Sayfa 358/358 İlkİlk ... 258308348356357358
Arama sonucu : 2864 madde; 2,857 - 2,864 arası.

Konu: BRKO - Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat

 1. Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantısında;


  1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 tarihli duyurusu ve 25 Temmuz 2016 tarihli ek duyurusuna istinaden; Şirketimizin, hisselerimiz üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini stabil hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde Borsa İstanbul'da BRKO koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine;


  2-Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 50.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,


  3-Pay geri alımının daha önce % 5 hissedarımız olan % 100 bağlı ortaklığımız, Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş adlı şirketimizin üzerinden yapılmasına;


  4-Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 2. Yönetim Kurulumuz 14.02.2023 tarihinde yaptığı toplantıda;

  1- Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden; Şirketimizin, hisselerimiz üzerinde yaşanan piyasa hareketlerini stabil hale getirmek, fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ile sağlıklı hareket etmesine katkıda bulunmak ve şirketimiz pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, gerekli görüldüğü takdirde Borsa İstanbul'da BRKO koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine;

  2- Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 50.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,

  3- Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,

  4- Pay geri alımının daha önce % 5 hissedarımız olan % 100 bağlı ortaklığımız, Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş adlı şirketimizin üzerinden yapılmasına;

  5-Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel

  durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

  oy birliği ile karar verilmiştir.

 3. Şirketimiz Esas Sermaye Sisteminde olup, 31.03.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda, şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesinde kullanılmak üzere rüçhan hakları kısıtlanarak, 40.000.000.- TL, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret siciline 578471-0 sicil nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne tahsis edilerek tahsisli sermaye artırımı yapılması konusu genel kurul onayından geçmiş olup, bu süreçte SPK ya onay için başvuru yapılmıştır.

 4. Alıntı Originally Posted by Denizdenizli61 Yazıyı Oku
  Şirketimiz Esas Sermaye Sisteminde olup, 31.03.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda, şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesinde kullanılmak üzere rüçhan hakları kısıtlanarak, 40.000.000.- TL, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret siciline 578471-0 sicil nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne tahsis edilerek tahsisli sermaye artırımı yapılması konusu genel kurul onayından geçmiş olup, bu süreçte SPK ya onay için başvuru yapılmıştır.
  31/01/2023 tarihini ,
  31/03/2023 yazmışlar. !!!

 5. Şirketimiz Esas Sermaye Sisteminde olup, 31.01.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda, şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesinde kullanılmak üzere rüçhan hakları kısıtlanarak, 40.000.000.- TL, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret siciline 578471-0 sicil nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne tahsis edilerek tahsisli sermaye artırımı yapılması konusu genel kurul onayından geçmiş olup, bu süreçte SPK ya onay için başvuru yapılmıştır.

 6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve 31 Ocak 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulun onayından geçen Şirketimizin Esas Sözleşmesinin Sermayesini içeren 6. Maddesi, Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Mart 2023 tarih ve 10783 sayısında yayınlanarak, tescil edilmiştir.


  Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sisteminde kayıtlı olup, SPK nın izni doğrultusunda esas sermaye sistemine geçilmektedir.


  YENİ METİN


  Şirket Sermayesi :


  Madde 6. Şirketimiz ödenmiş sermayesi 120.000.000 TL (Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1(Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 12000000000 (On İki Milyar) adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir. Mevcut sermayenin tamamı ödenmiştir. Pay devirlerine ilişkin olarak her hangi bir kısıtlama yoktur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

 7. 31.12.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.

  Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (27.03.2023 (dahil) tarihine kadar).
  Çalık Denim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (12.04.2023 (dahil) tarihine kadar).
  Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.Ş. (27.03.2023 (dahil) tarihine kadar).
  Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (28.03.2023 (dahil) tarihine kadar).
  Balatacılar Balatacılık San. ve Tic. A.Ş. (10.04.2023 (dahil) tarihine kadar).
  Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (12.05.2023 (dahil) tarihine kadar).
  Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. 20.03.2023 (dahil) tarihine kadar).
  MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (13.04.2023 (dahil) tarihine kadar).
  Diriteks Diriliş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (31.03.2023 (dahil) tarihine kadar).
  San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (12.05.2023 (dahil) tarihine kadar).
  Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic. ve San. A.Ş. (5.04.2023 (dahil) tarihine kadar).
  Çalık Enerji San. ve Tic. A.Ş. (28.03.2023 (dahil) tarihine kadar).


  Yine finansal raporların için ek süre verilmiş.

 8. Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Şirket Esas Sermayesinin 8.000.000-TL nakit artırılarak, 120.000.000.- TL'sın dan 128.000.000.- TL'sına çıkarılmasına ve 40.000.000.TL fon elde edilmesine;

  Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, Merkezi İstanbul'da bulunan ve İstanbul Ticaret Siciline 578471-0 Sicil Nolu Salix Yatırım Holding Anonim Şirketi ‘ne tahsis edilerek, tahsisli sermaye artırımı yapılmasına;

  Arttırılan sermayeyi temsil eden payların satış fiyatının baz fiyattan ve nominal değerin altında olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.fıkrası doğrultusunda Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarında oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenmesine,

  Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına karar verilmiş olup;


  Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi ve esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili de SPK ya onay için başvuru yapılmıştır

Sayfa 358/358 İlkİlk ... 258308348356357358

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

 • Yeni konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız
 • Yazılara ek gönderemezsiniz
 • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
 •