hayırlı bayramlar. aşağıdaki koddaki hatayı düzeltemedim yardımcı olabilecek var mı.
hata
Lambda ifadesi önce bir temsilci veya ifade ağacı türüne yayınlanmadan dinamik olarak dağıtılan bir işlemin bağımsız değişkeni olarak kullanılamaz


var V = Sistem.GrafikVerileri;


var C = Sistem.GrafikFiyatOku(V, "Kapanis");


var last20Closes = C.TakeLast(20).ToArray();
var SonYon = "";
var Sinyal = "";
for (int i = 0; i < V.Count; i++)
{
Sistem.Yon[i] = "";
}
for (int i = 1; i < V.Count; i++)
{

if (last20Closes.All((double x) => x > last20Closes.First()))
{
Sinyal = "A";
}
else if (last20Closes.All((double x) => x < last20Closes.First()))
{
Sinyal = "F";
}
if (Sinyal != "" && SonYon != Sinyal)
{
SonYon = Sinyal;
Sistem.Yon[i] = SonYon;
}
}