PDA

View Full Version : Fındık kriziwowow
01-08-2006, 15:30
Fındık fiyatları hızlı bir düşüşte. Henüz geçen senenin bile parasını alamayan fındık üreticisi isyanda. Dünya'da fındığın %75ini üreten Türkiye neden fiyat yapıcı olamıyor? Üreticiye 2,5ytl fiyat verilirken son birim tüketiciye fındık 25-30ytl arasında fiyata satılıyor. Peki aradaki bu rant nereye gidiyor? Türkiye'de tarım borsası var mı? Ve dünyada fındık fiyatları ne seviyededir, takip edebileceğim bir link verebilir misiniz?
Genç bir ekonomist adayı olarak beni lütfen aydınlatın:)

açık-pozisyon
01-08-2006, 16:20
takip edeceğiniz linkleri bilemem ama Fiskobirlik'in işi hükümete havale etmesini yanlış bulduğum için şunları verebilirim;

--------------------------
Fiskobirlik, üreticiyi mağdur etmeme sözü vermiş, tarih 02 Temmuz 2006

Fiskobirlik bu yıl da fındık fiyatı açıklayacak
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Erdem, "2006 ürünü fındık alım avans fiyatını üreticinin emeğinin karşılığını verecek miktarda açıklayacağız'' dedi. Erdem, birliğin bir yönetim kurulu üyesinin 'fındık taban fiyatı açıklamayacağız' yönündeki sözlerinin doğru olmadığını, konuşmasının yanlış anlaşıldığını savunarak, 244 bin ortağı bulunan Fiskobirlik'in, üreticinin teminatı olduğunu ifade etti.

Kaynak: SABAH gazetesi 02 Temmuz 2006 http://www.sabah.com.tr/2006/07/02/eko125.html (http://www.sabah.com.tr/2006/07/02/eko125.html)

-------------------
İşadamı Kenan Oltan Fiskobirlik'in iflas edeceğini 2005'te açıklamış, adamı yerden yere vurmuşlar...

Oltan: Fiskobirlik iflas edecektir
Türkiye fındık ihracatının yaklaşık yüzde 25'lik kısmını tek başına yapan işadamı Kenan Oltan, Fiskobirlik'in açıkladığı fındık alım fiyatlarını değerlendirirken, ''Ellerindeki parayla alabilecekleri kadarını alacaklar ve ondan sonra işin içinden çıkamayıp, sorunu devletin önüne atacaklar'' görüşünü savundu.

Oltan, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Salih Erdem'in görevini baskı altında yaptığını iddia ederek, ''Üreticiler çok dikkatli olmalıdır. Sakın Fiskobirlik'in eline düşmesinler. Fiskobirlik iflas edecektir'' dedi.

İç piyasada tüketimin daha da azalacağını, Avrupalının ise gittikçe azalttığı ithalatı daha da düşüreceğini belirten Oltan şu görüşleri dile getirdi:
''2001 yılında 260 bin ton dolayında olan iç fındık ihracatı her geçen yıl azalmış ve 200 bin tonun altına inmiştir. Böyle giderse daha da düşecektir. Bunu anlamak için kahin olmaya gerek yoktur. Fiskobirlik elindeki parayla alabileceği kadar fındık alacak. Ondan sonra işin içinden çıkamayacaklardır. Sonra da sorunu devletin önüne atacaklardır. Bunların tek kurtuluş çaresi vardır. O da 2006 ürünün gelecek Mart-Nisan'da 60 senede bir olan ve 2004 yılında yaşanan don olayının tekrarlanmasıdır. Milyonda bir olasılıkla don olacak ve rekolte 200 bin ton dolaylarına düşecek ki bunların yanlışı temizlensin.''

Yayın Tarihi : 15 Ağustos 2005 Pazartesi, Anadolu Ajansı
Kaynak: Kent Haber http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2005/Agustos/15/Haber_78742.aspx (http://www.kenthaber.com/Arsiv/Haberler/2005/Agustos/15/Haber_78742.aspx)

-----------------------
Ali Coşkun, Fiskobirlik'in borçlarının silindiğini ve Fiskobirlik'in daha rahat bir yapıya kavuşturulduğunu, dolayısı ile üreticiyi koruma, fındık borsasının açılması vs gibi şeylerin yapılabilir hale getirildiğini açıklıyor... Tarih Aralık 2005

Sanayi Bakanı Ali Coşkun’un Fiskobirlik açıklaması (Özet) 02 Aralık 2005

4572 sayılı “Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun” ile Kooperatif ve Birliklerin hukuki yapısı yeniden düzenlenmiş, bu çerçevede yeniden yapılandırma çalışmalarında kaydettikleri gelişme dikkate alınarak Fiskobirlik dışındaki sekiz birliğin 749 Trilyon TL tutarındaki borcu daha önce silinmişti. Karadeniz bölgesinde çok geniş bir alanda faaliyet gösteren ve yaklaşık 250 bin üretici ortağı ve 50 kooperatifi bünyesinde örgütleyen ve yeniden yapılandırma sürecinde bulunan Fiskobirlik’in, sağlıklı bir mali yapıya kavuşması, fındık ürününün ticareti ve piyasaları üzerinde etkin bir aktör olarak yer alabilmesini önemli görmekteyiz.

Fiskobirlik’e Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Gider Hesabı’ndan kredi kullandırılarak ve Birliğin mali yapısı üzerinde olumsuz bir etki yaratan personel tazminatları karşılanarak, Birliğin yeniden yapılandırma süreci desteklenmiştir. Bu itibarla, yeniden yapılandırma çalışmalarında kaydettiği aşama dikkate alınarak, Fiskobirlik ile Yeniden Yapılandırma Kurulu arasında Birliğin yeniden yapılandırma programı dışına çıkartılmasına yönelik bir Protokol imzalanmıştır.

Gelinen noktada Fiskobirlik’in yeniden yapılandırma çalışmalarında kaydettiği aşama da dikkate alınarak;

Birlikle Yeniden Yapılandırma Kurulu arasında imzalanan protokol ile Fiskobirliğin mali yapısının kuvvetlendirilmesine yönelik nihai tedbirler hayata geçirilmektedir.

Bu çerçevede;

a) Fiskobirlik’in DFİF Gider Hesabı’na olan borçlarının 4572 sayılı Kanun ve ilgili yılların Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca terkin ve mahsup edilmesine yönelik süreç başlatılmıştır. Bu işlem sonucunda Birliğin 1999-2001 yılı ürünü fındıklarının satılması ve yağlığa ayrılması sonucunda karşılaştığı zararlar Birliğin borçlarına mahsup edilmekte ve Birliğin 94,5 milyon YTL tutarındaki bakiye
borcu terkin edilmektedir. (Yani fındıkçının parasını yine vergilerimizle bizim finanse ettiğimizden bahsediyor :D)
b) Birliğin özel bankalara olan bakiye borçlarının üstlenilmesine yönelik süreç de tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu konudaki hukuki süreç 4572 sayılı Kanun hükümlerine uygun bir biçimde ivedilikle tamamlanacaktır.

Bu işlemler neticesinde, Fiskobirlik sürdürülebilir mali yapısı ile yeniden yapılandırılmasını tamamlamış bir Birlik haline gelmektedir.

Alınan bu tedbirlerin Sonucu olarak;

1- Birliğin öz sermaye yapısı güçlendirilerek üreticilerin ürünlerinin daha iyi şartlarda değerlendirilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmış, devlete yük olmadan etkinliğini sürdürmesi sağlanmıştır. Bu sayede, yeniden yapılandırma döneminde olduğu gibi 2005/2006 ürün dönemi için de devlet fiyatlara müdahale etmemiş ve eskiden olduğu gibi Hazine adına fındık alımı yapılmamıştır. Sonuçta bir çok spekülatif söylentilere rağmen, sürdürülen ciddi politikalarla yılların kötü alışkanlıklarından uzak, yeni bir anlayışla fındık piyasası oluşturulmuştur.

2- Birliğin ürün alım faaliyetlerini daha çok kendi kaynaklarıyla gerçekleştirme imkanları geliştirilmiştir. Alınan yeniden yapılandırma tedbirleri sonucunda kamu kaynaklarına mali yönden bağımlılığı ortadan kaldırılarak öz sermaye yapısı güçlendirilmiş ve piyasadan kredi temin edebilecek bir mali yapıya kavuşturulmuştur.

Nitekim, Birlik 2005/2006 ürün döneminde şu ana kadar yaklaşık 50 bin ton kabuklu fındık alarak üreticilere 120.000.000 YTL ödeme yapmış, kalan 230.000.000 YTL tutarındaki üretici alacağını da kendi imkanlarıyla gerçekleştirecektir.

3- Birlik piyasadan istikrarın sağlanmasını temin edecek miktarda ürün satın almış, üretici ve ihraç fiyatlarının düşmesi önlenmiştir. Sonuçta üretici ve ihracatçı belli bir denge içinde korunarak memnun edilmiş, ülkemiz ekonomisi kazançlı çıkmıştır.

Arzumuz ve hedefimiz ise; dünya fındık rekoltesinin %75’ini üreten ülkemizin bu ürünün en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayacak piyasa mekanizmalarına işlerlik kazandırmaktır. Bu çerçevede, Bakanlığımızca yasal altyapısı oluşturulan Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsaları ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında fındık ürününün işlem görmesini sağlamak, böylece ülkemizin fındığın fiyat, stoklama, pazarlama ve dağıtımı üzerinde etkin bir rol oynamasını sağlamaktır.

Kaynak: AKP Trabzon milletvekili Asım Aykan http://www.asimaykan.com/02_12_2005_BASIN%20A%C3%87IKLAMASI%20_Fiskobirlik_ .pdf

varyax
01-08-2006, 16:38
fındıkta şu haklı bu haksızdan önce devlet kurumunla kavga edip vatandaşı mağdur edermi :mad: temel soru bu hata hiç bir zamn tek taraflı olmaz..
1-hükümetin sildik dediği para 2000 öncesi zararlardan oluşuyor fakat bundan önceki devirlerde fiyatı hükümet açıklıyor fiskobirlik alıyordu.bir nevi bankalaar gibi görev zarrı oluşuyordu.
2-tüm birliklere kredi kullandıran hükümet fisko birliğin dfit ten kredisini neden kullandırtmadı.acaba fiskonun sçimini kaznamadıkları içinmi.
3-sezon başında hükümet 5.5 açıkla derken fisko neden 7.05 açıkladı.
4-2 milyar dolar yerine 600 milyon dolar girdi olduğu zaman acaba aradaki 1.4 milyon dolarlık cari açığın maliyeti nedir.
5-acaba başbakan giresunda konuşmasaydı yada dün olduğu gibi glabal konuşsaydı fındık 4.00 ytl seviyesinde olacaktı.ama şu an 2.2 ytl bunun vebali kimin üzerinde acaba:düsün:

Morientes
01-08-2006, 17:09
fındık 2.2 ytl kuruyemişçide 29 ytl.....
ya bize yazık ya fındık çiftçisine....pazar beceriksiz politikalarla yokediliyor.
fındık stratejik bir ürün.
bazı fındık tüccarları da kendilerini stratejik zannediyorlar....
millet hakettikleri cezayı verecektir elbet sandıklarda...

baytar657
01-08-2006, 18:55
http://www.fiskobirlik.org.tr/avfiyat.html

iç fındık fiyatları

eylül 2005 100 kg iç fındık 905 dolar (1990-2006 yılları arası en yüksek fiyat)

eylül 2004 665 dolar
eylül 1990 273 dolar

fındığın teknik analizide yapılabilir herhalde bu verilerle
ne diyelim forumdaşlar ve fındıkcıların bilgilerine

saygılarımla

BOZKIR
01-08-2006, 19:28
Tesktilcide zor durumda devlete gidip kumaşlarımın parasını öde demiyor..

Eğer fındık dünyada para etmiyorsa yada sen satamıyorsan başka ürüne geç..

Bizimkiler tütünü bırakıp sütçülüğe geçtiler..

Ticaret bu ya batarsın yada çıkarsın..

Ben borsada batsam kime ağlıyacağım..

FIndık staretejik ürün değildir.yemesekte yaşayabiliriz..Ama buğday öyle değil..

Yinede durum üzücü..Fiskobirlik başına düzgün yöneticileri seçsinler..

gizligüc
01-08-2006, 19:58
Tesktilcide zor durumda devlete gidip kumaşlarımın parasını öde demiyor..

Eğer fındık dünyada para etmiyorsa yada sen satamıyorsan başka ürüne geç..

Bizimkiler tütünü bırakıp sütçülüğe geçtiler..

Ticaret bu ya batarsın yada çıkarsın..

Ben borsada batsam kime ağlıyacağım..

FIndık staretejik ürün değildir.yemesekte yaşayabiliriz..Ama buğday öyle değil..

Yinede durum üzücü..Fiskobirlik başına düzgün yöneticileri seçsinler..


findik ureticiden ucuza aliniyor, piyasada cok pahali satiliyor bir konu, halledilmesi gereken bir konu ama mali islemeden satmak ve bunda israr etmek iste bu biraz daha aci bir tablo..

madem urun ham olarak para etmiyor, o zaman birlik olacaksin yatirim yapacaksin ama urununu isleyerek ara urun ya da urun olarak satacaksin..

nedense ulkemizde sorunlar kroniklesip cozumsuz kaliyor, millet, kooperatifler ve sosyal kurumlar siyaset yapmaktan is yapamiyor ki bir turlu..

saygilar

FT-2
01-08-2006, 21:33
http://www.giresungazete.net/ag.asp?id=14391
http://www.giresungazete.net/ag.asp?id=13919
http://www.giresungazete.net/ag.asp?id=14031
http://www.giresungazete.net/ag.asp?id=14126
http://www.giresungazete.net/ag.asp?id=14224
http://www.giresungazete.net/ag.asp?id=14243

Oğuz
02-08-2006, 09:30
Tesktilcide zor durumda devlete gidip kumaşlarımın parasını öde demiyor..

Eğer fındık dünyada para etmiyorsa yada sen satamıyorsan başka ürüne geç..

Bizimkiler tütünü bırakıp sütçülüğe geçtiler..

Ticaret bu ya batarsın yada çıkarsın..

Ben borsada batsam kime ağlıyacağım..

FIndık staretejik ürün değildir.yemesekte yaşayabiliriz..Ama buğday öyle değil..

Yinede durum üzücü..Fiskobirlik başına düzgün yöneticileri seçsinler..

Doğu Karadenizde başka ürüne çok zor geçersiniz. Arazi yapısı diğer tarım faaliyetleri için uygun değil. Fındık üretimi işe yaramayan arazilerin değerlendirilmesinin yanında, erezyonla mücadelenin en etkili yoludur. Bu açıdan bile ödüllendirilmesi gerekir. Başka ürüne geçmenin, bu ürünü sökmenin maaliyetini biliyor musunuz? Ayrıca mesele fındığın satılıp satılamaması değil. Fiskobirlik 2006 yılında fındığı 6,00-YTL'den alırken tüccar 5,00-5,50-YTL'den alıyordu. Bu fiyattan alan tüccar zararmı etti. Hayır kar etti. Bu yıl da aynı fiyattan kar eder. Ama neden almıyor? Çünkü kar marjı artacak. Fiyat için caydırıcı unsur Fiskobirlik yok. Fındığın, yani Ülkemizin önemli değerlerinden biri olan ürünün İtalatçıların içerideki işbirlikçileri aracılığı ile talan edilmesidir. Biz değerlerimize sahip çıkmazsak, İtalatçı istediği gibi at oynatır.

oguz3259
02-08-2006, 13:15
Doğu Karadenizde başka ürüne çok zor geçersiniz. Arazi yapısı diğer tarım faaliyetleri için uygun değil. Fındık üretimi işe yaramayan arazilerin değerlendirilmesinin yanında, erezyonla mücadelenin en etkili yoludur. Bu açıdan bile ödüllendirilmesi gerekir. Başka ürüne geçmenin, bu ürünü sökmenin maaliyetini biliyor musunuz? Ayrıca mesele fındığın satılıp satılamaması değil. Fiskobirlik 2006 yılında fındığı 6,00-YTL'den alırken tüccar 5,00-5,50-YTL'den alıyordu. Bu fiyattan alan tüccar zararmı etti. Hayır kar etti. Bu yıl da aynı fiyattan kar eder. Ama neden almıyor? Çünkü kar marjı artacak. Fiyat için caydırıcı unsur Fiskobirlik yok. Fındığın, yani Ülkemizin önemli değerlerinden biri olan ürünün İtalatçıların içerideki işbirlikçileri aracılığı ile talan edilmesidir. Biz değerlerimize sahip çıkmazsak, İtalatçı istediği gibi at oynatır.

ben şahsen bir ordu-perşembeli olarak aynen katılıyorum.
saygılarımla

lutas
02-08-2006, 13:24
Sattığı fındık nedeniyle Fiskobirlik'ten 150 milyon YTL alacağı bulunan fındık üreticilerinin, afet zararları nedeniyle devletten de 260 milyon YTL alacağı bulunuyor.
A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2004 yılında yaşanan don nedeniyle fındık ağaçları zarar gören çiftçilerin, 322 milyon YTL'nin üzerinde zararının ilgili yasa kapsamında devlet tarafından karşılanması gerekiyordu. Bu kapsamda çiftçilere şimdiye kadar ancak 50 milyon YTL ödeme yapılırken, kalan bölüm hala ödenemedi. Ödemenin 47 milyon YTL'lik bölümü Ordu, Samsun, Giresun ve Trabzon'daki çiftçilere yapılmıştı.
Edinilen bilgilere göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2004 yılından beri bekleyen 260 milyon YTL dahil, doğal afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak tazminat ödemeleri için, 2007 yılı bütçesine 360 milyon YTL ödenek konulmasını istedi.
İlgili mevzuat uyarınca, doğal afetlerden, tüm varlıkları yüzde 40 ve üzerinde zarar gören çiftçilere, tekrar üretime devam edebilmeleri için devlet tarafından tazminat ödeniyor.
Doğal afetten zarar gören çiftçilere tazminat ödenmesine ilişkin mevzuat uyarınca, bakanlık bütçesine bu yıl 46.9 milyon YTL ödenek kondu. Bunun serbest bırakılan bölümü ile çiftçilerin hayvan kayıplarının tamamı ile 2005 yılına kadar bitkisel kayıplarının bedeli ödendi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, fiyatların düşmesi nedeniyle ''zarar ettirilen'' çiftçinin mağdur olmaması için, don zararlarının bir an önce edenmesini istedi.
Tarımda devlet destekli tarım sigortası bu yıl yürürlüğe girmesine karşın, henüz bu kapsamda kesilen poliçe sayısı fazla değil.
Türkiye çapında ve tüm ürünlerde dolu, fırtına, hortum, yangından kaynaklanan tüm zararlar, sigorta kapsamında karşılanabilecek. Don sigortasında kapsama alanı 81 ilçe ile sınırlı olduğu için doludan kaynaklanan zararların, çiftçinin tüm mal varlığının yüzde 40'ın zarar görmesi halinde, yine devlet tarafından karşılanması gerekiyor.

