Sayfa 587/602 İlkİlk ... 87487537577585586587588589597 ... SonSon
Arama sonucu : 4810 madde; 4,689 - 4,696 arası.

Konu: Prtaş

 1. ttk spk mkk hepsi boş gemisini yürüten kaptan gerisi boş takırdı düşüncem.bizim işimiz ilahi adalete kalmış.ben havlu attım .beklentisi olanlara allah sabır versin.umarım ilahi adalette herkez ettiğinin cezasını çeker.

 2. Alıntı Originally Posted by akant2017 Yazıyı Oku
  ttk spk mkk hepsi boş gemisini yürüten kaptan gerisi boş takırdı düşüncem.bizim işimiz ilahi adalete kalmış.ben havlu attım .beklentisi olanlara allah sabır versin.umarım ilahi adalette herkez ettiğinin cezasını çeker.
  akant, havlu atmanı gerektiren yeni bir durum mu var?

 3. Alıntı Originally Posted by garibanca Yazıyı Oku
  akant, havlu atmanı gerektiren yeni bir durum mu var?
  varmı açıklama yok.olabilirmi sence soru işareti...2013 sonu nire 2020 nire bu zamana kadar varlık fonu tmsf alsaydı çoktan ayağa kalkardı.demekki yatırımcıyı destekleyen yok.hep yatırımcının arkasındayız diyorlar lakin icraat yok.yani gemisini yürüten kaptan kaptan gemisini yürütüyor..haberler sizde hayaller bizde..

 4. Hep beraber doğru yanlış haberlerle ümitle bekliyoruz. Sözde Mart'ta genel kurul ile başlayacaktı süreç. O haberde tutmadı. Erteleniyor hep erteleniyor. Bu güne kadar ne yazıkki mutlu sona ulaşamadık.

 5. Haklı olabilirsin seneye marta şöyle böyle falan filan yalan dolan bizim için gerçek olan mahkemelerin SPK nın veya diğer kurumların bürokrasinin işlemesi herkesin işi tıkır ve işlerini tıkır tıkır yürütüyorlar hep olan bizlere oluyor devletin vatandaşını bukadar çok üzdüğü bir yer yoktur halka arz seferberliği ilan ediyorsun ama hep zengine arz seferberliğine hitap ediyorsun burda utanacak olan devlet bize paramızın paylarımızın güvence altında olduğunu kanunlarla korunduğumuzu 30 yıldır hep bekliyoruz o adaleti bize yalan dolan patrona kılıf takke külah adalet adı altında yıllarca süren mahkemelerle soyuluyoruz adı adalet 30 yıldır hep aynı yalanlar battı bitti buhar oldu dağa kaçtı haklısın belki adalet ilahi adaletir bize bu dünyada yaptıklarımız öbür dünyada fazlasıyla dönecek olmasıdır nereden bile biliriz borsayı kumar masasına döndürende devlet bankaların nasıl batırıldığını Kastelli dönemlerini bilenler bilir yüzde 20 karlar açığa satışlar seneryo hep aynı milleti yoluna koymak açığa satışlar kalksa emir iptalleri kalksa kredili işlemler kalsa maniplasyonlar spekülasyonlar kalksa defter değeri 50 kuruş olan hisse 10 liraya kadar çıkıyor vay maniplasyon var deniyor durdurulmuyor defter değeri 10 lira olan şirketin piyasa değeri 1 lirada yıllarca sürünüyor o maniplasyon olmuyor patrona hediye oluyor. 100 milyonluk şirketin hisselerini 10 milyona bedavadan biraz pahalıya toplamış oluyor ne desek boş adaletin başı boş olmasın sıra bizde gelsin parayı veren düdüğü çalsın ama nafile zurnanın sesinden bizi duyan yok.

 6. Yeni
  Şekli
  Kayıtlı Sermaye
  Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i
  Madde 6:
  Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı
  sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası
  Kurulu’nun 22.11.2010 Tarih ve 11750 sayılı izni ile
  bu sisteme geçmiştir.
  Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000
  (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir)
  Türk Lirası de
  ğerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon)
  adet paya bölünmüştür.
  Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye
  tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
  2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye
  tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra
  yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi
  için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir
  tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin
  almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için
  yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin
  alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile
  sermaye artırımı yapılamaz.
  Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL
  (Ellimilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir.
  Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası)
  nominal de
  ğerli ve tamamı nama yazılı
  50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür.
  Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında
  Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun
  olarak gerekli gördü
  ğü zamanlarda kayıtlı sermaye
  tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek
  çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
  Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari de
  ğerinin
  üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni
  pay alma haklarını kısmen veya tamamen
  kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.
  İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri
  tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
  Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme
  esasları çerçevesinde kayden izlenir.
  .
  .
  .-OZ KAYNAKLAR 27.118.855,98 26.385.575,55 98,80 A-ÖDENMIŞ SERMAYE 32.024.433,54 32.024.433,54 25,32 1-SERMAYE 24.880.928,00 24.880.928,00 82,38 3-SERMAYE DÜZELTMESi OLUMLU FARKLAR! 7 .143.505,54 7.143.505,54


 7. Bölüm II
  Sermaye ve Hisse Senetleri:
  Sermaye ve Hisseler:
  Madde 7:
  Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanunun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini
  kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14/11/1996 tarih ve 1417 sayılı izni ile bu sisteme
  geçmiştir.
  Şirketin kayıtlı sermayesi 25.000.000.-YTL’sı (Yirmibeşmilyonyenitürklirası) olup herbiri 1.-YTL.
  ’sı itibari kıymette 25.000.000. paya bölünmüştür.
  .Halka açık Şirketin halihazır çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş herbiri 1.-YTL
  (Biryenitürklirası) değerinde 15.079.350. (Onbeşmilyonyetmişdokuzbinüçyüzelli) adet hisseye
  bölünmüş 15.079.350.-YTL. (Onbeşmilyonyetmişdokuzbinüçyüzelli) dir. Bu sermayenin tamamı
  ödenmiştir. Toplam 15.079.350.-YTL. (Onbeşmilyonyetmişdokuzbin üçyüzelliyenitürklirası)’sı
  tutarındaki sermayeyi temsil eden hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır.
  Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda
  kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya
  yetkilidir.
  Yönetim Kurulu,itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma
  haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilir. Yeni Pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay
  sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki
  çerçevesinde yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği esaslar
  çerçevesinde ilan edilir.

Sayfa 587/602 İlkİlk ... 87487537577585586587588589597 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •