Ana Sayfa Analiz “Ziraat Yatırım”dan şirket haber ve önerileri

“Ziraat Yatırım”dan şirket haber ve önerileri

3519

Alarko GYO (ALGYO, Pozitif): Şirket 3Ç2018’de 171,3mn TL kar elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 25,5mn TL kar elde edilmişti. Net kardaki yüksek artışta bir önceki yılın aynı dönemine göre 149,9mn TL artarak 155,8mn TL’ye ulaşan kambiyo karı etkili olmuştur. Şirket’in yüksek döviz fazlası pozisyonu (100,6mn USD, 4,3mn EUR) bulunmaktadır. Diğer yandan, Şirket’in 3Ç2018’deki brüt karı 21,7mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış sergilemiştir. Son olarak, Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı 287,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemindeki kar 35,4mn TL idi.

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı 72,8mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki 23,8mn TL net dönem karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ve yatırım gelirleri ise sırasıyla 152,8mn TL ve 364,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde teknik bölüm dengesi ve yatırım gelirleri sırasıyla 52,6mn TL ve 221,8mn TL idi. Son olarak, üçüncü çeyrek net dönem karı ile birlikte Şirket’in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %127 oranında artarak 237,9mn TL’ye yükselmiştir.

Arçelik (ARCLK, Pozitif): 2018’nin 3. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık karı geçen sene aynı döneme göre %1,9 azalışla 251,2mn TL olmuş, ancak 217mn TL’lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket’in 3Ç2018 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,5 artışla 7.696mn TL olmuştur. Satışların %30’unu oluşturan yurtiçi satışlar %5,2 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar kurlardaki artışa paralel %66,1 oranında yükselmiştir. %66,1’lik yurtdışı satışlardaki artışın 56,8 puanı kur etkisinden kaynaklanmıştır. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan hafif daha düşük %39,6 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %45,6 artışla 2.511mn TL olurken, brüt kar marjı 0,9 puan artışla %32,6 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %45,1 artışla 1.914mn TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri 3Ç2018’de 787,3mn TL’yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %174,9 artışla 1.384mn TL olurken, faaliyet kar marjı ise 8,7 puan artışla %18’e yükselmiştir. 3Ç2018 FAVÖK’ü %44 artışla 787mn TL’yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,2 puan artışla %10,2 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 3. çeyrekte 258,3mn TL net finansman gideri kaydederken bu sene 3. çeyrekte net 1.034mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 3Ç2018 vergi gideri 79,1mn TL olmuştur. Ana ortaklık net dönem karı ise geçen sene üçüncü çeyreğe göre %1,9 azalarak 251,2mn TL’ye gerilemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 1,4 puan azalarak %3,3 olmuştur. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı %24,1 azalışla 571,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Arçelik üçüncü çeyrek sonuçları ardından %25 olan ciro artışı beklentisi %30’a yükseltirken, %9,5 olan FAVÖK marjı beklentisini ise korumuştur. FAVÖK marjında değişiklik beklenmemesine karşın FAVÖK beklentisi tutar olarak 2,35-2,60 milyar TL aralığından 2,40-2,70 milyar TL aralığına yükseltilmiştir. Şirketin 2017 yılı ciro artışı %29, FAVÖK marjı ise %9,4 seviyesindeydi.

Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %89 oranında artarak 60,9mn TL’ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket’in genel teknik bölüm dengesi ve yatırım gelirleri ise sırasıyla 65,2mn TL ve 23mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde teknik bölüm dengesi ve yatırım gelirleri sırasıyla 26,1mn TL ve 15,9mn TL idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92 oranında artarak 142,5mn TL’ye yükselmiştir.

Öte yandan, Şirket çıkarılmış sermayesinin %52,54 oranında artırılarak 118mn TL’den 180mn TL’ye çıkarılmasına ve bu artışın tamamının Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ve ortakların elinde bulundurdukları beher hisseye %52,54 oranında bedelsiz hisse verilmesine karar verildiği duyurmuştur.