-FINDIKTA ARZ FAZLASI SORUNU

Bu arada fındıkta sorunların büyük bölümü, arz fazlasından kaynaklanıyor. Üretimin yüksek olduğu ''var yıllarında'', ortalama- 150 200 bin ton arz fazlası ortaya çıkıyor.
Fındık alanlarının sınırlandırılarak arzın dengelenmesi amacıyla 1983 yılında çıkarılan 2844 sayılı yasa ve buna bağlı mevzuat uyarınca, Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Kocaeli, Kastamonu, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Sakarya, Trabzon ve Zonguldak illerinin bazı ilçelerinde 0-750 m. rakım arasında yüzde 6 dan daha yüksek eğimli 3'üncü sınıf ve daha yukarı sınıf arazilerde fındık üretimine izin veriliyor. Çarşamba, Terme, Bafra, Düzce ve Sakarya ovaları birinci sınıf tarım arazileri olması nedeniyle fındık üretimine izin verilmemesine rağmen buralarda da fındık yetiştiriliyor.
Dünyada yıllık ortalama 500-550 bin ton kabuklu fındık ticareti yapılabiliyor. Türkiye'de ise yıllara göre 400-450 bin ton kabuklu fındık ihrac edilirken, en fazla 70 bin ton fındık iç piyasada tüketiliyor. Fındık tüketimini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalarla, tüketimin 100 bin tona çıkarılması hedefleniyor.

-BU YIL ''VAR YILI''

Ayrıca fındıkta fizyoloji ve doğa şartlarından dolayı bir yıl ürün fazla olurken, ertesi yıl düşüyor.
Bu yıl ''var yılı'' olması nedeniyle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan rekolte tahminlerinde fındık rekoltesi 650 bin ton olarak açıklandı. Bu durum 150-200 bin ton arz fazlalığına yol açacak.

-LİSANSLI DEPOCULUK İMKANI

Arz fazlası ürünün piyasadan çekilmesi ve fiyat dengesinin sağlanması için, ''lisanslı depoculuk'' gündeme getirildi. Ancak bu uygulama kapsamında da, lisanslı depoculuk yapacak firmaların alım yapması gerekiyor. Bu da yine kaynak sorununu gündeme getiriyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, lisanslı depoculuk sisteminin bu yılın ürüne çözüm üretmeyeceği görüşünü ifade ederken, ürünün hazine adına alınmasını, finansmanını devletin sağlamasını istiyor.

-ARZ FAZLASI ÜRÜN İÇİN 500-700 MİLYON YTL GEREKİYOR

2005 yılı maliyeti 2,916 YTL/Kg olarak hesaplanan fındığın bu yılki maliyetinin ise 3,5 YTL'nin altında olmadığı kabul ediliyor. Arz fazlası kabul edilen 150-200 bin ton fındığın maliyet fiyatı olan 3,5 YTL'den dahi alınması halinde, 500 milyon-700 milyon YTL kaynak gerekiyor.
Ancak üreticilerin ürünün hemen piyasaya çıkarmaması ve stok yapmasının sağlanması halinde, bu kaynak ihtiyacı azalacak.

-ALTERNATİF ÜRÜN PROJESİ

Üretim fazlası olan fındık alanlarının azaltılması ve azaltılan bu alanlarda üretim açığı olan yağlı tohumlu bitkiler ve yem bitkileri ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla, Artvin, Bartın, Giresun, Düzce, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 13 ilde alternatif ürün projesi yürütülüyor.
Proje uyarınca, birinci ve ikinci sınıf tarım arazileri ile yüzde 6'dan daha az eğimli üçüncü sınıf tarım arazileri ve rakımı 750 metrenin altında kalan arazilerde, yani düz ve verimli arazilerde alternatif tarım ürünlerinin yetiytirilmesi halinde, dekar başına 200 dolar ödeme yapılıyor.
Ancak fındık tarımının diğer tarım ürünlerine göre daha kolay olması, özellikle göç edilen köylerde tarım yapacak yaşta insanların olmaması nedeniyle, alternatif tarım projesi fazla ilgi görmüyor.

-TÜKETİMDE, OKUL VE ASKERİ BİRLİKLER SEÇENEĞİ

Ziraat Yüksek Mühendisleri gibi bazı çevreler ise ''arz fazlası fındığın alınarak okullarda ve askeri birliklerde tüketiminin sağlanması'' yönünde çözüm önerileri sunuyor.

ANKARA (A.A)

dent
02-08-2006, 13:45
:) arazi ve iklim koşulları nedeniyle ve de yetiştirme koşulu nedeniyle fındık arazisine buğday ekilemez veya kısaca başka ürüne geçmek imkansıza yakın.
sorun sistemde,fiskobirli,k devlete bağlı sanki kendi hükümetine değilde Uganda hükümetine bağlıymış gibi açıklamalar geliyor.
birde Zapsu olayı var. bu olay karışık Adamn kırdığı yumurtaları medyadan takip ediyorsunuzdur.fındıkla ilgisi ;adam hem başbakan danışmanı hemde fındıkla ilgili dünyada söz sahibi bir kurumun başkanı.böyle olunca siyasi konumunu kullanarak büyük rantyediği iddiaları var.konumunu kullanarak fiskobirlikten fındığı ucuza alıp yurtdışına fahiş fiyatla satma iddiaları da var.
iş yine siyaset ve yandaşların rant yemesine geliyor.
hatırlarsanız Demirele yardım etti diye Çağlar borcu olduğu devlet bankasının başına getirilmişti.burdada aynısının değişik rengi söz konusu;) :cool: bir ünyeli olarak olaylar takibimde ve bildiklerimiş paylaşmakm istedim,başka bir amaç gütmeden.
Tesktilcide zor durumda devlete gidip kumaşlarımın parasını öde demiyor..

Eğer fındık dünyada para etmiyorsa yada sen satamıyorsan başka ürüne geç..

Bizimkiler tütünü bırakıp sütçülüğe geçtiler..

Ticaret bu ya batarsın yada çıkarsın..

Ben borsada batsam kime ağlıyacağım..

FIndık staretejik ürün değildir.yemesekte yaşayabiliriz..Ama buğday öyle değil..

Yinede durum üzücü..Fiskobirlik başına düzgün yöneticileri seçsinler..

hank
02-08-2006, 13:48
fındık her zaman sorundur... son dönemlerde bir çok zirai üründe olduğu gibi...

*stratejik üründür...bölgenin ekonomik canlılığı findık yoğun, çay ve tütündür..

siyasi olarak bakıldığında beli kırılamayacak tek yer de bu bölge görünmektedir ;)

*zapsu, fındık fiatı belirleyen tek adamdı/r... ( hele de siyasi erk elde ise, sektörden birileri hele bir fiat belirlemeye kalksın...örn. fiskobirlik )

*yine konu ile ilgili "kişisel" siyasi öc olasılığı yüksek; dersim/ koçgiri /"şeyh sait" isyanları vardır...

*yine zapsu "şeyh sait" isyanında 2. adamın torunudur..

*zapsu her ne kadar yalanlasa da "BİM" marketler zinciri ortağıdır !!

yazan: topal osman ağa torunlarından biri !

dent
02-08-2006, 14:05
;) Topal Osman Ağayı iyi bilirim,
Zapsu Şyhsaid'in torunu diye biliyorum.
ssaygı ile.
fındık her zaman sorundur... son dönemlerde bir çok zirai üründe olduğu gibi...

*stratejik üründür...bölgenin ekonomik canlılığı findık yoğun, çay ve tütündür..

siyasi olarak bakıldığında beli kırılamayacak tek yer de bu bölge görünmektedir ;)

*zapsu, fındık fiatı belirleyen tek adamdı/r... ( hele de siyasi erk elde ise, sektörden birileri hele bir fiat belirlemeye kalksın...örn. fiskobirlik )

*yine konu ile ilgili "kişisel" siyasi öc olasılığı yüksek; dersim/ koçgiri /"şeyh sait" isyanları vardır...

*yine zapsu "şeyh sait" isyanında 2. adamın torunudur..

*zapsu her ne kadar yalanlasa da "BİM" marketler zinciri ortağıdır !!

yazan: topal osman ağa torunlarından biri !

hank
02-08-2006, 14:10
Dedesi Şeyh Sait Isyanı'yla hapse düşüyor
Abdurrahim Zapsu'nun Şeyh Sait îsyanı'nın iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor. Bu yüzden sürgün yemiş, hapis yatmış.

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=174984

elbruz
02-08-2006, 14:48
Bu fındık konusunu ilgiyle takip ediyorum hatta sabah merak ettim bir de Ordu'lu bir arkadaştan öğreneyim dedim mevzuyu. Fakat gel görki her taşın altından bu Zapsu denen adam çıkıyor,fındığın içindende bu çıktı.Sen ne güçlü kuvvetli bir adamışsın be Cüneyd? Bu adam hükümetten de güçlü kimse sesini çıkartamıyor,zamanında parayı verdi şimdi düdüğü çalıyor. Seni ilgiyle izlemeye devam ediyoruz Cüneyd !!!

ENGINEER68
02-08-2006, 17:15
Bu fındık krizi AK 'ye darbe vuracaktır.Önümüzde ki seçimde bu görülecektir.
Nasıl ki zamanında Yılmaz hükmetine çay üreticileri darbeyi vurduğu gibi.

Opportunity
02-08-2006, 23:23
fındık 2.2 ytl kuruyemişçide 29 ytl.....
ya bize yazık ya fındık çiftçisine....pazar beceriksiz politikalarla yokediliyor.
fındık stratejik bir ürün.
bazı fındık tüccarları da kendilerini stratejik zannediyorlar....
millet hakettikleri cezayı verecektir elbet sandıklarda...

Fındığın kilosu kuruyemişcide 29 ytl mi? :gulen:

sen bu söylediğine inanıyomusun yoksa milletle dalga mı geçiyosun....

wowow
03-08-2006, 01:05
Fındığın kilosu kuruyemişcide 29 ytl mi? :gulen:

sen bu söylediğine inanıyomusun yoksa milletle dalga mı geçiyosun....

Bugün baktım kuruyemişçide şok indirim fındık 9,5ytl yazıyo içinde her çeşit kırığından tut da pikolasına, taze harici satılmayan uzun fındığına bile vardı. Bi de ürün farklılaştırmasına gitmişler daha iyi olanını da 15e satıyolar. 2,5ytl dediğimiz tombul en iyi kalitede fındık, onu da bulursan kilosu emin ol 25ytl'den az değil :mad:

yosunga
03-08-2006, 02:16
Peki bu yıllardır böylede üreticiler ne yaptı , hiç birşey yapmadılar.Artık bu ülke taşıma su ile değirmen dönmeyeceğini görmeli.Bütün sorunlar su seddi yıkmaya yaklaşana kadar bekletiliyor sonra kova ile su boşaltılmaya çalışılıyor.
Ben kendimi bildim bileli fındık süper lükstür bugün antep fıstığı fındıktan daha ucuza alınabiliyorsa ortada bir sorun vardır.findik ureticiden ucuza aliniyor, piyasada cok pahali satiliyor bir konu, halledilmesi gereken bir konu ama mali islemeden satmak ve bunda israr etmek iste bu biraz daha aci bir tablo..

madem urun ham olarak para etmiyor, o zaman birlik olacaksin yatirim yapacaksin ama urununu isleyerek ara urun ya da urun olarak satacaksin..

nedense ulkemizde sorunlar kroniklesip cozumsuz kaliyor, millet, kooperatifler ve sosyal kurumlar siyaset yapmaktan is yapamiyor ki bir turlu..

saygilar

açık-pozisyon
03-08-2006, 08:29
Fiskobirlik, marketleri satıp üreticiye borcunu ödeyecek


Fındığa piyasanın çok üzerinde fiyat verdiği için ödemelerini yapamadığı eleştirilerine maruz kalan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) yönetimi, olağanüstü genel kurula gidiyor.

Birlikte genel müdürlüğe vekalet eden isim de değişti. Vekalet, Nihat Yılmaz’dan alınarak, Mehmet Başer’e verildi. 12 Eylül 2006’da genel kurulu toplama kararını Zaman’a değerlendiren Fiskobirlik yönetimi, borcun ödemek amacıyla gayrimenkullerin ve alışveriş zinciri Fiskomar’ların satışı için yetki almak olduğunu açıkladı. Birliğin yönetim kurulu başkanı Salih Erdem, daha önceki açıklamalarında ‘ucuza gideceği için’ gayrimenkulleri satmadıklarını ifade etmişti. Öte yandan yönetimin ‘yetki almak için genel kurula gideceğiz’ demesine karşın Fiskobirlik yönetiminin yeniden seçilmesinin zor olduğu öne sürülüyor.

Fiskomar’ların satışı için uluslararası market zincirleri başta olmak üzere görüşmelerin sürdüğü bilgisini veren Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Filiz Fidanoğlu, market işinden kesin olarak çekileceklerini dile getiriyor. Migros ve Gima gibi yerli hipermarket devleriyle de görüştüklerini belirten Fidanoğlu, “En iyi fiyatı verene satacağız. Buradan gelen parayı da üreticiye aktaracağız.” diyor. Fiskobirlik’in alışveriş zinciri Fiskomar’lar, zararına çalıştığı için büyük eleştiri alıyordu. Bir ara 35’e kadar çıkan marketler, zarar ettiği için 27’ye düşürülmüştü. Bu 27 marketten ise yalnızca 6’sı kâr ediyordu. Ellerinde borçlarını ödeyecek miktarda ürün bulunduğunu kaydeden Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fidanoğlu, fiyatlar çok düştüğü için ellerindeki ürünü satmak istemediklerini, bu yüzden de krize girdiklerini söyledi. Fidanoğlu, düşük fiyattan satış yapmak istememelerinin sebebini ise, “Normal hesaplara göre bizim borcumuzu ödeyecek ürünümüz elimizde mevcuttu. Ancak fiyatlar çok fazla düşünce fındığı satamadık. Bu fiyatlardan fındık satmayız. Çünkü bu, yeni sezonda fındık fiyatının 2,5 YTL’den açılması anlamına gelir. Bunu kabul etmeyiz.” şeklinde açıklıyor. Genel kurulu toplamaktaki amaçlarının güven tazelemek olduğunu, bunun dışında öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Fidanoğlu, “Üreticiye olan 140 milyon YTL borç bizim borcumuz. Bunu ödemek için Fiskomar’ları ve gayrimenkullerimizi satacağız. Fiskomar’ların satışından 20 milyon YTL elde edebiliriz. Bunun yanında 300-400 milyon YTL’lik gayrimenkulümüz var. Borcumuz kadarını satıp üreticinin mağduriyetine son vermek istiyoruz. Bunun için de genel kuruldan yetki almamız gerekiyor.” ifadelerini kullanıyor. Yeni sezonda 150-200 bin arasında rekolte fazlası ürün olacağı tahmin ediliyor. Fidanoğlu’na göre Fiskobirlik’in bu fazla ürünü alması mümkün değil. “Biz sınırlı alım yapacağız. Bunun altından değil bir Fiskobirlik, 10 Fiskobirlik kalkamaz.” diyen Fidanoğlu, söz konusu rekolte fazlasını ancak devlet desteğiyle depolarına koyabileceklerini kaydetti. Öte yandan Sanayi Bakanlığı, Odalar Birliği’nin istediği, fiyatların dengede tutulmasını sağlamaya yönelik ‘lisanslı depoculuk’ yönetmeliğini yayınladı.--------------------------------------------------------------------------------
Üretici, afet zararının ödenmesini bekliyor
Fiskobirlik’e sattığı üründen 140 milyon YTL’lik alacağı bulunan fındık üreticilerinin, devletten de afet zararları dolayısıyla 260 milyon YTL alacağı bulunuyor. 2004’te yaşanan don nedeniyle fındık ağaçları zarar gören çiftçilerin, 322 milyon YTL’nin üzerinde zararının ilgili yasa kapsamında devlet tarafından karşılanması gerekiyordu. Bu kapsamda çiftçilere şimdiye kadar ancak 50 milyon YTL ödeme yapılırken, kalan bölüm hâlâ ödenemedi. Ödemenin 47 milyon YTL’lik bölümü Ordu, Samsun, Giresun ve Trabzon’daki çiftçilere yapılmıştı. Edinilen bilgilere göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bunun için 2007 bütçesine 360 milyon YTL ödenek konulmasını istedi.


