152.sahife cezbelenme babı...

Saylanmaz,kayda girmez..