EKIZ Solo 2018/3 Aylık DÖNEM KARI (ZARARI): -1202235