--------------------------------------------------------------------------------
İhracatçılar Cüneyt Zapsu’ya sahip çıktı
İstanbul İhracatçı Birlikleri Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Gören, Cüneyt Zapsu hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. “Fındık işini Cüneyd Bey bıraktı, keşke bırakmasaydı. Bugün ne Balsu, ne İhracatçı Birlikleri, ne fındık ile ilgili bir işi yok. Sadece Uluslararası Sert Kabuklu Meyveler Komitesi’nde bulunuyor.” açıklamasında bulunan Gören, Zapsu’nun aralarına geri dönmesini istediğini kaydetti. Gören, “Keşke, mevcut danışmanlık görevini bırakıp tekrar fındığa dönse. Türkiye’de onun başkanlık yaptığı dönemdeki ihracat rakamları ile şimdiki rakamlar arasında çok fark var. İthamları kınıyoruz.” dedi.03.08.2006 ZAMAN

hank
03-08-2006, 08:35
A. yıldırımın sabah ta bugünkü yazısı..."tarafsız"

Fındıkta oyun fiyat üzerine

Bir atasözümüz der ki " Ayının kırk t ürküsü var, kırkı da ahlat (armut) üzerine." İki gündür Doğu Karadeniz'deyiz. Ordu'da üretici ve sanayiciihracatçılardan sonra Giresun'da fındığın en önemli aktörlerinden olan Fiskobirlik'in yönetimiyle bir araya geldik. Tam da hükümetin suçlamaları karşısında genel kurula gitme kararı aldıkları yönetim kurulu toplantısı ardından. Ocakta 3 yıllığına seçilen Fiskobirlik yönetiminin daha sekizinci ayında bu kararı almasında hükümetin ve Ordu mitinginin etkili olduğu tahmin ediliyor. Bakalım 12 Eylül'deki genel kurulda Fiskobirlik delegeleri nasıl karar verecek? Edindiğimiz izlenim fındıkta yaşanan tartışmanın, kavganın sebebi fiyatı yönlendirme, yani kâr üzerine.

devamı
http://www.sabah.com.tr/yildirim.html

hank
03-08-2006, 08:39
Ben kendimi bildim bileli fındık süper lükstür bugün antep fıstığı fındıktan daha ucuza alınabiliyorsa ortada bir sorun vardır.

yanlış biliyorsunuz...

antep fıstığı son 3-4 senedir ucuzlamıştır...son 1 sene de fiatı fındığa göre ucuz kalmıştır.. sebebi iran dan gelen fıstıktır...orada da zaten aynı oyunlar vardır, "fıstık" üreticisi ağaç sökmektedir...

açık-pozisyon
03-08-2006, 08:54
Fındık Fiyatları Üzerine
----------------------------
Fındık üreticisi için bu yıl kayıp

Bu yıl fındık üreticisi için kaybolmuş bir yıldır. Artık hükümet de bir şey yapamaz, Fiskobirlik de...
Sondan başlayarak anlatayım. Gerçekleri anlatacağımdan üreticiler üzülecek ama ne yapayım... Gerçekler bekleyişlere çok ters düşmüş durumda...
• Üreticinin fındığını istediği fiyata satma şansı yok. Fiyatı talep belirliyor.
• Bizim fındığın tüketicisi Avrupa'nın çikolatacıları, pastacıları. Son on yıldır her yıl ortalama 220 bin ton iç fındık ihraç ediyoruz. İçeride de yaklaşık 30 ton dolayında iç fındık tüketiyoruz.
• 2 kg kabuklu fındıktan 1 kg iç fındık elde ediliyor. Demek ki, kabuklu fındık talebi yılda 500 bin ton dolayında.
• 2001'de 705 bin ton, 2002'de 600 bin, 2003'de 480 bin, 2004'de 350 bin, 2005'de 522 bin ton kabuklu fındık üretildi. Bu yılın üretim tahmini 643 bin ton.
• Bizde fındık üretimi 250 bin ton iç fındık talebini karşılayacak miktar olan 500 bin ton kabuklu fındık miktarını aştığında, o yılın fındığı başa bela olur. Depolarda kalır. Ya yakılır, ya yağ haline getirilir.
• Eskiden bu satılamayan fındıkları Fiskobirlik satın alır, her yıl 100 milyon dolar dolayında zarar eder, zararı da devlet karşılardı. 2003 yılından bu yana Fiskobirlik "özerk" hale geldi. Artık devlet Fiskobirlik'e ne para veriyor ne zararını karşılıyor.
• 2003 yılında don oldu. 2003 ve 2004 yıllarında kabuklu fındık üretim rakamı 500 bin tonun altına düştü. İşte bu nedenle ihracat fiyatları arttı. 2002 yılında fındığın tonunun ortalama ihraç fiyatı 2.290 dolar iken, 2003 yılında 3.750 dolar, 2004 yılında 10.490 dolar oldu. 2005 ürünü fındıklar 6.000 dolardan alıcı buldu.
• Her yıl yaklaşıl 450 bin ton kabuklu fındığın içini ithal eden Avrupalı alıcı, Türkiye'deki üretim miktarını bizden iyi izliyor. 2006 yılında 700 bin tona yakın kabuklu fındık üretildiğini gören yabancı alıcı biliyor ki, bunun sadece 500 bin tonuna talep olacak. (İç fındık olarak 220 bin ton dış talep, 30 bin ton iç talep). Kalan 200 bin ton kabuklu (100 bin ton iç) fındık elde kalacak.
• İşte bu ürün bolluğu nedeniyle alıcılar fiyat düşürdü. Alıcı biliyor ki satıcı (elinde fındık kalmasın diye) fiyat ne olursa olsun satmaya mecbur.
• Şu günlerde, iç fındık ürününün eylülde teslimi vaadiyle, Avrupalı alıcı tonu 3.500 dolardan mal topluyor. Tehlike, bu fiyatın 3.000 dolara kadar gerilemesi.
• Avrupalı alıcıya tonu 3.500 dolardan mal ihraç eden tüccarın, fındık üreticisine kabuklu fındık için kilo başına 2.20 YTL ödemesi gerekiyor. (Hesap şöyle: Kabuklu fındık 2.20/İç fındık 4.40= Ton başı iç fındık ödemesi 3.000 dolar + 200 dolar nakliye = 3.200 dolar ). Tüccar kabuklu fındığa 2.20'den fazla öderse ihracat yapamaz.
• Peşin alımlarda ,Giresun fındığı 2.70 YTL. Düzce ve Trabzon fındığı 2.20 YTL.
• İyi de Fiskobirlik'in kilo başı 7.45 YTL fiyatı nereden çıktı? 2003'de don nedeniyle fındık üretimi düştüğünde, fındık fiyatları anormal yükseldiğinde Fiskobirlik depolarındaki fındığı satarak 200 milyon dolar gelir sağladı. Bununla eski borçlarını ödedi. Kasasında 100 milyon dolar nakit kaldı. 2005'de ürünün gene az olacağı ve fiyatların yüksek kalacağı bekleyişiyle kilosu 7.45 YTL'den fındık topladı. Ancak parası yetmedi. Yüksek fiyatla topladığı fındıklar depoda kaldı. Çiftçiye 100 bin milyon dolar geçen yıldan borcu var.
Fındık üreticisi (1) Fiskobirlik'in 2005 ürününden borcu olan 100 milyon doları ödemesini, (2) 2006 yılı ürününü de 7.45 YTL'den satın almasını, bunun için hükümetin Fiskobirlik'e desteğini bekliyor.
Bu bekleyişin gerçekleşmesine imkân yok. Üretici için bu yıl kayıp bir yıldır.


31 Temmuz 2006 Pazartesi Milliyet - Güngör Uras

win win win
03-08-2006, 09:22
fındık her zaman sorundur... son dönemlerde bir çok zirai üründe olduğu gibi...

*stratejik üründür...bölgenin ekonomik canlılığı findık yoğun, çay ve tütündür..

siyasi olarak bakıldığında beli kırılamayacak tek yer de bu bölge görünmektedir ;)

*zapsu, fındık fiatı belirleyen tek adamdı/r... ( hele de siyasi erk elde ise, sektörden birileri hele bir fiat belirlemeye kalksın...örn. fiskobirlik )

*yine konu ile ilgili "kişisel" siyasi öc olasılığı yüksek; dersim/ koçgiri /"şeyh sait" isyanları vardır...

*yine zapsu "şeyh sait" isyanında 2. adamın torunudur..

*zapsu her ne kadar yalanlasa da "BİM" marketler zinciri ortağıdır !!

yazan: topal osman ağa torunlarından biri !

Arkadaşlar adamın şeyh sait in torunu olması neyi kanıtlar? Dedesi vatan haini hükmü giymiş birine sende hainsin diyebilirmisiniz?
Ayrıca zapsu bim i çoktan sattı.Geriden geliyorsunuz..Adam 2 mılyon dolarlık şirketini alman taktiğiyle yüz milyon dolarlara sattı ve çıktı...Zapsu nun şu anda kazandığı parayla 2. bim vakasını yaratmaya çalıştığı malum; for you marketler zinciri...şimdiden 60 ın üstüne çıktı ve deli gibi büyüyor zira pazara çok radikal girdi...
son bir şey daha başarısız arapçı politikalrda belki hükümet ve özellikle zapsu suçlanabilr ancak fındık işinde hepiniz yanılmaktasınız.........20 dönüm fındıklığımızın olduğunu söyleyerek saygılarımı sunarım

Morientes
03-08-2006, 12:50
fındık besleyici değeri çok yüksek bir ürün.
karbonhidrat temelli beslenip kuru ekmek yemekten çocuklarda zeka geriliği oluşuyor.
bir piyasada liderseniz göreviniz yeni pazarlar yaratmaktır.yoksa çiftçiye yetiştirme demek saçmalığın daniskası.
çiğ fındık satamıyorsan işleyip te sat.
ortada isviçre örneği var.bizden aldığı fındığı işleyip 1 e 10 kazanıyor.
biz hala onu bunu,fındık tüccarlarını zengin etmeye çalışalım.
gerçekten yazık bu millete .bunları haketmiyor.

hank
03-08-2006, 12:54
win win win forumdaşımıza..


1) vatan haini demiyoruz tabii haddimize düşmez...bu kavram görecedir.. devir değişir mahkemeler bir sonuca varır..

2) bim konusunda (geriden geliyoruz ya) ... !! ünlem işareti yeterlidir sanmıştım...
bir şirket için kağıt üstünde ortak görünmeyebilirsiniz, örnekleri çoktur...aynen sizin örneklediğiniz "for you" da olduğu gibi (kardeşi adına) -kendi adı görünmüyor -
yani "size göre" for you nun ne kadar sahibi/ortağı ise, bana göre bim de ortaktır..

3)son paragrafla konunun bütünü hakkında ne anlatmak istediğiniz anlamak zor...siyaset tarafı vs...

size göre hepimiz yanılıyoruz fakat bayağı farklı görüşler var topikte nasıl oluyorsa... sizin net görüşünüz nedir fındık hk.?

4) 20 dönüm fındıklık için bir şey yazmayayım :)

kolay gelsin toprak, ne diyem :)

hank
03-08-2006, 13:37
topikte bahsedilen fındık fiatları hk. konuya yabancı olanlara bir kaç ufak bilgi vereyim ...ortalık fiat konusunda karışıyor çünkü

fiskobirlik in geçen sene verdiği fiat 7,5
şu an 2,0-2,25 civarında piyasada

fiatı bahse konu "kabuklu fındık"
bu arada cinsine göre fındık fiatı vardır, aslolan yukardakidir...

topikte bahsedilen perakendede 29 YTL gibi rakamlar kabuklu fındıktır, fakat bu çeşitli işlemlerden geçtikten sonra (sert ve de yeşil olan 2 kabuğun kırılması ve kavrulması sonucu "oluşan fiattır"...
yani kuruyemişçide zamanında fiatı 29 gördüğünüz soyulmuş ( kavrulmuş)fındık ile "soyulmuş antep fıstığını" kıyaslayabilirsiniz, arada bariz bir uçurum vardır..kıyaslamayınız :)

bundan 2-3 ay önceydi piyasada fiat 4,5 idi .. aynı gün "perakende" de bahse konu "işlenmiş fındığı kg/18 ytl" almıştım ( hediyelik olur ya :) )

sadece konuya yabancı olanlara ..kabaca anlattım faidesi olurmu bilmem ..

özgün
03-08-2006, 14:59
http://www.milliyet.com.tr/2006/08/03/son/sonsiy08.asp

ENGINEER68
03-08-2006, 15:34
[QUOTE=hank;1108701]topikte bahsedilen fındık fiatları hk. konuya yabancı olanlara bir kaç ufak bilgi vereyim ...ortalık fiat konusunda karışıyor çünkü

fiskobirlik in geçen sene verdiği fiat 7,5
şu an 2,0-2,25 civarında piyasada


El insaf ya.
Perakende 18 ytl ham fiyat 2 ytl.Üretici ayaklanmasında ne yapsın.
Fındık keneleri üreticiyi öldürecek.
Yazık çok yazık.

UNYELI CONAN
03-08-2006, 23:04
[QUOTE=hank;1108701]topikte bahsedilen fındık fiatları hk. konuya yabancı olanlara bir kaç ufak bilgi vereyim ...ortalık fiat konusunda karışıyor çünkü

fiskobirlik in geçen sene verdiği fiat 7,5
şu an 2,0-2,25 civarında piyasada


El insaf ya.
Perakende 18 ytl ham fiyat 2 ytl.Üretici ayaklanmasında ne yapsın.
Fındık keneleri üreticiyi öldürecek.
Yazık çok yazık.

cüneyd zapsu ve RTE kenesi .. walla zapsu'ya helal olsun .. din iman kardesligi adina ne de güzel uyutuyor adam koskoca basbakani ..

Kilavuzu ve karga olayi ..

bu millet eger sandikta hesap sormazsa, daha önce siyaset tarihinden sildigi diger diger partiler gibi bunlarida silmezse sandikta hepsini hakediyor demektir

Sarı
03-08-2006, 23:13
Gecen sene taban fiati 7 YTL olan findik , simdi 2,5 YTL karsiligi ureticinin elinden alinmaya calisiliyor....Zapsu yine basrollerde..
Eski Fiskobirlik Baskani Lokman Kondakci , Zapsu'yu '' Yabancilarin (alicilarin) simsari '' olarak tanimliyor. '' Findigi yabancilarin ne kadar ucuza almasini saglayabilirse , bu isten o da o kadar kazancli cikacak '' diyor.

Olay kisaca su : Findik pazara vaktinden once cikarsa , ucuza gidiyor.Fiskobirlik ureticileri kredi ile destekliyor ki pazar dusuk fiattan acilmasin , mal degerine satilsin.Hukumet Fiskobirligin kredibilitesini dusuruyor , '' Eski borcun var '' diyor.Halbuki mahsuplasma Fiskobirlik-Maliye-Tarim bakanliklari arasinda yapilmis , ve de Fiskobirligin 53 trilyon alacagi goruluyor...
Dilekceyi kendi gozumle gordum.Yilbasindan bu yana Fiskobirlik ONUC defa hukumetten bu mahsuplasmaya uymasini ve parayi vermesini bekliyor...O parayi alacak ki , ureticiye kredi acsin , finduk fiati ayaklara dusmesin...Hukumet duvar...ses yok...Haa ! var bir ses : '' Al anani da git , ULAN !'' ....Findukcuya degil de ciftciye demis..Ayni kapiya cikar...Findukcu icin de '' Stokculara goz actirmak yok ! '' demis..Stokcu dedigi , uretici...
Dunyadaki findugun %85' i Turkiyede uretiliyor , dunya findik pazarinda satilan findigin ise belki de % 90'i bizden...Yani kapi gibi bir TEKEL , hem de dunya capinda !...Petrol degil , altin madeni mubarek !...
Sen tutuyorsun , finduk fiatini ucuz tutarak , alicilara kolaylik sagliyorsun !...Boylece :
1) Ulkeye giren doviz azaliyor
2) Finduktan para kazanamayan ha bu usaklar , istanbula goc edeyii...
3) Finduk G.Doguda ciksaydi , bunu yaparmiydun? diye de bolgeler arasi ayrimcilik iddialari dolasiyor..
4) Tum ekonomi bundan oyle ya da boyle etkilenecek

Careyi , kapsamli bir miting yapmakta bulmuslar....Boylelikle IMF'ye sozler vermis hukumeti de mecburen de olsa ureticinin lehine tavir almaya zorlamak istiyorlar.

açık-pozisyon
04-08-2006, 09:25
Sn. programmer ne de güzel yazmışsınız, yalnız benim anlamadığım birkaç konu var;

Eski Fiskobirlik Baskani Lokman Kondakci , Zapsu'yu '' Yabancilarin (alicilarin) simsari '' olarak tanimliyor. '' Findigi yabancilarin ne kadar ucuza almasini saglayabilirse , bu isten o da o kadar kazancli cikacak '' diyor
- Bu Zapsu denen şahsiyet yeni mi fındık işine başladı, önceki senelerde 2005-2004-2003'te bu fiyatı düşürme olayı nerelerdeydi?

