Ana Sayfa Analiz Ford Otosan Bilanço Analizi

Ford Otosan Bilanço Analizi

1532

Raporu Hazırlayan Kurum: Ziraat Yatırım

Ford Otosan’ın 2018 yılı 2. çeyrek net dönem karı 486,3mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 424mn TL’nin, hem de piyasa beklentisi olan 463mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan’ın 2Ç2017’deki net dönem karı 361,7mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,9 oranında artmış ve 8.190mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki %44,3’lük yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2017’nin aynı çeyreğine göre adetsel bazda %27,7 gerileyerek 22.034 adet, yurtdışı satışlar ise %7,2 artışla 82.098 adet olmuştur. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artıştan hafif daha düşük, %28,9 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %48,7 artışla 921,3mn TL’ye ulaşırken, brüt kar marjı 1,3 puan artışla %11,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %15,8 artmış ve 302,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 2Ç2018’de 6,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde, faaliyet karı %65,5 artışla 625,2mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 1,6 puan artışla %7,6 olmuştur.

FAVÖK de %59,6 artışla 761mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 1,7 puan iyileşmeyle %9,3’e ulaşmıştır.

Net finansman giderleri geçen seneye göre 99,3mn TL artarak 125,4mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2. çeyrekte 12,8mn TL’lik vergi gideri yazmıştır. Bu gelişmeler neticesinde 2. çeyrek net dönem karı 2017 2. çeyreğe göre %34,5 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,2 puanlık artışla %5,9 olarak hesaplanmaktadır. 2. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı 6 aylık net dönem karı %44,9 artışla 918,5mn TL olmuştur.

Ford Otosan’ın tahmini değerini, beklentilerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak 22,441mn TL’den 23.863mn TL’ye yükseltirken, hedef hisse fiyatını da 63,95 TL’den 68,00 TL’ye yükseltiyoruz. Şirket için daha önceki daha önceki “TUT” önerimizi ise “EKLE” olarak değiştiriyoruz.

Türkiye otomotiv sektörü üretimi, 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1 düşüş kaydetmiştir. Ford Otosan’ın ise ikinci çeyrek üretimi 2Ç2017’ye göre %2,1 artış kaydetmiş ve sektörün aksine daha olumlu bir görüntü çizmiştir.

2. çeyrekte yurtiçi otomotiv sektörü satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 oranında düşüş kaydetmiştir. Ford Otosan’ın yurtiçi satışları ise binek araç ve Transit Courier satışlarındaki düşüşler sebebiyle %27,7 düşmüş ve 22.034 adet olmuştur. Yurtiçinde genel düşüşe rağmen Transit Custom satışları artmıştır.

Şirketin yurtdışı satışları %7,2 artışla 82.098 adet olmuştur. Yurtdışı satışlardaki artışta Transit Custom ve Transit satışlarının %10,6 ve %13 yükseliş kaydetmesi etkili olmuştur. 27 ülkenin dahil olduğu Avrupa Birliği’nde van tescilleri ilk 6 ayda %5,1 büyümüştür. Özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya’daki ikinci çeyrek artışları sırasıyla +124bin adet, +87bin adet ve +72bin adet düzeyinde gerçekleşmiş ve Ford Otosan’ın satışlarını olumlu yönde etkilemiştir.

Ford Otosan’ın toplam satış adeti ise %2,7 azalışla 104.132 adete gerilemiştir. 2. çeyrek toplam satış gelirleri ise adet artışından çok daha düşük bir gerileme kaydetmiştir. İthal araçların yurt içi satışlardaki payının azalması ile olumlu yurt içi satışı miksi, fiyatlama stratejisi ve kamyon satışlarındaki artışın olumlu etkileri yurtiçi satış gelirlerinin korunmasını sağlamıştır. İhracat gelirleri ise rekor adetsel satış ve kur etkisi ile artmıştır. Ford Otosan’ın toplam satış gelirleri %30,9 artışla 8.190mn TL’ye ulaşmıştır.

2018 ilk 6 aylık sonuçlarına göre Ford Otosan ticari araç segmentinde %30,9’luk pazar payı ile lider konumdadır. Binek araç segmentindeki payı ise %5,3’tür. Bu segmentteki düşük sıralaması nedeniyle toplam pazarda %11,3 pay ile 2. sırada yer almaktadır.

Satış gelirleri 2018 yılının ilk yarısında %32,8 oranında artan Ford Otosan’ın brüt karı ise aynı dönemde %43,2 oranında artmış ve 1.679mn TL olmuştur. Diğer taraftan faaliyet karı %60 oranında artarken, net dönem karı ilk yarıda 918,5mn TL olmuştur. 2017’nin ilk yarısında şirketin net dönem karı 633,9mn TL idi.

Şirket ayrıca 2018 yılı beklentilerini revize etmiştir. Buna göre şirketin yurtiçi perakende satış hacmi beklentisi 110-120 bin adetten 85-95 bin adete indirilirken, ihracat beklentisi ise 305-315 bin adetten 320-330 bin adete yükseltilmiştir. Şirketin 385-395bin adet olan üretim beklentisi ise aynı kalmıştır. Ayrıca, 2018 yılı yatırım harcamaları beklentisi 210-230mn EUR’dan 190-210mn EUR’ya düşürülmüştür. Ford Otosan’ın Türkiye toplam otomotiv pazarı beklentisi de 950 bin – 1 milyon adetten 780830bin adete gerilemiştir.

2018 yılı ilk yarı gerçekleşmeleri ardından, özellikle kurlardaki gelişmelerin etkisi ile beklentilerimizi güncelliyoruz. Buna göre 2018 yılı için satış tahminimizi 30.862mn TL’den 34.448mn TL’ye yükseltirken, FAVÖK beklentimizi de 2.641mn TL’den 3.129mn TL’ye çekiyoruz.

Tahminlerimizdeki değişiklikler ve piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, iskonto oranındaki artışa karşın FROTO hisseleriyle ilgili hedef piyasa değerini de 22.441mn TL’den 23.863mn TL’ye, hedef hisse fiyatımızı da 63,95 TL’den 68,00 TL’ye yükseltiyoruz.

Son dönemde hissenin kaydettiği gerilemeye bağlı olarak Ford Otosan hisseleri güncellenmiş hedef hisse fiyatına göre %15,4 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle daha önceki “TUT” önerimizi ise “EKLE” olarak değiştiriyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.