Brisa (BRİSA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2018 yılı üçüncü çeyrek net dönem karı 3Ç2017’ye göre %5,6 artarak 51,8mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,3 oranında artan şirketin brüt karı %38 oranında artarak 229,5mn TL’ye ulaşmıştır. Operasyonel giderlerdeki %37,9’luk artış ve 4,4mn TL’lik net diğer faaliyet gelirlerine bağlı olarak faaliyet karı %34,7 oranında artarak 124,3mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 3Ç2017’deki 41,7mn TL’den 67,5mn TL’ye yükselmiştir. 5mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 51,8mn TL’yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı 75,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 75,7mn TL net dönem karı elde etmişti.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri “EKLE”, Sınırlı Negatif): Emlak Konut GYO 3Ç2018’de 31,6mn TL zarar kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket’in bu çeyrekte 50mn TL, piyasa beklentisi ise 61mn TL kar elde etmesi yönündeydi. Beklentimizdeki sapma finansman giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 439,7mn TL kar elde etmişti. Şirket’in brüt karı 3Ç2018’de 65,2mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 625,6mn TL brüt kar elde edilmişti. Brüt kar marjı ise 3Ç2018’de %18 olarak gerçekleşirken, önceki yılın aynı çeyreğinde bu oran %44 idi. Diğer yandan, üçüncü çeyrek zararına karşın yılın ilk dokuz ayındaki kar 1.099mn TL’dir. Geçen yılın aynı dönemindeki kar 1.066mn TL idi.

İş GYO (ISGYO, Öneri “Al”, Sınırlı Negatif): İş GYO 3Ç2018’de 3,2mn TL zarar kaydetmiştir. Bizim ve piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 21mn TL kar elde etmesi yönündeydi. Tahminimizdeki sapma beklentimizin üzerinde gelen finansman gideri etkili olmuştur. Diğer yandan, Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 40,9mn TL kar açıklamıştı. Şirket’in brüt karı 3Ç2018’de 64,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artış göstermitşir. Aynı dönemler itibariyle kira gelirleri %9 oranında artarak 51,6mn TL’ye yükselirken, konut satış gelirleri 3Ç2018’de 176,8mn TL olarak (bir önceki dönem 2,1mn TL) gerçekleşmiştir. Şirket’in net finansman giderleri aynı dönemler itibariyle 46,3mn TL artarak ufak çaplı da olsa zarar kaydedilmesinde etkili olmuştur. Son olarak, İş GYO’nun yılın ilk dokuz ayındaki karı bir önceki yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüş göstererek 91,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şirket’in 3Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı 997,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen 276,7mn TL ana ortaklık net dönem karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in bu yılın üçüncü çeyreğinde 890mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %83 oranında artarak 3Ç2018’de 1.496mn TL olmuştur. Şirket’in yılın üçüncü çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %23 ve %35 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %10 ve %31 idi. Öte yandan, üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı 2.082mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 867,2mn TL idi.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Öneri “EKLE”, Sınırlı Pozitif): TAV Havalimanları’nın 2018 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %58,7 oranında artarak 671,4mn TL’ye ulaşmış ve hem piyasa beklentisi olan 662,3mn TL’nin hem de bizim beklentimiz olan 638mn TL’nin biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt karın beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. TAV’ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, kur ve yolcu sayılarındaki artışın etkisiyle, %58,3 oranında artarak 2.231,9mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde, maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak %69 oranında artarak 1.284,9mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %72,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kur kaynaklı kaydedilen gider nedeniyle faaliyet karı ise %19’luk artışla 752,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan özkaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden gelirler, Antalya Havalimanı’nın yeni portföye dahil edilmesi ve Medine Havalimanı’nın olumlu performansına bağlı olarak 3Ç17’deki 48,7mn TL’den 183,6 TL’ye yükselmiş ve dönem karının yüksek gerçekleşmesinde önemli etken olmuştur. Ayrıca finansman giderleri de 3Ç2017’deki 161,5mn TL’den 3Ç2018’de 49,2mn TL’ye gerilemiş ve dönem karını desteklemiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 1.131,3mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %71,7 oranında artış kaydetmiştir.