Dilekceyi kendi gozumle gordum.Yilbasindan bu yana Fiskobirlik ONUC defa hukumetten bu mahsuplasmaya uymasini ve parayi vermesini bekliyor...
- Dilekçeyi gözünüzle gördüğünüze göre, devlet memuru vs olmalısınız, ya da fiskobirlikte çalışıyorsunuz. Her iki halükarda da olayların iç yüzünü biliyorsunuzdur. Bizi bir aydınlatır mısınız, ama inanılır cinsten olsun...

1) Ulkeye giren doviz azaliyor
- Aşağıda yıllara göre fındık ihracat tablosu var, kaynağı da fiskobirlik (http://www.fiskobirlik.org.tr/seztih.html)
YIL TON USD
1990-91 196.079 545.238.052
1991-92 164.856 461.555.206
1992-93 194.814 453.563.256
1993-94 176.425 698.891.402
1994-95 244.657 795.159.158
1995-96 209.439 625.125.888
1996-97 186.511 733.506.088
1997-98 212.651 964.226.467
1998-99 173.718 719.384.088
1999-00 199.420 692.198.069
2000-01 204.253 682.451.341
2001-02 255.893 636.027.664
2002-03 255.918 593.690.721
2003-04 217.176 878.754.034
2004-05 194.594 1.554.156.298
2005-06 223.805 1.874.495.771

Görüleceği üzere ne ihracatta düşüş var ne de ülkeye fındıktan giren döviz miktarında... Sadece rekolteye bağlı olarak yıldan yıla oynamalar mevcut...

2) Finduktan para kazanamayan ha bu usaklar , istanbula goc edeyii...
- Ben İstanbul'da hiç fakir karadenizli görmedim, hepsinin boy boy apartmanları var...

3) Finduk G.Doguda ciksaydi , bunu yaparmiydun? diye de bolgeler arasi ayrimcilik iddialari dolasiyor..
- Karedenizlileri sevmeyiz diye bir deklarasyon mu yapıldı hükümet tarafından???

4) Tum ekonomi bundan oyle ya da boyle etkilenecek
- Aslında bu madde başlıbaşına bir tez konusu olurdu ama yerimiz dar :D Kısmetse bir dahaki polemiğe artık...

Herkese bol kazançlar...

UNYELI CONAN
04-08-2006, 12:35
Sn. programmer ne de güzel yazmışsınız, yalnız benim anlamadığım birkaç konu var;

- Bu Zapsu denen şahsiyet yeni mi fındık işine başladı, önceki senelerde 2005-2004-2003'te bu fiyatı düşürme olayı nerelerdeydi?

- Dilekçeyi gözünüzle gördüğünüze göre, devlet memuru vs olmalısınız, ya da fiskobirlikte çalışıyorsunuz. Her iki halükarda da olayların iç yüzünü biliyorsunuzdur. Bizi bir aydınlatır mısınız, ama inanılır cinsten olsun...

- Aşağıda yıllara göre fındık ihracat tablosu var, kaynağı da fiskobirlik (http://www.fiskobirlik.org.tr/seztih.html)
YIL TON USD
1990-91 196.079 545.238.052
1991-92 164.856 461.555.206
1992-93 194.814 453.563.256
1993-94 176.425 698.891.402
1994-95 244.657 795.159.158
1995-96 209.439 625.125.888
1996-97 186.511 733.506.088
1997-98 212.651 964.226.467
1998-99 173.718 719.384.088
1999-00 199.420 692.198.069
2000-01 204.253 682.451.341
2001-02 255.893 636.027.664
2002-03 255.918 593.690.721
2003-04 217.176 878.754.034
2004-05 194.594 1.554.156.298
2005-06 223.805 1.874.495.771

Görüleceği üzere ne ihracatta düşüş var ne de ülkeye fındıktan giren döviz miktarında... Sadece rekolteye bağlı olarak yıldan yıla oynamalar mevcut...

- Ben İstanbul'da hiç fakir karadenizli görmedim, hepsinin boy boy apartmanları var...

- Karedenizlileri sevmeyiz diye bir deklarasyon mu yapıldı hükümet tarafından???

- Aslında bu madde başlıbaşına bir tez konusu olurdu ama yerimiz dar :D Kısmetse bir dahaki polemiğe artık...

Herkese bol kazançlar...


sn acik-pozisyon .. bir ünyeli (karadenizin göbegi) olarak size su kadarini söyleyebilirim ki c. Zapsu sermayenin aracidir .. sermeyenin isine gelmedi ve bu adam bizzat bankalara baski yaparak sermayeye hizmet etti. Kendiside zaten sermayenin bir parcasi .. Sermayeye karsi degilim ama bir virüs gib kendi vücudunu yok edecekse en iyisi o virüsü öldürmek, virüs vucüdü yoketmenden önce.

hem kendileri semiren hemde vucuda en azindan zarar vermeyen virüsler ve bilumum haserelere lafimiz yoktur !

özgün
04-08-2006, 13:22
Sn. programmer ne de güzel yazmışsınız, yalnız benim anlamadığım birkaç konu var;

- Bu Zapsu denen şahsiyet yeni mi fındık işine başladı, önceki senelerde 2005-2004-2003'te bu fiyatı düşürme olayı nerelerdeydi?

- Dilekçeyi gözünüzle gördüğünüze göre, devlet memuru vs olmalısınız, ya da fiskobirlikte çalışıyorsunuz. Her iki halükarda da olayların iç yüzünü biliyorsunuzdur. Bizi bir aydınlatır mısınız, ama inanılır cinsten olsun...

- Aşağıda yıllara göre fındık ihracat tablosu var, kaynağı da fiskobirlik (http://www.fiskobirlik.org.tr/seztih.html)
YIL TON USD
1990-91 196.079 545.238.052
1991-92 164.856 461.555.206
1992-93 194.814 453.563.256
1993-94 176.425 698.891.402
1994-95 244.657 795.159.158
1995-96 209.439 625.125.888
1996-97 186.511 733.506.088
1997-98 212.651 964.226.467
1998-99 173.718 719.384.088
1999-00 199.420 692.198.069
2000-01 204.253 682.451.341
2001-02 255.893 636.027.664
2002-03 255.918 593.690.721
2003-04 217.176 878.754.034
2004-05 194.594 1.554.156.298
2005-06 223.805 1.874.495.771

Görüleceği üzere ne ihracatta düşüş var ne de ülkeye fındıktan giren döviz miktarında... Sadece rekolteye bağlı olarak yıldan yıla oynamalar mevcut...

- Ben İstanbul'da hiç fakir karadenizli görmedim, hepsinin boy boy apartmanları var...

- Karedenizlileri sevmeyiz diye bir deklarasyon mu yapıldı hükümet tarafından???

- Aslında bu madde başlıbaşına bir tez konusu olurdu ama yerimiz dar :D Kısmetse bir dahaki polemiğe artık...

Herkese bol kazançlar...

olayda o zaten. fiskobirliği devreden çıkarmak. üreticiyi koruyan fiskobirlik devreden çıksınki el-zapsu gibi para babaları fındığı ucuza kapatsın.

akp hükümeti her alanda olduğu gibi fındık olayında da vatandaşa al ananıda git demiştir

inmode
04-08-2006, 15:00
Olay kisaca su : Findik pazara vaktinden once cikarsa , ucuza gidiyor.Fiskobirlik ureticileri kredi ile destekliyor ki pazar dusuk fiattan acilmasin , mal degerine satilsin.Hukumet Fiskobirligin kredibilitesini dusuruyor , '' Eski borcun var '' diyor.Halbuki mahsuplasma Fiskobirlik-Maliye-Tarim bakanliklari arasinda yapilmis , ve de Fiskobirligin 53 trilyon alacagi goruluyor...
Dilekceyi kendi gozumle gordum.Yilbasindan bu yana Fiskobirlik ONUC defa hukumetten bu mahsuplasmaya uymasini ve parayi vermesini bekliyor...O parayi alacak ki , ureticiye kredi acsin , finduk fiati ayaklara dusmesin...Hukumet duvar...ses yok...Haa ! var bir ses : '' Al anani da git , ULAN !'' ....Findukcuya degil de ciftciye demis..Ayni kapiya cikar...Findukcu icin de '' Stokculara goz actirmak yok ! '' demis..Stokcu dedigi , uretici...
Dunyadaki findugun %85' i Turkiyede uretiliyor , dunya findik pazarinda satilan findigin ise belki de % 90'i bizden...Yani kapi gibi bir TEKEL , hem de dunya capinda !...Petrol degil , altin madeni mubarek !...
Sen tutuyorsun , finduk fiatini ucuz tutarak , alicilara kolaylik sagliyorsun
fiskobirlik yönetimi hesabını yaparak 2005 ürünü fındığın fiyatını açıklamıştır.şöyleki elinde nakit 180 trilyon lira ile sezonu açmış ve nakit ödemeler yapmıştır o dönemde tüccar fiskobirlik ile aynı fiyatlardan ürün almıştır.fiskobirlik elindeki nakit paranın yetmiyaceğini bilmektedir ve doğal olarak ve hakkı olarak(yukarıdaki bahsedilen 53 tirilyon haklı alacağı olmasına rağmen)DFİF ten 200 trilyon kredi talebinde bulunmuştur,eğer bu kredi talebi karşılanmış olsa idi bugün konuşulanların hiç biri olmayacak fındık hak ettiği değerlerden satılacak idi.işte tam burada devreye girildi ve bırakın krediyi yanıt dahi verilmedi.fiskobirlik yönetimi DFİF ten hakkı olmasına başka birliklere yağmasına rağmen kredi alamayacağını anlayınca özel bankalara müracaat etmeye başladı,bankalar o dönemde fiskobirliğin üzerinde gözüken ama 2000 yılında çıkartılan kanun gereği hazinenin ödemesi gereken borçlardan dolayı temiz kağıdı istediler,bu arada 2000 yılındaki kanun gereği fiskobirlik hariç diğer birliklerin borçları kapatılmış fiskobirliğinde pamukbank,ziraat ve yanılmıyorsam garantibankası borçları bu kanuna dayanarak kapatılmış ancak YKB ile anlaşamadığından bu borç bugünlere gelmiştir,işte bu dönemde hükümet fiskobirliğin 1,5 katirilyon borcunu kapattık dediği borç kanunen kapatılması gereken borçtur biraz da bu devrede YKB satışıda araya girince hükümet mecburen borcu kapatmıştır.konuyu dağıtıp başınızıda ağrıtmak istemiyorum ama bunlarıda bilerk değerlendirmeli diye düşünüyorum.gelelim özel bankaların istediği temiz kağıdına,fiskobirliğin tüm borçlarının kapatılmasına rağmen bu temiz kağıdı verilmemiş verilmesi için ise bir şart ileri sürülmüştür işte dananın kuyruğunun koptuğu noktada bana göre buradadır.istenen şart fiskobirlik 2006 senesinde DFİF ten hiç bir sürette kredi talebinde bulunmayacaktır.zaten kredi talebi DFİF ten karşılanmayan yönetimde özel bankalardan alacağı kredilere güvenerek bu tahaahhüdü imzalamakta sakınca görmemiştir.ama ne kadar yanıldığını özel bankalardaki kredi talebleride bazı güçler tarafından engellenince görmüş ama iş işten geçmiştir.burada fiskobirliğe bazı güçler tarafından bilinçli ve sistematik olarak oyun oynanmış ve fiskobirlik ürün bedellerini ödeyemeyince bugüler yaşanmıştır.sevgiyle kalın

Morientes
04-08-2006, 18:14
bu olaydan şunu anlıyoruz ki akepe nin oy alamayacağı yerlere izmir den sonra karadeniz bölgesi de eklendi....
heralde bu gidişle sadece kürtlerden oy toplayabilecekler....

UNYELI CONAN
04-08-2006, 21:33
bu olaydan şunu anlıyoruz ki akepe nin oy alamayacağı yerlere izmir den sonra karadeniz bölgesi de eklendi....
heralde bu gidişle sadece kürtlerden oy toplayabilecekler....

bilmiyorum ben bizim insanimiza güvenmiyorum :mad: :düsün:

üc tas corba icin satar bunlar oylarini

mano
04-08-2006, 21:54
fındığı olan devlete satmak zorunda deyil dünya fındığının yüzde 60 bizde üretici fındığını stoklasın 4 ay sonra kilosu 10 lira parası olan fındık almalı

patates22
04-08-2006, 22:08
Eğer devlet olarak tarım politikanız olmazsa, vatandaşlarınızı işbirlikçi tüccarlara peşkeş çekersiniz böyle. Yıllar önce Etyen Mahçupyan'ın bir yazısında okuduğum bir cümle vardı, hala aklımdan silinmiyor.

"Bizde güçlü devlet yok, sadece develet olma gücünü kullanan arkaik bir kurum var."

Devletin aciz kaldığı, vatandaşını çapulcuların-fırsatçıların eline bıraktığı durumları bir düşünün bakalım. Bir de petrol-gsm vs.den nasıl vergi aldığını...

ally_mcbeal
04-08-2006, 22:21
sn mano ya katılıyorum.

dünyadaki fındık üretiminin %70 ine sahip bir ülke olarak fındık fiyatları üzerinde belirleyici olabilme hakkına sahibiz. geçen yıl kilosu 7.5 iken bu yıl 2 ye düşmesi çok ciddi bir fark.

hükümet fındık üreticisinden esirgediğini doğuda üremeye teşvik amacıyla kullanıyor anlaşılan (çocuk başı maaş). tebrik ediyorum ben böyle hükümeti :mad: tabi iyi ediyorlar, nüfus artış hızımız az geldi galiba :hayır:

yosunga
05-08-2006, 02:21
Peki bu uşaklar yıllardır hiç mi kendileri birşey geliştirmemiştir , devlet fınfığı almıştır depolamıştır.Sonra fazla gelince okullarda dağıtmıştır ( ha bu bahane ile halk fındık yedi).
O zaman devlet domateside alsın biberi de alsın elmayı da alsın.Hepsine de taban fiyat versin nereye kadar gider bu.
Uşaklar yeni şartlara uyum sağlamalı artık.Halkta fındık yemeli.

UNYELI CONAN
05-08-2006, 10:18
Peki bu uşaklar yıllardır hiç mi kendileri birşey geliştirmemiştir , devlet fınfığı almıştır depolamıştır.Sonra fazla gelince okullarda dağıtmıştır ( ha bu bahane ile halk fındık yedi).
O zaman devlet domateside alsın biberi de alsın elmayı da alsın.Hepsine de taban fiyat versin nereye kadar gider bu.
Uşaklar yeni şartlara uyum sağlamalı artık.Halkta fındık yemeli.

karadenizde bir sorun daha var .. halk fakir .. daha findik toplanmadan paraya ihtiyac duyuldugu icin satiliyor.. böyle olunca tüccarlarin eline büyük koz geciyor ..

hank
05-08-2006, 11:02
işin içinde olmak ve bölgeyi bilmekle , gazete yazılarıyla teorik/ yüzeysel bilgi sahibi olmak farklı şey ... sadece forumda değil gazete köşelerinde ünlü yazarlarda bile bunu görüyorum ve ne yazacağımı toparlayamıyorum...

zaten bu değilmidir çıkar çevrelerine yakın olanın görevi...kamuoyu oluşturmak, bunlara hizmet etmek, daha da ilerisi "etki ajanlığı" yapmak...

"ünyeli" bölge adamı yazmış yazacağını kısa kısa...zaten iş bir uzasa ne forum sayfası yetecek..ne bizdeki sabır+güç...

arkadaşın biri forumda yazmış geçende, şimdi topiği hatırlamıyorum..fisko nun karlılığı vs diye örneklemiş...fisko yu klasik şirket sanmış herhal...

önce "fis"KO"birlik" kelimesi içinde iki harfe dikkat çekeceğim (KO) ...
şimdi sorsam bu harfler nedir ...işe yüzeysel bakan bir çok kişi anlamını bilmiyordur sanırım...

cevabını verelim "kooperatif"...
yani bir şirket türü....o zaman "iktisadi olarak" şirketlerin amacı nedir sorusu gündeme gelir...ilk 3 sıraya muhakkak "karlılığı" koyarsınız...( karlılıktan gerisi fasaryadır ya, iktisat kitapları öyle yazar )

"karlılık" kooperatiflerin en son amaçlarıdır, hatta değildir bile...kar ederse eder..amacı daha da basite indirgersek "imece" dir...

veya bazı kesimlerce kullanılan "moda tabiri" ile denk bütçedir...bütçeyi denk tutmakta dünyanın en zor işidir..ha 2 kalem oynatmayla bilançoları düzenlersiniz o başka...ama işin içinde siyaset olunca akbabalar, siyasi rant uzmanları yakanızı bırakmaz hemen ortaya çıkar bu tür işler...

işin özeti koop. lerde "karlılık" ön planda değildir..
bknz panKObirlik...eskiden tatKObirlik vardı şimdi ne alemde bilmem...

hank
05-08-2006, 11:25
Peki bu uşaklar yıllardır hiç mi kendileri birşey geliştirmemiştir , devlet fınfığı almıştır depolamıştır.Sonra fazla gelince okullarda dağıtmıştır ( ha bu bahane ile halk fındık yedi).
O zaman devlet domateside alsın biberi de alsın elmayı da alsın.Hepsine de taban fiyat versin nereye kadar gider bu.
Uşaklar yeni şartlara uyum sağlamalı artık.Halkta fındık yemeli.

