir ve katipler 8, Gemi personeli 21 olmak üzere toplam 76 kişi bulunmaktaydı.
  When you embrace yourself for who you are, you will get out of the darkness
  >>>FORUM KURALLARIMIZ <<<

 5. "...

  19 Mayıs yurdu işgal etmiş düşmana karşı bağımsızlık savaşının başlangıcıydı, ancak aynı zamanda bir programı temsil ediyordu. 19 Mayıs'ın unutturulan yönü, savaşın sadece cephede vuruşmakla ilgili olmadığıdır. Eğer, 19 Mayıs'la başlayan süreçte Batı sisteminin dayattığı uluslararası işbölümü reddedilmemiş, tam bağımsızlık sağlanmamış, 'altı ok'ta somutlaşan tutarlı ve bütünsel program hayata geçirilmemiş olsaydı, yani yöntem bulunamamış olsaydı, 1930'ların sanayileşmesi ve toplumsal ilerlemesi gerçekleştirilemez, sanayi toplumuna doğru dönüşüm Batı'ya bağımlı çarpık kapitalistleşmenin sınırlarını aşamazdı.

  Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta sadece Samsun'a çıkmadı, Batı'nın dayattığı uluslararası ilişkiler sisteminin hiyerarşisinden de kopuş adımını attı. Soğuk savaş döneminde topluma bu boyutu unutturdular. Bugün Batı'nın ağırlaşan baskıları altında tam bağımsız ve egemen yaşama ihtiyacı kendisini dayattıkça, milletin unutulanları ne kadar hızlı hatırladığını göreceğiz."

  https://www.aydinlik.com.tr/19-mayis...ari-mayis-2019

  "...

  Ekonomik yaptırım dayatmaları, kısa vadede etkili olamıyor ise geri tepme olasılığı yüksek bir silaha dönüşebilir. Zihinsel olarak hadım edilmiş teslimiyetçi yerel unsurlar da bu durumdan fazlası ile etkilenirler. Küresel beklentilerin olumsuzlaşması ve düzenin kırılganlaşması daha baskın çıkmaya başlar, konumunu korumak adına sürekli daha fazla risk almak zorunda kalanlar çökecek düzenin altında kalma korkusu ile çözülmeye başlayabilirler!

  1919 yılının 19 Mayıs'ında Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı sonrasında başlattığı Kurtuluş Savaşı, küresel ölçekte güçlülerin hesabını bozan en önemli ve başarılı hareketlerden biridir. Ulusların kendi kaderini belirleme yönündeki girişimlerin yaygınlaşmasına, direniş hareketleri arasındaki dayanışmanın daha anlamlı hale gelmesine ve emperyalistlerin hatırı sayılır oranda güç kaybetmesine sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşını kazanmış olanların hesabı tutmamış ve tarihin akışı değişmiştir.

  Küresel kırılganlığın altı aylık aradan sonra yeniden artış eğilimine girdiği bugünkü koşullarda, emperyalistlerin baskılarına direnmeyi sürdürmek direnenlerin geleceği açısından hayati önemdedir. Bu nedenle, 19 Mayısın yüzüncü yılı daha anlamlı hale gelmiştir. Seçenekler sınırlıdır, olmak veya olmamak ile ilgilidir."

  https://www.aydinlik.com.tr/buyuk-re...ari-mayis-2019

 6. Samsuna çıktığında derdi tam bağımsızlıkmış. Zor günler pek inanan da yokmuş. Kolay yolu seçenler ya manda demiş ya himaye. En yakınındaki paşalar bile mandacı. Bir avuç millet sevdalısı parolası: Ya İstiklal Ya Ölüm.
  Tarih Onu çok net bir şekilde yazdı, neyi neden yaptığını, ancak biz Onu okuyarak anlayamadık. Onun anlatması bize yetmemiş. Bedeli; Gafletide, dalaletide, ihanetide gördük, bugün onu da anlayamadık. Sadece Türkler için değil, insanlık için de büyük değer olan bu Abideye, bizim için yaptıklarından dolayı sonsuz şükranlar.

 7. #7
  When you embrace yourself for who you are, you will get out of the darkness
  >>>FORUM KURALLARIMIZ <<<

 8. #8
  When you embrace yourself for who you are, you will get out of the darkness
  >>>FORUM KURALLARIMIZ <<<

Sayfa 1/2 12 SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •