Ana Sayfa Borsa Ilıcalı Transtürk Holdingi Alıyor

Ilıcalı Transtürk Holdingi Alıyor

332

Televizyon dünyasının ünlü ismi ve TV8’in sahibi Acun Ilıcalı, çok konuşulacak bir yatırıma imza atıyor. Ünlü isim, borsada Gözaltı Pazarı’nda işlem gören Faruk Süren’in şirketi Transtürk Holding’e, hisse başına 1 kuruş ödeyerek ortak oluyor. A gurubu imtiyazlı 3547 adet payların tamamını satın alan Acun Ilıcalı, Transtürk Holding’i Acun Medya bünyesinde birleştirerek, Acun Medya paylarının Borsada kote olabilmesi için BİAŞ, SPK ve diğer yetkili kurumlara başvuru yapacak. Acun Ilıcalı ilgili kurumlardan izin aldığı taktirde Acun Medya ile borsada işlem gören şirket patronları arasında yer alacak.

Transtürk Holding ilgili birleşme hakkında KAP’a yaptığı açıklamada, borsada işlem görmeyen (A) grubu imtiyazlı hisselerinin tamamını Acun Ilıcalı’ya devredeceğini açıkladı. İki taraf arasında pay devri sözleşmesi imzalandığını açıklayan şirket, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi koşulu ile hisse devrinin gerçekleşeceğini belirtti.

Transtürk Holding A.Ş.’den konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:


Şirketimiz pay sahipleri Star Holding A.Ş. ile Faruk Erol Süren’den 20.11.2015 tarihinde alınan yazıda;

“Transtürk Holding A.Ş.’nde (Şirket) sahibi olduğumuz Borsada işlem görmeyen, (A) grubu, imtiyazlı, 1 Kuruş nominal değerli, toplam 3.547 adet hamiline yazılı payların tamamının, sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi koşulu ile Acun Ilıcalı’ya devredilmesi konusunda 20.11.2015 tarihinde Pay Devri Sözleşmesi imzalanmıştır.

Anılan sözleşmede;
-Şirket’in, halihazırda herhangi bir ticari ya da ekonomik faaliyeti bulunmaması, ve faaliyetlerinin sürekliliğinin yeni kaynak temini ve ticari faaliyetlerinin geliştirilmesine bağlı olması dikkate alınarak, Alıcı Acun Ilıcalı’nın, Şirketin bütün aktif ve pasifinin kül halinde tasfiyesiz olarak Acun Medya A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Acun Medya bünyesinde birleştirilmesini temin için gerekli onayların alınması ön koşuluyla SATICILAR’ın elinde bulunan imtiyazlı (A) Grubu Şirket paylarını devralmayı almayı amaçladığı,

-Bu bağlamda, Acun Medya A.Ş.’nin (Devralan Şirket) ile Transtürk Holding A.Ş.’nin (Devrolan Şirket) Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 136-158. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 18-20. maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliğ (Birleşme Tebliğ) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde 31.12.2015 tarihli finansal tabloları esas alınarak birleştirilmesinin hedeflendiği,

-Söz konusu birleşme işleminin payları borsada Gözaltı Pazarı’nda işlem gören Transtürk’ün, halka kapalı Acun Medya tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi hedeflendiğinden Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Kotasyon Yönetmeliğinin “Birleşme ve Bölünmelerde Kotasyon” başlıklı 14.maddesi çerçevesinde, devralan Acun Medya paylarının Borsada kote olabilmesini teminen BİAŞ’a yapılacak başvuru ile Birleşme Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’na birleşme duyuru metnin onayı için yapılacak başvuruya ilgili mercilerin onay vermesi halinde pay devrinin gerçekleşeceği, aksi durumda pay devir sözleşmesinin sona ereceği, Hükme bağlanmıştır.

Star Holding A.Ş.’nin sahibi olduğu Borsada işlem gören, bir Kuruş nominal değerli (B) Grubu imtiyazsız 527.845.581 adet hamiline yazılı pay sahipliği (Şirket Sermayesinin %20,60’ı) devam etmektedir.” Denilmektedir.

Konu ile ilgili gelişmeler Kamuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.