şimdi bu uşaklar niye sadece fındığa bağlı yaşamıştır sorusuna gelelim..

bu da coğrafik bir sorundur arazi yapısı nedeniyle düz alan bulmak büyük sorundur, dağlıktır...yıllardır konuşulan ordu-giresun havaalanı "alan "bulunamamaktan yapılamamaktadır...son çare deniz doldurularak yapılma eylemleri var... aynen trabzon havaalanının deniz doldurulurak yapıldığı gibi..

bir de iklimi eklersiniz,dolayısıyla tarım ürünleri çeşitliliği ve üretimi çok zordur...dışarıdan gelen kivi ye bir çentik attık fiatları bayağı bir düştü dikkat ederseniz..

karadeniz de yatırım yapan, fabrika kuran kaç büyük firma sayarsınız...son olarak seka kağıt fabrikası kapatılmıştır niyesini büyük ekonomistlere, siyasilere sorarım( herhalde ağaç yoktur derler :) )

diğer farklı bir konu, kaynak aktarımlarına dikkat, kamununkinden vazgeçtik...medyatörlerin "duygularınızla oynayarak" (algı yönetimi) kişisel kaynaklarınızı aktarırken dikkat derim ...

karadeniz in dağlık köylerinden,trakya nın sahil köylerinden...ege nin dağ köylerinden, "daha fakir" değildir g. doğu bölgesi !!

yosunga
05-08-2006, 11:29
Sayın Hank elbette uzaktan böyle görünecektir , siz olayı anlatacaksınız bir anlayacağız.
""karlılık" kooperatiflerin en son amaçlarıdır, hatta değildir bile"
Sorun burada kar etmesi değil , zarar etmesi.İşin içine siyasetin girmesi , siyasi baskı ile daha iyi (veya daha kötü) fiyat verilmesi.Peki bu işletme ne zamana kadar kar etmeden gidebilir ? Gider mi?
zararı kim karşılar.

hank
05-08-2006, 11:42
Sayın Hank elbette uzaktan böyle görünecektir , siz olayı anlatacaksınız bir anlayacağız.
""karlılık" kooperatiflerin en son amaçlarıdır, hatta değildir bile"
Sorun burada kar etmesi değil , zarar etmesi.İşin içine siyasetin girmesi , siyasi baskı ile daha iyi (veya daha kötü) fiyat verilmesi.Peki bu işletme ne zamana kadar kar etmeden gidebilir ? Gider mi?
zararı kim karşılar.

anlatmaya çalıştım...bütçeyi denkleştirmek büyük sanattır...imkansıza yakındır... tüm şirketler karlılık amacıyla hayatlarını sürdürürler ama ben şu kadar kar edeceğim 1 senede derseniz ne kadar bilimsel olur ( ya altıdır ya üstü veyahutta kötü sürpriz, zarar :) ) gibi vs..

bakmayın bundan önceki refah partisinin attığı "denk bütçe" mavalına..ama bu hükümet yapabilir bakın, aynen enflasyon rakamını "ekonomi bilimi" açısından halen hesaplanamaması gibi, hep "sürpriz" bekliyoruz :p

jackylupino
05-08-2006, 13:21
ortalama enflasyon aslinda %20lere dayanmis durumda.%11.6 falan hepsi hikaye
adam ne diyor nokia 3310 gecen sene ne kadardi?100ytl mesela
simdi ne kadar 50ytl..Aaa fiyat %50dusmus..gelelim dvd playere...gecen sene 160ytl.simdi ne kadar 80ytl..fiyat %50 dusmus
-Ya kemal(unakitan) millet keriz mi olum.enflasyon %50dustu dersek olmaz sen ordan sepete bir kac elma armut falan at..
-attim ali(babacan)..
-ha soyle hadi gidelim enflasyonu aciklayalim sebep olarak da iste dolar kurunun dalgalanmasini veririz.zaten hep yiyolar iyi taktik bu ha...
-yasa be ali(babacan)
-kemal(unakitan) bu arada senin oglan misir ithal ediyordu ya.ne oldu o is?devam ediyor mu hala?
-iyi gidiyor fena degil..bizim keriz ciftcilerde boyna misir uretiyor.ama bu aralar tadim tuzum yok.3 tane triplex villa yaptiriyordum 3trilyon harcamistim gelip yiktilar ya.neyse simdi yine yaptiriyorum bogazda ama nerden baksan bi 10trilyonu gozden cikaracam
-e artik bize de birini verirsin ha kemal?
(gulusmeler.....)

hank
05-08-2006, 13:50
aa "tonton" kemal abimize lütfen laf atmayın zaten başı dertte, oğlan son model 4*4 ile kaza yapmış( damadın kullandığı "imiş") ...geçmiş olsun diyelim...

hey gidi günler sen gel seka da memur maaşına talim eyle...siyaset olunca aniden sınıfı geç !!...

mısır konusu ise ilginç zamanlama, içerde mısır üreticisi ağlarken, TMO mısırı toprak altına gömerken (stoklama için en uygunu toprak altına gömmek) ve yakarken... hele bir de "cargill" ortaya cortlayınca ...malum, ülker grubuyla ortaklık gibi bir durumu var cargill in...aynı tarihlerde oğlan ithalattan malı götürüyor.

darbeyi yine içerde mısır üreticisi/ köylü yesin...sadece mısır üreticisimi darbe yiyen ...şeker pancarı üreticisi de ... "cargill" mısırdan şeker şurubu yapmaktadır. tatlıcı,pastacı için...cargill hk. da abd başkanı G.Push un özel ricalarını ( avanta isteklerini de unutmayalım..)

bir elinde cımbız bir elinde ayna, umurundamı dünya...

'Keser döner sap döner gün olur hesap döner'

balaban
05-08-2006, 14:18
Dün akşam dinledim, Dünya fındık üretiminin %70'ini Türkiye karşılıyor. Fındık Borsası da Almanya'da. Almanya hiç fındık üretmiyor:) Biz Borsayı Türkiye'ye alamıyoruz (almıyoruz) ve %70'i bizim ürünümüz olan fındığın fiyatı yurtdışında belirleniyor.

Fiskobirlik Yönetimi önce iyi fiyattan almayı kararlaştırılıyor (imzalar atılıyor) sonra Fiskobirlik başkanı alınan kararı yalanlarcasına başka şeyler söylüyor.

Başbakan üreticiyi, Zapsu'ya gönderiyor.

Fındık meselesinde değil ama söylemek lazım Zapsu diğer ülkelerin Büyükelçileriyle Başbakanın haberi olmadan görüşüyor. Başbakan özel ziyaretler olabileceğini söylüyor(Devlet yönetiminde habersiz bir şey olabilir mi?) Fındık meselesiyle ne alakası var diyenlere, böyle başa böyle tarak diyeceğim.

AB'ye girmek istendiğine göre tarımda %40 daha küçüleceğimize göre fındıkçıların da sesini çıkarmaması lazım, en azından düne kadar çıkmıyordu. Tütün, pancar, pamuk, fındık.. hepsi azalacak. Hem bu ülkede yaşayıp hem AB'ye girmek isteyip hem de üretimin azalacağını bilmiyorsan diyecek fazla bir şey yok.

Bunun bana zararı yok, başkalarına zararı var-banane mantığını değiştirmediğimiz sürece o zararlar yarın hepimize dokunacak.

Üreticilerin Devlet eliyle komisyoncuların insafına terkedilmesini doğru bulmuyorum, üretici zor duruma düşecek, yazık.

hank
05-08-2006, 15:04
bir de şunu ekleyeyim gelip gidip hükümete vuruyorsun veya bir tarafsın demesinler... ama yine hata hükümete dayanıyor..

fiskobirlik yönetimi de hatalıdır.. 7,5 fiat vererek speklerin ( spek nasıl para kazanır dalgadan-volatilite- borsa forumundayız ya bunu detaylanıdrmaya gerek yok sanırım) ekmeğine yağ sürmüştür...üreticide hep bir beklenti vardır, fiat daha da artacak der ve mümkün olduğunca elde tutmaya kıt kanaat geçinip satmaya..(güzel örnek ya, aklıma geldi "benim hissem" en iyisi, 5 kat arttı 15 kat olacak diye :) )... üretici trader değil ki :)

bir çoğu babadan, dededen kalma yöntemlerle ziraat yapmakta (ziraatin geneli böyle değilmi) ...zaten iş fındık krizinden çıkıp ziraatin sorunlarına gidiyor..
fiskobirlik niye çok yüksek fiat verdi sorusuna ise, siyaset ve biraz da "üretici birliğisin ya" ...ee mal benim, fiatı ben belirlerim ..

hükümetin burada hatası varmı ya gelirsek...bugüne kadar her zaman "hükümetler fiatı belirlerdi", yıllardır süregelen fiat belirleme işi ne olduysa geçen sene fisko ya bırakıldı...

buna bizim köyde :) topu taca atmak derler...

sonucu ise AB ile olan ilişkilere bakıldığında ziraat gözden çıkarılmış ve de köylü/ziraatçi oy potansiyeli olmaktan çıkacaktır...

önceki dönem hükümetinde de tütün için buna benzer yaygaralar koparılmıştı...ve bu hükümetin ( o zaman muhalefet ) söylemlerini hatırlamayan varsa ....google da bir arama yapabilir..

derin konu ...uzayıp gidiyor....daha da gider...yukarda kendi yazdıklarımı okuyunca bile detaylandırmak gerektiğini hissediyorum

yeter
05-08-2006, 15:04
Dün akşam dinledim, Dünya fındık üretiminin %70'ini Türkiye karşılıyor. Fındık Borsası da Almanya'da. Almanya hiç fındık üretmiyor:) Biz Borsayı Türkiye'ye alamıyoruz (almıyoruz) ve %70'i bizim ürünümüz olan fındığın fiyatı yurtdışında belirleniyor.

Fiskobirlik Yönetimi önce iyi fiyattan almayı kararlaştırılıyor (imzalar atılıyor) sonra Fiskobirlik başkanı alınan kararı yalanlarcasına başka şeyler söylüyor.

Başbakan üreticiyi, Zapsu'ya gönderiyor.

Fındık meselesinde değil ama söylemek lazım Zapsu diğer ülkelerin Büyükelçileriyle Başbakanın haberi olmadan görüşüyor. Başbakan özel ziyaretler olabileceğini söylüyor(Devlet yönetiminde habersiz bir şey olabilir mi?) Fındık meselesiyle ne alakası var diyenlere, böyle başa böyle tarak diyeceğim.

AB'ye girmek istendiğine göre tarımda %40 daha küçüleceğimize göre fındıkçıların da sesini çıkarmaması lazım, en azından düne kadar çıkmıyordu. Tütün, pancar, pamuk, fındık.. hepsi azalacak. Hem bu ülkede yaşayıp hem AB'ye girmek isteyip hem de üretimin azalacağını bilmiyorsan diyecek fazla bir şey yok.

Bunun bana zararı yok, başkalarına zararı var-banane mantığını değiştirmediğimiz sürece o zararlar yarın hepimize dokunacak.

Üreticilerin Devlet eliyle komisyoncuların insafına terkedilmesini doğru bulmuyorum, üretici zor duruma düşecek, yazık.

Fındık borsası maalesef Almanya nın Hamburg şehrinde. Ancak maalesef IMKB gibi sözüm ona amacı sermayenin tabana yayılması olan fakat şimdiye dek neredeyse tamamen şirket patronlarının zenginliklerine zenginlik katmaktan başka bir şeye yaramayan ve sözüm ona yatırım yapanın %80-90 ının kaybettiği bir borsaya göre en az 10 kez daha gerekli gördüğüm ve hem üreticisini hem de buraya yatırım yapan için bir artı değer sağlayan, piyasalardaki dalgalanmaya karşı bir sigorta olan, manüplasyonu belki de en asgaride olan, şartları en az parası olan ile en çok parası olan için aynı olan bir pamuk buğday fındık tahıl vs borsası kurulmaz. Vadeli işlemler borsası kuruldu ancak henüz yeterince yaygın değil ve belli seviyeye gelmesi yıllar alacak.

Çünkü burada büyük dev sermaye sahipleri fazla olmayacak. O halde ne geek var. Üretici 4 e malettiğni satsın 2 ye. Bunun da adı serbest piyasa olsun. :)

Vadeli işlemler borsası kuruldu ancak henüz yeterince yaygın değil ve belli seviyeye gelmesi yıllar alacak.

Başka yorumlar var. Örneğin fındık yerine başka üretime geçilsin. Bir defa bu Brezilya kahve üretmesin demek kadar absürd. Veya bir milli eğitim bakanı demiş galiba “okullar olmasa milli eğitim ne güzel yürütülürdü.” Bunun gibi birşey.

Herşey önce o bölgede yaşayan yüzbinlerce insan ve 10milyonlarca fındık ağacı var. Bir defa bu işin milyonlarca fındık ağacını yoketmeniz gerekiyor. Bunun pratik zorluğu bir yana yerine ne getireceksiniz? Öncelikle traktöre dayalı bir tarım o bölgede mümkün değil. Çünkü futbol oynayacak kadar düz bir alanın bulunamadığı bir bölgede traktörle tarım yapmanız zaten mümkün değil. Devrilir habire :D Kaldı ki yüzbinlerce kişiyi farklı bir alana yönlendirmek pek de kolay olmasa gerek. Hele ki ortalama öğrenim seviyesi ilkokul 3.sınıf olan bir ülkede.

balaban
05-08-2006, 15:15
Başka yorumlar var. Örneğin fındık yerine başka üretime geçilsin. Bir defa bu Brezilya kahve üretmesin demek kadar absürd. Veya bir milli eğitim bakanı demiş galiba “okullar olmasa milli eğitim ne güzel yürütülürdü.” Bunun gibi birşey.

Herşey önce o bölgede yaşayan yüzbinlerce insan ve 10milyonlarca fındık ağacı var. Bir defa bu işin milyonlarca fındık ağacını yoketmeniz gerekiyor. Bunun pratik zorluğu bir yana yerine ne getireceksiniz? Öncelikle traktöre dayalı bir tarım o bölgede mümkün değil. Çünkü futbol oynayacak kadar düz bir alanın bulunamadığı bir bölgede traktörle tarım yapmanız zaten mümkün değil. Devrilir habire :D Kaldı ki yüzbinlerce kişiyi farklı bir alana yönlendirmek pek de kolay olmasa gerek. Hele ki ortalama öğrenim seviyesi ilkokul 3.sınıf olan bir ülkede.

Haklı tabii, okul olmayınca Milli Eğitim ne güzel yürütülür:D

Fındık yerine bir şey getirilmeyecek. Tarım küçültülüyor. Millet yapmaya uğraşır, biz olanı bozuyoruz. Mercimek üretemeyen Kanada'dan mercimek üretiyor. Buğday ülkesiydik, buğday ithal ediyoruz.
Tarım yapabiliyor olmak, bu topraklarda yaşamak bize bir lütuf ama kıymet bilmiyoruz. Bu topraklar başka ülkenin elinde olsa senede 3 ürün kaldırır, biz birini yapmaları için bile çiftçiyi desteklemeyip köstekliyoruz. Yıllarca yok etmeye uğraştık sonunda başardık mı ne:confused:

Allah hepimize akıl fikir versin - en çok da ülkeyi yönetmeye talip olanlara.

Eta_Aquarus
05-08-2006, 15:25
Dün akşam dinledim, Dünya fındık üretiminin %70'ini Türkiye karşılıyor. Fındık Borsası da Almanya'da. Almanya hiç fındık üretmiyor:) Biz Borsayı Türkiye'ye alamıyoruz (almıyoruz) ve %70'i bizim ürünümüz olan fındığın fiyatı yurtdışında belirleniyor.
Karadeniz şehirleri bu borsanın kendi şehirlerinde kurulması için..Kavga çıkardıkları için..Türkiye ye gelemediğini anımsatalım..İleride MİLLİ HÜKÜMET kurulduğunda bu işler değişir; Umarım..

ÇELEBİOĞLU
05-08-2006, 19:13
Fındığın üreticiye maliyeti 3,5-4 ytl civarıdır arkadaşlar.Biz de fındık üreticisiyiz.Hiç kimse bahçeye girmek istemiyor bu fiyatlardan inanın buna.Dökülen alınterine yazık.

UNYELI CONAN
05-08-2006, 22:49
bu ülkenin gelecegi ne olacak ? ne yapacak bu insanlar .. artik su AB olayini toptan ortadan kaldirma zamani geldi bence ..

fransadaki ciftilerin hayatinin devami icin bizim insanlarimizi her ne icin olursa olsun feda edenerli önce kendi hayat standartlarini feda etmeye cagiriyorum ..

baskasinin parasiyla bonkürlük yapmasinlar .. AB'nin de ................