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Negatif): Şirket’in 3Ç2018 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %62,2 oranında azalarak 6,7mn TL’ye gerilemiş ve piyasa beklentisi olan 18mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. 3. Çeyrekte satış gelirleri %24,5 oranında artan şirketin satış maliyetleri ise daha yüksek oranda artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar sadece %11,5 oranında yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı da %30,5 oranında azalarak 11,3mn TL’ye gerilemiştir. Buna ilaveten finansman gideri de 2,1mn TL’den 3,3mn TL’ye yükselmiş ve karı baskılamıştır. 3. Çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin ilk dokuz ay net dönem karı 30,9mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,9 oranında gerileme kaydetmiştir.

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): Türk Traktör 3Ç2018’de 29,2mn TL net kar açıklamıştır. Beklenti bu çeyrekte Şirket’in 26mn kar elde etmesi yönündeyken, net dönem karı bir önceki yılın üçüncü çeyreğindeki 78,8mn TL’nin oldukça altında gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %1 oranında artarak 185,2mn TL olmuştur. Diğer yandan, aynı dönemler itibariyle 92,1mn TL artan finansman gideri karı baskılamıştır. Şirket’in yılın üçüncü çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %3 ve %21 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %8 ve %18 idi. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı Ocak – Eylül ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki çeyreğe göre %23 oranında azalarak 165,9mn TL’ye gerilemiştir.

Vestel Elektronik (VESTL, Nötr): Vestel Elektronik 2018 yılının 3.çeyreğinde 43,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 57,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket’in satış gelirleri 2018’in 3.çeyreğine göre %23,6 oranında artarak 3.575mn TL’ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %140 artışla 1.347mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 18,3 puan artarak %37,7 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %34,2 olmuştur. Diğer faaliyetlerden kur kaynaklı 1.077mn TL’lik gider kaydedilmiş ve 392,2mn TL’lik faaliyet zararı oluşmuştur. Finansman tarafında net 379,3mn TL’lik gelir yazılmıştır. Şirket 3Ç2017’de finansmandan 142,5mn TL net gider yazmıştı. Vergi öncesi zarar 58,9mn TL olmuştur. 27mn TL’lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 43,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek zararı ile birlikte Şirket’in 2018 yılının ilk 9 ayındakiana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,8 oranında azalarak 55,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Vestel Beyaz (VESBE, Pozitif): Şirketin 3Ç2018 net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %251,1 artarak 245,9mn TL olmuştur. Satışlar 3Ç2018’de %34 artışla 1.453mn TL olurken, brüt kar %224,8 artışla 414,4mn TL’ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Brüt kar marjı ise 16,7 puan artışla %28,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %45,3 artarak 48,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden net giderler 135,5mn TL olmuş ve geçen seneki 32,3mn TL’lik diğer faaliyet gelirlerinin tersi yönünde gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak faaliyet karı %82,4 oranında artarak 230,1mn TL’ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı ise 4,2 puan artışla %15,8’i göstermiştir. Finansman tarafında ise 18,9mn TL gelir kaydedilmiştir. Geçen sene 3. çeyrekte 52,3mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde net dönem karı geçen seneki 70mn TL’nin oldukça üzerinde 245,9mn TL olmuştur. Net kar marjı ise 10,5 puan artışla %16,9 olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirketin 2018 yılı Ocak – Eylül net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %121,3 oranında artarak 463,6mn TL’ye yükselmiştir.

Aselsan (ASELS, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında “TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki” sözleşmesi ile ilgili olarak 26.10.2018 tarihinde toplam bedeli 1.540mn TL + 165mn ABD Doları tutarında bir ek sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve stratejik haberleşme ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla HF ve V/UHF Telsiz üretimi yapılacak olup teslimatlar 2019-2024 yıllarında gerçekleştirilecektir.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): Banka 26 Ekim 2018 tarihinde, 367 gün vadeli 275.000.000 ABD doları ve 690.700.000 Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 1,1 milyar dolar karşılığında sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 13 ülkeden 27 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor+ %2,75 ve Euribor+%2,65 olarak gerçekleşmiştir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.