Ana Sayfa Borsa İzocam, Borsadan Çıkıyor

İzocam, Borsadan Çıkıyor

5756

Şirketten gelen açıklama şöyle:

Şirketimiz ana ortağı İzocam Holding A.Ş.’nin, Şirketimiz sermayesindeki payının 23.324.476,84 TL, pay oranının ise yaklaşık % 95,07 olduğu ve bu suretle Şirketimizin oy haklarının %95 ‘inden fazlasına sahip olduğu belirtilerek, fiili dolaşımdaki pay oranının (yaklaşık %4,93) oldukça düşük olması ve Borsa Istanbul A.Ş’deki işlem hacminin oldukça sığ olmasının pay fiyatı üzerindeki olumsuz etkilerinin yanında bir borsa şirketi olmasının ortaya çıkardığı önemli operasyonel zorluk ve maliyetler nedeniyle borsa kotundan çıkılması hususu Şirketimiz yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu 390/4 kapsamında elden dolaştırma yöntemiyle;

1- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” ve diğer ilgili düzenlemeleri uyarınca, şirketimizin borsa kotundan çıkarılmasına,

2- Şirketimiz pay sahiplerinin bu süreçteki yasal haklarının korunması ve temininin gözetilmesine,

3- Borsa kotundan çıkma kararının 13/6/2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

4- Şirketimiz genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde, olağanüstü genel kurul karar tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde kottan çıkmak amacıyla tarafından Borsa İstanbul’a başvuruda bulunulmasına, İzocam Holding A.Ş. tarafından ise aynı süre içinde Şirketimiz diğer ortaklarına yönelik zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla SPK’ya başvurması ve gerekli yasal işlemlerin icrası hususunda ana ortağımız İzocam Holding A.Ş.’ye bilgi verilmesine,

5- Şirketimiz olağanüstü genel kurulunca borsa kotundan çıkmaya ilişkin karar alınması halinde, İzocam Holding A.Ş. tarafından şirketimiz diğer ortaklarına, beher 1 Kuruş nominal değerli İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. payı için, işbu yönetim kurulu kararının şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulduğu tarihten önceki, açıklama yapılan tarih hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa’da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 20.12 TL pay alım teklifi fiyatı önerilmesi gerektiği,

6- Şirketimizin borsa kotundan çıkması işlemlerinin takibi, yürütülmesi ve gerekli mercilerden ilgili izinlerin alınması ile anılan sürecinin sonuçlandırılması hususunda şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.