UNYELI CONAN
05-08-2006, 22:51
bir an önce sadece ayrilikci kürt güdümlü bu hükümet hesaba cekilmeli ..vatani vatan olmaktan cikarmadikca..

jackylupino
05-08-2006, 23:44
Su anda zaten akp hukumeti ciftci kesiminden gelen oylarin %90ini kaybetmis durumda.geri kalan %10ise zaten onbin donum topragi geliri trilyonlari bulan toprak agalari zaten bunlarda cevreden haberi olmayan kimseler.tayyip aslinda kendini kurtarma derdinde.cumhurbaskani olmak icin yirtmadigi yeri kalmadi bi bakima.1 erken secim olmasin diye ne yapacagini sasirdi.anketlerle ciftci kesimden kimsenin katilmadigi akpnin cogunlukla destek gordugu yerlerden cikan oylarla iste bugun secim yapilsaydi kime oy verirdiniz hesabi %37ler falan.ben bi keresinde bir gazetecinin basin toplantisinda "erken secim dusunuyor musunuz?" sorusuna "erken secim dusunmuyoruz bu vatan hainligi olur" cevabindan sonra demokratik olarak basbakan gormuyorum
dusunebiliyormusunuz? demokrasinin guvenlik kolu olan birseye sen nasil olur da vatan hainligi dersin ya?ne hakkin var buna.cumhurbaskani da yapmazlar seni merak etme.erken emekli yapayim aman isini bitireyim diye dusundugun yasar pasa geldi yakana yapisti sonra nasil hemen "3.5"dakikada genelkurmay yaptin?
evet bu maalesef dogru avrupa ulkesi benim birligime katilmak istiyorsan altimdan gecmen gerek(yani alt duzeyde bir uyelik) sonra hayatta kalirsak, (muzakereleri gecersen) memnun kalirsak senden aliriz seni birlige diyor.zaten turkiyeyi almayacaklar.turkleri avrupadan atmak onlarin ezelden beri gelen hayalleri.sevmiyorlar bizi zaten biz de onlara kalmadik.bir referamdum yapsalar halk istiyor mu diye? onu da yapmiyorlar.halkin istemedigi birseyi yapamayacaklarini bildikleri icin.ne paralar yediriyorlar bizimkilere ah..bir gecede findik ureticisinin 50sene urettigi findigi alabilecek (30milyar dolar)
parayi buharlastirdilar yunanistan ermenistan uzerinden ne paralar gitti bir gecede.ne bankalari zarara ugrattilar.en sonunda findik ureticisini de bitirdiler
ben limon ureticisiyim gecen sene 30kurusa limon satilmadi.10ton mahsul basinda kaldi tuccarlar almiyor.sebep ise turkiyenin rusyaya mal gondermemesi.insan dogalgaz aldigi adama nankorluk ederse o da sana almadigin gazi satar.yani basimizdaki rusya bizim icin buyuk hazine.adamlar el uzatiyorlar.biz ise onlara inat bize (-) getirisi olan amerikaya kolelige devam ediyoruz.binbasimizi bile evimizde yere yatirdilar karisinin onunde tartakladilar.ses mi cikardik?
Ama inandigim bir sey var her turk gibi bir gun bir patlama olacak halk ateslenecek.o zaman turkiyeyi hicbirsey tutamayacak.her inisin bir cikisi vardir.
sunu dusunsenize

Haberler......
-Ispanya istanbul kriterleri dogrultusunda zaragoza sehrinin altyapi imarini genisletme karari aldi.ispanya disisleri bakani yarin ankaraya gelerek turkiye disisleri bakaniyla gorusecek
-Avrasya birligi yarin basbakan ... baskanliginda ve uye 15ulke basbakanlarinin katilimlariyla Ankarada toplanacak.toplantida genel olarak uye adaylari Italya ve Isvicre gorusulecek..
-Turkiye Fransada 25belediyeye yaklasik 4milyar Ytl tutarinda yardim gonderecek.Avrasya birligi baskani .... Fransanin kriterleri cok cabuk karsilayabilecegi ve uyelik surecinin hizlanabilecegini soyledi
-Dow Jones gune alicili basladi ve ilk seansi %2lik bir artisla 11.902 puandan kapadi.Yukseliste Turkiye merkez bankasinin faizleri ceyrek puan dusurmesi ve Turkiyede bulunan dunya bankasinin Amerikaya 15milyar Ytl'lik kredi dilimini serbest birakmasi etkili oldu
-Genel kurmay baskani ... amerika'dan afganistan ve iraktaki hafif birliklerini 24saat icinde cekmesini talep etti.

win win win
05-08-2006, 23:56
bu olaydan şunu anlıyoruz ki akepe nin oy alamayacağı yerlere izmir den sonra karadeniz bölgesi de eklendi....
heralde bu gidişle sadece kürtlerden oy toplayabilecekler....

Çok ama çok yanılıyorsun dostum...AKP baskın bir karadeniz partisidir.Tüm teşkilatlarında üst düzey tüm isimleri doğu karadenizlidir ve hala muteberdir...Kimlerden oy alabilir ne olur bilemem ama bu böyledir...

win win win
05-08-2006, 23:58
bilmiyorum ben bizim insanimiza güvenmiyorum :mad: :düsün:

üc tas corba icin satar bunlar oylarini

Sayın ünyeli çok yakışıksız oldu.....Jakoben bir tavır ...Azınlıktasınız..bilesiniz...

win win win
06-08-2006, 00:06
bir an önce sadece ayrilikci kürt güdümlü bu hükümet hesaba cekilmeli ..vatani vatan olmaktan cikarmadikca..

Bir düşünürümüz; Türk gençliğinin en büyük sorununun bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan geçler olarak yetişmeleri derdi..Biz o zaman karşı çıkardık...Ah ah kasedi geri almıyoruz ki; özrümüz elimizde kalmasa.............

balaban
06-08-2006, 00:31
Sayın ünyeli çok yakışıksız oldu.....Jakoben bir tavır ...Azınlıktasınız..bilesiniz...

yakışıksız evet, dün gece Cevizkabuğu adlı programda Hulki Cevizoğlu fındık üreticileri için dedi ki: Bunu sadece fındık üreticileri için söylemiyorum, her kesim için söylüyorum. Burada programlar yapılıyor, kitaplar yazılıyor, Türkiye elden gidiyor diye bas bas bağırılıyor ve hiç kimseden tepki yok. Sesler sadece aman fındığıma dokunulmasın, tütünüme dokunulmasın diye çıkıyor. Bu mu vatanseverlik?

Herkes kendisi yorumlasın.

loyd
06-08-2006, 00:34
kit leri özelleştirdiğin zaman niye özelleştiriyosun oluyor devlet herkesin yamasını kapamak zorundamı bunlar yetmiş milyon insanın vergileriyle ödeniyor ben bir ücretli çalışan olarak fiskobirlik ve diğer kitlerin zararlarını karşılamak zorunda değilim ondan sonra devlet neden borçlanıyor iç borç neden sürekli artıyor devlet neden gidip ımf den bir milyar dolar dileniyor ülkemizi bugünlere getiren yalnızca siyasiler değil milletin beynindeki sakat devletçilik anlayışı...

pride
06-08-2006, 00:39
burası karısmıs ama benim aklımın almadıgı koskoca dunyada fındıgın yuzde 70 ını yetıstır ama hıc fındık uretmeyen almanyanın fındık borsası olsun senin ulkende olmasın harbı acaıps bır ulkeyız avrupa yakasındakı selin kızımızızn dedıgı gıbı oha oldum cus oldum hatta kal geldi git geldi ....

balaban
06-08-2006, 00:42
kit leri özelleştirdiğin zaman niye özelleştiriyosun oluyor devlet herkesin yamasını kapamak zorundamı bunlar yetmiş milyon insanın vergileriyle ödeniyor ben bir ücretli çalışan olarak fiskobirlik ve diğer kitlerin zararlarını karşılamak zorunda değilim ondan sonra devlet neden borçlanıyor iç borç neden sürekli artıyor devlet neden gidip ımf den bir milyar dolar dileniyor ülkemizi bugünlere getiren yalnızca siyasiler değil milletin beynindeki sakat devletçilik anlayışı...

Milletin beynindeki sakat anlayışın sebebi de siyasetçilerdir. Bunlar karşılıklı.

pride
06-08-2006, 00:42
kit leri özelleştirdiğin zaman niye özelleştiriyosun oluyor devlet herkesin yamasını kapamak zorundamı bunlar yetmiş milyon insanın vergileriyle ödeniyor ben bir ücretli çalışan olarak fiskobirlik ve diğer kitlerin zararlarını karşılamak zorunda değilim ondan sonra devlet neden borçlanıyor iç borç neden sürekli artıyor devlet neden gidip ımf den bir milyar dolar dileniyor ülkemizi bugünlere getiren yalnızca siyasiler değil milletin beynindeki sakat devletçilik anlayışı...

bu cevaptada cok ıyı fıskobırlıgın becerıksızlıgını devlete yıkacagız eee benmı odeyecegım bunu odemek ıstemnıyorum oglumda odemek ıstemıyor bune yaaa:)

jackylupino
06-08-2006, 01:05
ureticinin bilincsizligi de rol oynuyor aslinda
seftali ureticilerinin sozlerine tanik oldum
bursada seftalileri soguk vurunca akdeniz seftali ureticileri icin iyi pazar dogdu
2003de 25kurusa satilan seftali 2004de 75-100kurus arasi fiyata cikinca "yastiklardaki pamuklari cikarip para basiyoruz koyacak yer bulamiyoruz"demislerdi bu sozlere sahit oldum.zaten 2005de fiyatlar 20kurusu buldu o zaman o bastiginiz paralar nerde diye sorasi geliyordu insanin

uretici toplansa satmiyoruz findigi dese fiyatlari cikarirlar ama olan bu sefer yine ureticiye olur.satmayip napacaksin baska caresi yok

atastan cikan benzin litresi 20kurustan iraga ihrac ediliyor.bunun getirisini anlamiyorum buna benzer dunya konu var konusmak gerekse zaten tahminime bu forumun kaldirmaz topik yukunu

Morientes
06-08-2006, 01:08
Çok ama çok yanılıyorsun dostum...AKP baskın bir karadeniz partisidir.Tüm teşkilatlarında üst düzey tüm isimleri doğu karadenizlidir ve hala muteberdir...Kimlerden oy alabilir ne olur bilemem ama bu böyledir...

benim bildiğim karadenizliler mert,çalışkan ve vatansever olurlar....

inmode
06-08-2006, 01:54
bu cevaptada cok ıyı fıskobırlıgın becerıksızlıgını devlete yıkacagız eee benmı odeyecegım bunu odemek ıstemnıyorum oglumda odemek ıstemıyor bune yaaa:)

sn. pride
bu konuyu nereden itibaren takip ediyorsunuz bilemiyorum ancak yanlış bir anlaşılma var.fiskobirliğin bu sene ödenen borçları 2000 senesinde çıkartılan ve tüm birlikleri kapsayan ve o senelerde fiskobirlikten başka diğer birliklerin ödenerek kapatılan hazinenin destek zararıdır ve fiskobirliğin 2000 senesine kadar ki ürün desteklemekten doğan bu zararı yeni kapatılmıştır.fiskobirlik 2000 senesinde oluşan bu zararlardan sonra sizlerde dahil olmak üzere kimseye yük olmamıştır.bu seneki konuşulan tüm konu fiskobirliğin istemiş olduğu kredinin gerek devletten olsun gerek özel bankalardan olsun bir şekilde önünün kesilmesinden başka bir şey değildir.ha bu arada şunuda belirteyim 2000 senesinden sonra yani birliklerin özerkleşmesinden sonra kullandığı kredileri faizleri ile birlikte ödeyen yegane birlik fiskobirliktir.buna rağmen bu sene kredi konusunda fiskobirliğin önü kesilmiş ve fiskobirlik ürün alamamış ve fındık fiyatı bu hale gelmiştir.bu bir oyundur fındık üreticisi bunu anlatmaya çalışmaktadır yoksa amaç ürün değerlenirken milletin sırtına kambur yüklemek değildir unutmayınızki bu memlekete safi,katıksız yani otomotiv deki gibi birçok ithal girdilerden sonra yapılan ihraç gibi değil net 2 milyar dolar girdi sağlayan yegane üründür.sevgiyle kalın

kırmızı
06-08-2006, 08:37
benim bildiğim karadenizliler mert,çalışkan ve vatansever olurlar....

bu özellikler sadece bir bölgeyle özdeşleştirilmemeli...
evet onlar öyle olabilirler diğer tüm bölgelerimizdeki
özverili halkımızgibi....:düsün:

artanis
06-08-2006, 11:06
biraz tek taraflı yazılar olmuş sabah yazarı Abdurrahman Yıldırım yazılarını okursanız sorunları anlarsınız hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil gibi görünüyor sorunu yerinde incelemiş Abdurrahman Yıldırım

abdas
06-08-2006, 11:38
-baçelerde fındık dik kendin bak kendin ye da yeeeeeeeeee..Her yerde yetişir Belki ihracatçı bile olursunuz da

hank
06-08-2006, 11:46
biraz tek taraflı yazılar olmuş sabah yazarı Abdurrahman Yıldırım yazılarını okursanız sorunları anlarsınız hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil gibi görünüyor sorunu yerinde incelemiş Abdurrahman Yıldırım

konumu itibarı ile durumu en iyi açıklayan yazar abdurrahman yıldırım..

bir notta: ordu mitingine çoluğu çocuğuyla katılan "fanatik akp liler" biliyorum...

bir de borç/landırma açısından aşağıdaki yazı ilgi çekebilir...bana göre aynen doğrudur...sebep siyasidir...ezilen de üretici...

http://www.sabah.com.tr/2006/08/04/yaz1356-30-101.html

Değişen bir şey yok

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) üzerinde oynanan oyunlar meyvesini vermeye başlıyor. Yıllardır iktidar olan siyasi partilerin, 250 bin üyesi olan Fiskobirlik''in ekonomik ve siyasi rantını kullanma mücadelesi ne yazık ki AK Parti iktidarı döneminde de kural değişmeden uygulanmaya başlandı.
Fiskobirlik'e bağlı 50 kooperatif var . Bu kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri ile az da olsa idari personeli sayısı 500, Fiskobirlik'te çalışan sayısı 750, Fındık işleme tesislerinde 280, Ordu yağ fabrikasında 320 ve marketler zincirinde ise 300 kişi istihdam ediliyor. Yani Fiskobirlik'ten şu an 2.150 kişi maaş alıyor. Bu sayı daha önceki iktidarlar döneminde 6.000 kişi dolayında idi. Fiskobirlik yine iktidar partinin eline geçerse, daha önceki iktidarlar döneminde işe alınan bu işçiler, işten çıkarılacak ve yerlerine bugünkü iktidar yanlısı yeni işçiler fazlasıyla istihdam edilecek.
Fiskobirlik'te yönetimi ele geçirme nedeni sadece bu değildir . Fiskobirlik dolaylı veya dolaysız 6 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Bunların içinde oy kullanabilenlerin sayısı hiç de az değil. Bu oylar kanalize edilebilir. Bunun yanında Fiskobirlik'in hükmettiği 23 milyar dolarlık ekonomik güç var. Bu ekonomik gücü hangi siyasi iktidar kullanmak istemez ki.

Güç savaşı
Fındıkta yaşanan kavganın asıl nedeni bu saydıklarımdır . Fiskobirlik genel kurulunda AK Parti iktidarına yakın isimler, yönetimi ele geçirmek için az mücadele yapmadı. Sonuçta başarılı olamadılar. Bu kez iktidarın eline büyük bir koz geçti. Fiskobirlik finansman sıkıntısı nedeniyle üreticilerin elindeki fındığı alamayacak. Fındık çiftçisinin bu kez fındık tüccarlarının dilenciye verdikleri gibi birkaç lirayı kabul etmekten başka çaresi kalmıyor. İşte kıyamet bu nedenle kopuyor. Bir taraftan emeğinin karşılığını almak isteyen Karadenizli fındık çiftçisi, diğer taraftan onların birliği olup, malı alacak parası olmayan Fiskobirlik ve her türlü gücü elinde bulunduran AK Parti iktidarı. İşte güç savaşı bu üçgende yaşanıyor.
Fındıkçılar 80 bin kişi ile Ordu'da miting yapıp iktidarı sallayarak mesaj verdi. Ancak iktidardan önce Fiskobirlik bu sallantıdan etkilenip yıkılma tehlikesi gösterdi. Fiskobirlik yönetimi pes edip 12 Eylül için olağanüstü genel kurul kararı aldı. Şimdiki yönetim bir daha aday olmayacağı sinyali verdi. AK Parti iktidarı yanlısı Fiskobirlik yönetimine sulanan bazı kişiler mutluluktan havaya uçtular.
Kredi için sıraya girecekler
Aynı tas aynı hamam. Daha önceki iktidar dönemlerinde olduğu gibi, AK Parti iktidarı da Fiskobirlik'in ekonomik ve siyasi gücünü kullanabilmek için başarılı adımlarla hızla ilerliyor. Sanırım az kaldı. 12 Eylül 2006 tarihinde Fiskobirlik AK Partili olacak. Çiftçiler merak etmesin. Bugün kredibilitesi olmayan Fiskobirlik'in 12 Eylül'den sonra kredibilitesi olacak. Özel ve kamu bankaları Fiskobirlik'e kredi verebilmek için sıraya girecekler .Bugünkü manzarayı görünce, yıllar öncesi Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Pamukbank böyle bir kuyruğu Fiskobirlik için oluşturmuştu .Verdikleri kredilerini yıllarca alamadıkları şahane faizli bakiyelerini alabilmek için Başbakanlığın da önünde kuyruk oluşturmamış mıydılar? Burası Türkiye.. her şey olur.

Morientes
06-08-2006, 17:56
aceba bu zihniyet; izmit pişmaniyeciler odası,ezine süt ürünleri kooperatifi ya da bülbül sesli kanaryalar derneğinin yönetimini de ele geçirmek için uğraşacak mı?
merakla bekliyoruz....

- - - - - - -

bu nasıl iş???

Türkiye :

fındık la geçinen kişi sayısı: 3 milyon
yıllık gelir : 2 milyar usd

Nestle :

çalışan işçi sayısı : 3 bin
yıllık gelir : 30 milyar usd....


sabah

haguan
06-08-2006, 21:33
Türkiye :

fındık la geçinen kişi sayısı: 3 milyon
yıllık gelir : 2 milyar usd

Nestle :

çalışan işçi sayısı : 3 bin
yıllık gelir : 30 milyar usd....


sabah


sn morientes acaba bu olaya birde ülker in gözüyle hiç baktınızmı üreticiden fındıkları kaca alıyor ve sonra paketleyip kaca satıyor biliyormusunuz :hmm: tabiki tayip fiskoya karşı çıkar ve kafa tutar!!!

UNYELI CONAN
06-08-2006, 23:06
Sayın ünyeli çok yakışıksız oldu.....Jakoben bir tavır ...Azınlıktasınız..bilesiniz...

umarim ben haksizimdir .. siz haklisinizdir.. keske ... böyle bir yanilgi benim icin sonuc itibariyla büyük bir mutluluk kaynagi olur :aglayan: :aglayan:

benim gibi artik milletinden ümidini kaybedenlerin azinlikta olmasi ise baska bir kazanim olur..

ama affiniza siginarak ben karamsarligimi korumak istiyorum.. karamsarligimin sebebi ise daha birkac yil önce cem uzan degilmiydi köfte ekmeklerle yalan vaatlerle milletin oyunu toplayan .. yoksa ben mi yanlis hatirliyorum .. :düsün:

tent
06-08-2006, 23:28
bu nasıl iş???

Türkiye :

fındık la geçinen kişi sayısı: 3 milyon
yıllık gelir : 2 milyar usd

Nestle :

çalışan işçi sayısı : 3 bin
yıllık gelir : 30 milyar usd....
elma ile armutu çok güzel toplamışsınız. nutkum tutuldu, sadece kutlamakla(!) yetinmemi mazur görün.

minervax
06-08-2006, 23:33
iyi akşamlar,

Fındık ile geçinenler sayısal olarak 2-3 milyondan fazla. Burada tabiki FİSKOBİRLİK'in yanlışları olmuştur. Ama büyük gaflet hükümetindir. AB süreciyle köylüleri tarımdan silip şehre göçtürmenin dolaylı yansımasıdır hükümetin politikası. Ek olarak FİSKOBİRLİK'in yönetimi bizden değildir o halde batsınlar mantığının da. Hizmet sektöründe aptal istihtam yaratmaktansa ben reel üretim yapan köylülülerin desteklenemesini beklerim hem de dünya piyasasında neredeyse tekel olmuş bir üründe.
Sayıları 150 yi geçmeyen kompradorları desteklemem misal.

Saygılarımla.

tent
06-08-2006, 23:43
forumu okumaya başladığımdan beri gözlemlediğim şey, okumadan yazmaya bayılıyoruz. sn. hank'ın yazdıklarından sonra, hâlâ daha fiskobirlik'in kit olduğunu sananlar var. hâlâ daha fikobirlik'in nakit sermayesi olduğunu sananlar var. :mad:

minervax
06-08-2006, 23:45
Sn.tent,

FİSKOBİRLİK özerk bir kuruluştur. Tıpkı YÖK gibi. Burada önemli olan siyasal iradenin kimden yana olduğudur.Elmayla armut aynı sepette.

Saygılarımla.

enigma
06-08-2006, 23:46
bu kadar onemli bır konuyu bır sekılde cozmelıyız...fındık İŞİ BOR MADENİ gibi bence...

minervax
06-08-2006, 23:48
Global piyasalrada hemen hemen tüm metaların fiyatları artarken. fıdığın fiyaının düşmesi en hafif tabiriyle şuursuzluktur.

tent
06-08-2006, 23:54
Sn.tent,

FİSKOBİRLİK özerk bir kuruluştur. Tıpkı YÖK gibi. Burada önemli olan siyasal iradenin kimden yana olduğudur.Elmayla armut aynı sepette.

Saygılarımla.
bilgilerinizi gözden geçirin derim...

minervax
06-08-2006, 23:57
Sn tent,
Bilgileri gözden geçirmekle ilgisi yok. Türkiye'de yaşıyoruz. Orduluyum ve kimin nereye müdahale ettiğini gayet iyi biliyorum.
Saygılarımla.

win win win
07-08-2006, 00:28
Sn.tent,

FİSKOBİRLİK özerk bir kuruluştur. Tıpkı YÖK gibi. Burada önemli olan siyasal iradenin kimden yana olduğudur.Elmayla armut aynı sepette.

Saygılarımla.
yök ; devletin 657 sayılı kanunuyla biraraya gelmiş memurlarının oylarıyla oluşan bir kamusal alandır.Belki oligarşik yapıda olması özerk gibi algılanmasına sebep olsada özerk bir kurum değildir..Başkanını c.başkanı onar.Fiskoyla nasıl kıyaslanır? Yök aldığı kararlarda devleti veya üniversiteleri resmi olarak zarara uğratırsa haklarında dava açılır.Fisko da nasıl bir kamusal kontrol vardır ki hatalar resmileştirebilsin ve dava açılsın? İşte burada tıkanan yol , gayri resmi çözümler gerektirdiği için siyaset iyi yada kötü kendine hareket alanı bulur....
Siyasal iradenin kimden yana olduğu sorusunun cevabına gelince;bu görecelidir.Bence kolay olanı tercih eder ve popilist olursanız fındık ta sübvansiyon açıklarsınız ve kilosuna 7- 8 mılyon veririsiniz.[yakın tarihimizin tamamında olduğu gibi] ve böylece fındık üreticisinden yana olursunuz ve bu pandomina kopmaz..Ne olur? yaklaşık 1.5 katrilyonluk fındık inhisara geçer ve çürür...oda 1.5 katrilyon , bölü 80 milyon hallolur.. Ancak bu sefer sorun şu olur; benim gibiler sizdemi brütüs der ve hükümete nanik atar....Şimdi siyasal iradenin kimin yanında olduğu tekrar cevaplanabilir.....saygılarımla:t

tent
07-08-2006, 00:55
yanıtınızdan sonra "ordu'da olduğunuzdan emin olun2 demek zorundayım.:D

sn. win win, farklı olduklarını biliyor ama açıklaması yanlış.

yök genel bütçeden para alan, kamu tüzel kişiliği olan bir kuruluştur. üyeleri değişik kurumlarca atanır. kararlarında siyasi iradeden bağımsızdır.

fiskobirlik ise kooperatifler birliğidir. özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. yönetim kurulu üyeleri tarafından seçimle belirlenir. sanayii bakanlığının kontrolündeydiler ve genel müdürleri bakanlık tarafından atanırdı (kamu kuruluşu sanılmasının nedeni de budur!). sonra bu değiştirildi. şimdi gen. müd.ler de yönetim kurullarınca atanmaktadır.

win win win
07-08-2006, 08:50
yanıtınızdan sonra "ordu'da olduğunuzdan emin olun2 demek zorundayım.:D

sn. win win, farklı olduklarını biliyor ama açıklaması yanlış.

yök genel bütçeden para alan, kamu tüzel kişiliği olan bir kuruluştur. üyeleri değişik kurumlarca atanır. kararlarında siyasi iradeden bağımsızdır.

fiskobirlik ise kooperatifler birliğidir. özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. yönetim kurulu üyeleri tarafından seçimle belirlenir. sanayii bakanlığının kontrolündeydiler ve genel müdürleri bakanlık tarafından atanırdı (kamu kuruluşu sanılmasının nedeni de budur!). sonra bu değiştirildi. şimdi gen. müd.ler de yönetim kurullarınca atanmaktadır.

sayın tent,siyaseten bağımsız olduklarını muhakkak biliyorum.Şunu söylemek istedim; üyeleri devlet memurudur.öğretim üyeleri, hocalar vs.ve bunların içinde sözleşmeli olanlar varsa yani 657 ye tabi değilde dışarıdan çalışıyorsa yök e yollanamazlar.fisko sivil bir kurum bu bağlamda.Meclisinde yöneticilerde olsa geneli rençber.Yök ün beslendiği yer;üniversite ve 20 30 yıllık devlet memurluğu sorumluluğu...

minervax
07-08-2006, 10:25
Sn tent, Sn win win win,

YÖK ü sadece bir metafor olarak kullandım. Orduda'yım demedim Orduluyum dedim. Hoş senelik iznimin bir bölümünü iki hafta önce kullandım ve Ordudaydım. Tekrar belirteyim FİSKOBİRLİK'in bu süreç içerisinde elbette hataları olmuştur. Örneğin FİSKOMAR gibi perakende marketler zinciri açması gibi. İki atımlık barutunu erkenden kaybetmesi gibi.
Ama şu andaki sürecin popülizmle bir ilgisi yok. Maliyeti 3.5 YTL olan bir ürününün fiyatı için 2,5YTL konuşuluyorsa burada durup düşünmek gerekir.
Dünyada hemen hemen tekel olduğun bir ürünün fiyatının düşmesi farklı sonuçlar doğurur.
Siyasal iradenin seçeneğine gelince, taşrada siyaset maalesef küçük hesaplar üzerinden yürümektedir. Şu anki FİSKOBİRLİK yönetimi AKPye yakın değil bunu bilmeyen yok ve AKP'nin kendi iktidar temellerini genişletmek için yapamayacağı şey yok.

Saygılarımla.

ekselans
07-08-2006, 11:08
*chp Mİlletvekİlİ Samİ TandoĞdu, BaŞbakanlik ÖnÜnde Findik Dolu Çuvalla Protesto GÖsterİsİnde Bulunmak İstedİ- Cnn TÜrk (07/08/2006 - 11:07:27)

UNYELI CONAN
07-08-2006, 13:27
yök ; devletin 657 sayılı kanunuyla biraraya gelmiş memurlarının oylarıyla oluşan bir kamusal alandır.Belki oligarşik yapıda olması özerk gibi algılanmasına sebep olsada özerk bir kurum değildir..Başkanını c.başkanı onar.Fiskoyla nasıl kıyaslanır? Yök aldığı kararlarda devleti veya üniversiteleri resmi olarak zarara uğratırsa haklarında dava açılır.Fisko da nasıl bir kamusal kontrol vardır ki hatalar resmileştirebilsin ve dava açılsın? İşte burada tıkanan yol , gayri resmi çözümler gerektirdiği için siyaset iyi yada kötü kendine hareket alanı bulur....
Siyasal iradenin kimden yana olduğu sorusunun cevabına gelince;bu görecelidir.Bence kolay olanı tercih eder ve popilist olursanız fındık ta sübvansiyon açıklarsınız ve kilosuna 7- 8 mılyon veririsiniz.[yakın tarihimizin tamamında olduğu gibi] ve böylece fındık üreticisinden yana olursunuz ve bu pandomina kopmaz..Ne olur? yaklaşık 1.5 katrilyonluk fındık inhisara geçer ve çürür...oda 1.5 katrilyon , bölü 80 milyon hallolur.. Ancak bu sefer sorun şu olur; benim gibiler sizdemi brütüs der ve hükümete nanik atar....Şimdi siyasal iradenin kimin yanında olduğu tekrar cevaplanabilir.....saygılarımla:t

sn win-win-win bu islerin ne kadar icindesiniz bilemiyorum ancak cok fena yanildiginiz ve neredeyse tarafli düsündügünüz bir nokta popülizm sonucu sübvansiyonla ürünün, yani findigin, fiyatinin 7-8 ytl olmasi demissiniz. .

bu ürünü olmasi gereken fiyat zaten bu. En sasali döneminde bile sadece bu fiyatlardan islem görüyorsa bunda baslica sebepler söyledir ..

1.) %70 biz üretiyoruz ama piyasa yapici olamiyoruz . bunu yapabilmenin yolu bence findik borsasini tÜrkiyeye almaktir. Mesela Karadenizin tam ortasinda Ünye bunun icin ideal :p

2.) köylü boc bataginda .. tek ürün finduk .. daha kisin baska geliri olmayan findukcu usaklarum godos tüccara kan vermeye gidiyor .. tüccar zaten istedigi fiyattan topluyor finduk ihtiyacinin ogunu ..

3.) birde siyasi rant var

olay cok tarafli yani ..

öyle istanbul'dan ankaradan göründügü gibi degil .. ha usagum

7-8 ytl'yi sübvanseli bulanlar buyursunlar gelip 3-4 ytl'ye kendileri yapsinlar bu isi .. insanlari gece kondulara yigip ne yapacagiz ?

Komutan
07-08-2006, 16:37
aslında biraz özeleştiri yapmak gerekirse geçen seneki fındıklarımız bile elimizde.
çünkü fındık 10 milyona çıktığında, çevreden işlenmişi 25-30 arası bu da 20 milyon olacak dediler ve biz de onları bile satmadık. stokladık.
sonra bu kriz çıkınca hepsi elimizde kaldı.

win win win
08-08-2006, 08:42
sayın ünyeli dostum; daha yakın zamanlarda ben bu fiskocuların görev zararlarının silindiğini hatırlıyorum.Bakın hazineden geçinmeli ve kapitalist sistemin pazarlama tekniklerinden bi haber biraz kooperatifci ,fazla sosyal kafalı olursanız; sonuç malum.... bu konu hakkında son bir şey söyliycem ki , tartışmanın başından beri yanılma payım yinede bakidir "perşembenin gelişi ,çarşambadan belliydi "

inmode
08-08-2006, 10:33
sayın ünyeli dostum; daha yakın zamanlarda ben bu fiskocuların görev zararlarının silindiğini hatırlıyorum.Bakın hazineden geçinmeli ve kapitalist sistemin pazarlama tekniklerinden bi haber biraz kooperatifci ,fazla sosyal kafalı olursanız; sonuç malum.... bu konu hakkında son bir şey söyliycem ki , tartışmanın başından beri yanılma payım yinede bakidir "perşembenin gelişi ,çarşambadan belliydi "

sn win win win
6.sayfa 69.gönderimi lütfen bir kez okursanız konu hakkında daha iyi bir bilgiye ulaşabileceğinizi zannediyorum.düşündüğünüz gibi görev zararlarının hazine tarafından üslenildiği tarihten sonra fiskobirlik hiç kimseye yük olmamış aksine tarım ürünlerimizden elde ettiğimiz döviz girdilerinin %25 ini tekbaşına bu ülkeye sağlamaya başlamıştır.bu arada 2000 senesinden sonraki bu başarılı fiyat politikalarını yapar ve piyasa belirleyicisi görevini yaparkende elbette kredide kullanmış ve kredide verilmiştir.ve yine kulandığı kredileri faizleriyle birlikte geri ödeyen tek birliktir.ayrıca tüm bu geri ödemelerden sonrada 54 tirilyon alacağıda fiskobirliğe ödenmemiştir.burada sorun fiskobirlik 2005 ürün piyasasına girerken elindeki nakit hariçinde kullanmayı düşündüğü kredilerde önü kesilmiştir sorun bundan ibarettir sevgiyle kalın

balaban
08-08-2006, 16:25
Tmo, Findigi Desteklemek Icin Alim Yapacak

-matriks-

inmode
08-08-2006, 17:19
Tmo, Findigi Desteklemek Icin Alim Yapacak

-matriks-

hükümet fiskobirliğe olan kızgınlığını devam ettiriyor.fiskobirliği by-pass yöntemi uyguluyor.bu iş tmo ile yürümez.fındık alım işi ve depolanması ayrı ayrı ihtisas gerektirir.buda tmo elinde mevcut değildir.fiskobirlik burada olmazsa olmazlardan biridir,hükümet bu işe fiskobirlikle birlikte çözmelidir.aksi takdirde üretici yine 3-5 tüccarın eline kalır.

kentuf
09-08-2006, 01:05
Her şeyde olduğu gibi yanlış üretim ,yanlış pazarlama ,yanlış kamu kurumları ,yan gel bostan senaryoları sonucu bu vatandaş bu halde.Doğru düzgün gübresi verilmiş ,belli kurutma şartlarında küflenme oranları standartlara uygun üretim yapılması gereken bir ürün fındık.Böyle üretim yapan kaç kişi var acaba ??? bir firma iki sene önce ihracat rekortmenkeri arasına girdi hemde adapazarı hendek ten .Adam tarlaya gelip senenin başından tarla kapatıyordu .Bu adam bu işi yapıyor ,bunu yurt dışına satacak ölçüde üretiyor ve reklam la bunu en iyi derecede dünya pazarına çıkarıp alıcıya teslim ediyor .Sen evde yat ,senede bir kebreleri ver tarlaya ,yıl sonu doğudan gelsin amcamlar toplasın tarlayı sonra devlet baba bana para yok öyle yağma .Bu iş bir yerlerde kırılacakti ve nihayette kırıldı .Herkese hayırlı uğurlu olsun .

kentuf
09-08-2006, 01:16
Öyle tvler de aganigi babaninki ananinki diye reklam yapmakla fındık satılmaz .Öyle hülya koçyiğit çay içti diye çay içilmez ah yurdum ah sen nelere kadirsin .Bu kadar insanı yedirdin içirdin halende içiriyorsun ,her yerden havaya fışkıran paranın haddi hesabı yok .Başka bir ülke olsaydı şimdi bırakın haritadan silinmeyi markusla çıkıyor olurdu .
Bu memlekete hiç bir şey olmaz allahın izni ile.

varyax
09-08-2006, 13:01
:mad: hükümet bir taşla 2 kuş vurmayı hedefliyor
1 kuş;zapsu denilen zat elevreden taahüt ettiği fındığı temin edecek ve stoğa girecek:confused:
2 ci kuş;12 sinde genel kurulu olan fiskonn seçimini hükümet yanlıları alacak.:mad:

tuş olan yine vatandaş olacak elindeki malı kaptırdıktan sonra ardından bakacak.:(
daha sonra kredi muslukları açılacak fiyatlar artacak ve hükümet biz yaptık diyecek.ve vatandaş bunu yiyecek......:hayır:

UNYELI CONAN
09-08-2006, 13:39
ya arkadaslar bu isin tek cözümü var bence .. finduk borsasini Ünye'Ye almak.. herkesin hakli oldugu yerler var .. bencede devlet (hökömetler) elini bu isten cekmeli .. ancak devlet yapici gibi göründügü zaman bile aslinda karistirici olarak rol aldi .. artik serbest piyasa kosullarinda is yapabilecek profesyonel bir zihniyet yerlesmeli ..

Morientes
09-08-2006, 13:50
Her şeyde olduğu gibi yanlış üretim ,yanlış pazarlama ,yanlış kamu kurumları ,yan gel bostan senaryoları sonucu bu vatandaş bu halde.Doğru düzgün gübresi verilmiş ,belli kurutma şartlarında küflenme oranları standartlara uygun üretim yapılması gereken bir ürün fındık.Böyle üretim yapan kaç kişi var acaba ??? bir firma iki sene önce ihracat rekortmenkeri arasına girdi hemde adapazarı hendek ten .Adam tarlaya gelip senenin başından tarla kapatıyordu .Bu adam bu işi yapıyor ,bunu yurt dışına satacak ölçüde üretiyor ve reklam la bunu en iyi derecede dünya pazarına çıkarıp alıcıya teslim ediyor .Sen evde yat ,senede bir kebreleri ver tarlaya ,yıl sonu doğudan gelsin amcamlar toplasın tarlayı sonra devlet baba bana para yok öyle yağma .Bu iş bir yerlerde kırılacakti ve nihayette kırıldı .Herkese hayırlı uğurlu olsun .

devlet vatandaşına oh olsun der mi?
işte 50 yıldır 'sosyal' olmayan hükümetlerce yönetilince böyle oluyor.
devlet vatadaşına çözüm üretir yol gösterir.
bunu da vatandaşını mağdur etmeden yapar.

vatandaş ne yapacak 45 derece eğimli arazide?buğday mı yetiştirercek?
doğudan gelen vatandaş topluyor da para kazanıyor dağa çıkıp terörist olmuyor hiç olmazsa.
devlet fındığa pazar bulamıyorsa,tekel olduğu pazarda beceriksizse köylü neyapabilir?
bizde petrol çıksa demek varili 10 dolardan satıp sonrada neyapalım kardeşim bu kadar petrol çıkarmayın diyeceğiz halka??

ENGINEER68
09-08-2006, 13:56
Domatesler dereye dökülür,
Sütler dereye dökülür,

Ülkede tarım politikası yok ki.
Atatürk boşu boşuna dememiş ki Çiftçi bu milletin efendisir diye.
Ama gel gör.
Çifticinin elindeki malı nasıl ucuz kaparız,nasıl kar sağlarız vs vs..
Bu kafayla bir arpa boyu gidemeyiz.

tent
09-08-2006, 14:01
ismail kucukkaya

Siyasetin zorluğu... (http://www.aksam.com.tr/yazar.asp?a=49292,10,19)

Tercih ettiğimiz liberal ekonomide, fiyatı piyasa belirleyecek. Bu bir değişimdir. Fındık üreticilerinin de plan ve projelerinin olması lazım. Devlet her zaman üreticinin elindeki ürünü almak zorunda değildir. Oysa dün toplanan Fındık Zirvesi’nden TMO’nun fındık alması kararı çıktı. Hükümetin de yeni bir “kriz yönetememe” sorunu yaşadığı düşüncesindeyim.

inmode
09-08-2006, 17:12
ismail kucukkaya

Siyasetin zorluğu... (http://www.aksam.com.tr/yazar.asp?a=49292,10,19)

Tercih ettiğimiz liberal ekonomide, fiyatı piyasa belirleyecek. Bu bir değişimdir. Fındık üreticilerinin de plan ve projelerinin olması lazım. Devlet her zaman üreticinin elindeki ürünü almak zorunda değildir. Oysa dün toplanan Fındık Zirvesi’nden TMO’nun fındık alması kararı çıktı. Hükümetin de yeni bir “kriz yönetememe” sorunu yaşadığı düşüncesindeyim.

arkadaşlar hala şunu anlayamadık
fiskobirlik devlet adına fındık almamıştır(2005 ürününden bahsediyorum)piyasa yapıcı rolünü gerçekleştirebilmek için kredi kullanmak istemiştir.DFİF de bunun için kurulmuştur.DFİF te biriken meblağın büyük bir çoğunluğu fındık ihracından kesilen fonlar sayeside oluşmuştur.fiskobirliğin devletten 54 trilyon alacağı vardır.fındık üretiçisinin 2004 don zararından dolayı kanunen alması gereken 200 tirilyon üzerinde resmi alacağı vardır.tüm bunlara karşılık fiskobirliğe kredi verilmemiş özel bankalardan da önü kesilmiştir.lütfen bunu anlayın olay fiskobirliği ele geçirme adına ürticiye yapılan zülümden başka bir şey değildir.şimdi alınan karar da fiskobirliği yok etmenin bir planıdır.bu arada 20gün önce kayısı birliğe yine bu hükümet DFİF den 35 triyon kredi çıkarmıştır.birine var obürüne yok .bu arada fiskobirlik yönetiminin hiçmi suçu yok.elbette var,ama hükümetler üretiçisine sırtını dönemez birlikte çözüm bulmak zorundalar.kurumlarda küslük olmaz.

özgün
09-08-2006, 17:23
.bu arada 20gün önce kayısı birliğe yine bu hükümet DFİF den 35 triyon kredi çıkarmıştır.birine var obürüne yok ..

bizdensin, bizden değilsin......:mad:

kentuf
09-08-2006, 17:39
devlet vatandaşına oh olsun der mi?
işte 50 yıldır 'sosyal' olmayan hükümetlerce yönetilince böyle oluyor.
devlet vatadaşına çözüm üretir yol gösterir.
bunu da vatandaşını mağdur etmeden yapar.

vatandaş ne yapacak 45 derece eğimli arazide?buğday mı yetiştirercek?
doğudan gelen vatandaş topluyor da para kazanıyor dağa çıkıp terörist olmuyor hiç olmazsa.
devlet fındığa pazar bulamıyorsa,tekel olduğu pazarda beceriksizse köylü neyapabilir?
bizde petrol çıksa demek varili 10 dolardan satıp sonrada neyapalım kardeşim bu kadar petrol çıkarmayın diyeceğiz halka??


Devletin tek görevi adam gibi vergi toplamasını bilmektir üretim yapmak değildir derim ben .Hele hele sistem bu hale gelmişken kesin çözümdür buna inanıyorum .

Komutan
09-08-2006, 17:47
üzümcülerde miting yapacakmış.
yakında kaysıcılarda, karpuzcularda, elmacılarda...
vatandaş istiyor ki devlet hep kurtarıcı olsun, devlet hep üreticinin hatalarını düzeltsin...
serbest piyasa bizim kafayla zor.

inmode
09-08-2006, 17:59
üzümcülerde miting yapacakmış.
yakında kaysıcılarda, karpuzcularda, elmacılarda...
vatandaş istiyor ki devlet hep kurtarıcı olsun, devlet hep üreticinin hatalarını düzeltsin...
serbest piyasa bizim kafayla zor.

fındık üreticisinin hatasını söyleyebilirmisiniz.serbest piyasaya elbette karşı değiliz ancak yukarıda bahsettiğim kredi fiskobirliğe sağlanmış olsaydı bu 3-5
tüccar serbest piyasadaki findık fiyatının ne olacağını çok iyi biliyordu onun için şu anki fiyat zorbalıkla oluşmuş fiyattır.yukarıda belirttiğim alacaklardan nedense kimse bahsetmiyor.

Morientes
09-08-2006, 19:52
Devletin tek görevi adam gibi vergi toplamasını bilmektir üretim yapmak değildir derim ben .Hele hele sistem bu hale gelmişken kesin çözümdür buna inanıyorum .

devlet banker değildir.
elbetteki vergisini toplayacak ama bu vergiyi repoya yada borsaya yatırmak için değil...
halkına hizmet için kullanacak.
tarım bakanlığı diye bir bakanlık var.
ankarada koca koca binaları var.onbnlerce personeli var.
ne iş yapar bunlar?
fındık konusunda veya belirli tarım ürünleri konusunda uzman kaç kişi çalışlır buralarda.
tarım bakanlığının bir tarim politikası var mıdır?
hayır olmadığı görülüyor.
hükümetin temel tarım politikası var ama....o da yandaşlarım kazansın yeter mantalitesi...
özel şirketler ihtiyacı görüp üretim planlaması yapabiliyor da hantal bir örümcek ağı olan tarım bakanlığı neden bunu yapamıyor...

benzinde verginin de vergisini almaya kafaları çalışıyor ama.

pride
09-08-2006, 22:47
ohhhhhh herkes yol kapatsın ne guzel, herkes malını devlete satsın kurtulalım ohhh serbest piyasaymıs, popılızm yapıyor hukumet almayacaktı o fındıkları yol vermiş oldu baska uretıcılere...

alırız tutun gıbı yakarız fındıkları ne guzel.....

BULL MARKET
09-08-2006, 23:39
özel şirketler ihtiyacı görüp üretim planlaması yapabiliyor da hantal bir örümcek ağı olan tarım bakanlığı neden bunu yapamıyor...

benzinde verginin de vergisini almaya kafaları çalışıyor ama.


Fındık ne olur bilmem ama, sn morientes olaya noktayı koymuş bence:D
benzinde vergininde vergisi:D :D :D kafaları çalışıyor :D :D :D
ne kafa ama bu kafalar, çalıştımı vergininde vergisini alabilecek kadarda güçlüler:D :D :D tüm dünya vergiyi nasıl toplarız diye kafa patlatıyor oysa:D :D :D bizimkilere fındık falan ufak iş olduğundan dönüp bakmazlar ki kafa patlatsınlar, bravo sn morientes, çok güzel tespitler, saygılar.

tent
09-08-2006, 23:50
İlhan Selçuk

Tarımın Çöküşü ve Köylülük... (http://www.guvercinevi.net/basindan.asp?id=12083&t=)

Türkiye'de tarımın çökmesi (ya da kasıtlı olarak çökertilmesi) konusunda emir dışardan, yabancıdan, IMF'den, büyük doruklardan geliyor...

minervax
09-08-2006, 23:54
bir soru: serbest piyasa dediğimiz şey ne kadar serbesttir. küçük üreticinni malını alanla malını dış piyasa satan arasında bir rekabet dengesizliği varmıdır.

tent
10-08-2006, 00:08
bir soru: serbest piyasa dediğimiz şey ne kadar serbesttir. küçük üreticinni malını alanla malını dış piyasa satan arasında bir rekabet dengesizliği varmıdır.
tehlikeli sorular soruyorsunuz.:D

minervax
10-08-2006, 00:13
Bir soru daha: DTÖ de tarıma sübvansüyenları hangi ülkeler en çok uymaz, itiraz eder ve uygulamaz.

minervax
10-08-2006, 00:16
Bu arada liberal bir "çırpınan karadenizi" ilk defa görüyor kendisine liberal bir başarı diliyorum.

özgün
10-08-2006, 08:46
üzümcülerde miting yapacakmış.
yakında kaysıcılarda, karpuzcularda, elmacılarda...
vatandaş istiyor ki devlet hep kurtarıcı olsun, devlet hep üreticinin hatalarını düzeltsin...
serbest piyasa bizim kafayla zor.


serbest piyasamı? hangi serbest piyasa? hükümeti arkasına alan üç beş el-tüccarların oluşturduğu serbest piyasamı?.

ENGINEER68
10-08-2006, 09:10
Bugün ABD dünyayı tarım ürünleri ile resmen doyuruyor.
Tarıma o biçim destek var.
Zamanında bu ülke tarımda kendi kendine yeten 7 dünya devletinden biri iken serbest piyasa adı altında tarımı resmen katlettiler ve ithalatcı durumuna düştük.
Fındık bu ülke için kritik bir ihracat kalemidir.Bu kalemide maalesef 3-5 çapulcuya çıkar sağlamak için peşkeş çekiyorlar.
Bu ülkede tabiki serbest piyasa kuralları olacak ama ben çifticinin ezilmesine,ürününün heba edilmesine karşıyım.

varyax
10-08-2006, 11:34
arkadaşlar devletten sadaka veya diğer vatandaşların alın terini isteyen yokki.
fındık ihracatından kesilerek dfit te oluşan fondan kredi dikkat edin kredi hibe değil bunu istemek suçmu.fon aslında arz fazlası olan yıllarda bu regüle eder

inmode
10-08-2006, 11:47
arkadaşlar devletten sadaka veya diğer vatandaşların alın terini isteyen yokki.
fındık ihracatından kesilerek dfit te oluşan fondan kredi dikkat edin kredi hibe değil bunu istemek suçmu.fon aslında arz fazlası olan yıllarda bu regüle eder

evet işte bu!

tent
10-08-2006, 16:18
saat 17'de cnnturk'te zapsu gazetecilerin sorularını yanıtlayacakmış. tekrarı akşam 23'te...

Komutan
10-08-2006, 18:45
zapsu'yu dinledim, gündemde ne var ne yok hepsine gayet mantıklı cevaplar verdi.
hatta bu adamı ilk defa tv.de gördüm.
ve ekonomi ile fındık bilgisi gerçekten iyi.
internette yürütülen karalama kampanyası sebebiyle hakkında oluşan olumsuz görüşlerim değişti.

ve bence bizim gibi fındıkçılar için önemli bir şey söyledi. Çin de fındık üretimine başlamış. gerçekten bu çok tehlikeli bir haber.

UNYELI CONAN
10-08-2006, 21:29
zapsu'yu dinledim, gündemde ne var ne yok hepsine gayet mantıklı cevaplar verdi.
hatta bu adamı ilk defa tv.de gördüm.
ve ekonomi ile fındık bilgisi gerçekten iyi.
internette yürütülen karalama kampanyası sebebiyle hakkında oluşan olumsuz görüşlerim değişti.

ve bence bizim gibi fındıkçılar için önemli bir şey söyledi. Çin de fındık üretimine başlamış. gerçekten bu çok tehlikeli bir haber.

bu isin icinde taraf olan birinin lafiyla kuyuya inilirmi ?

yani bir fener taraftarindan fener hakkinda yorum almak gibi birsey bu ..:düsün:

ama diyorum ya .. adam allayip pullayip milleti ikna ediyor ya .. helal olsun :mad:

cin'de var azerbaycan yapiyor .. gürcüstanda var .. ama su ana kadar hicbirinin kalitesi karadeniz findiginin kalitesini tutmuyor . bunu biliyorum cünkü bir ara gürcistandan findik alip almanyaya ihrac etmek icin ugrastim ..

JAKO
11-08-2006, 11:24
zapsu en büyük fındık ihracatçılarından biridir, krizden kar edenlerden liste başıdır. fkb ise, geçtiğimiz yıl abartılmış bir yüksek fiyat vermiş ve verdiği fiyatın aldında ezilmiştir.

baron11
11-08-2006, 13:25
Fındığın Üretimi Bizde Ticareti Başkasında

Fındığın sorunlarının başında, son yıllarda ortaya çıkan arz fazlası, doğal koşullara bağlı olan üretimdeki dalgalanmalar ile bunun sonucu oluşan fiyat ve gelir istikrarsızlıkları, önemli alıcı ülkelerde az sayıda alıcı ülkelerde az sayıda büyük alıcının bulunması ve bunların birlikte hereket ederek fındık fiyatlarını kontrol etmeleri gelmektedir.

Fındık fiyatlarının oluşumunda üretiminde görülen dalgalanmalar büyük önem taşımaktadır. Fiyatlar üretimin yüksek olduğu yıllarda düşmekte ve üretimin az olduğu yıllarda ise yükselmektedir. Ülkemizde fındık dışsatım fiyatlarında, destekleme alım fiyatlarının büyük önemi bulunmaktadır. Türkiye'de fındık fiyatlarının oluşumunda Fiskobirlik'in yaptığı alımlar önemli bir rol oynamaktadır, Piyasada düzenleyici bir fonksiyon üstlenmektedir.

Dünya fındık üretiminin büyük bölümünü Türkiye gerçekleştirmesine karşın, fiyatının belirlenmesi konusunda Türkiye'nin etkin değildir. Giresun ve Ordu borsalarında işlem gören fındık fiyatları, ortalama fındık ihracat fiyatı ve Avrupa'da işlem gören fiyatları arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı Granger Nedensellik Analizi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Bu testin sonuçları Avrupa'da oluşan fiyatlardan Türkiye'de borsa ve ihracat fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Yani Avrupa'da oluşan fındık fiyatları Türkiye'nin ihracat ve Giresun ile Ordu borsalarındaki fiyatlarını etkilerken, Türkiye'deki fiyatlar Hamburg Borsası'nı etkilememektedir.

Dünya piyasalarında fındık fiyatlarını Türkiye'nin belirleyemediği, alıcıların bu konuda daha etkin olduğu bu çalışmada ortaya konuldu. Bunun en temel nedeni, az sayıda yabancı alıcının örgütlü hareket etmesi, büyük finansal güce sahip olmaları ve Türkiye'de satıcıların dağınık ve finansman gücünden yoksun bulunmalarıdır. Bu durumun Türkiye'nin lehine çevrilebilmesi için, arz ve talebin Türkiye'deki fındık borsasında oluşmasını sağlamak gerekir.

Bu sistemi desteklemek için üretici ve satıcılar da dahil bütün tarafların temsil edildiği bir organizasyon oluşturulmalı, ürünün piyasaya ne zaman ve ne miktarda çıkacağına bu organizasyon karar verebilmelidir. Bu sistem ABD'de California Badem Bordu olarak başarıyla uygulanmaktadır."Fındık konusundaki bu tesbitler İsmet Yalçın ile Sinasi Akdemir'in doktora tezleri "Türkiye'de Fındık Fiyatları Analizi"nden alındı.

Pazarlamayı öğrenmek
Yaklaşık yüzde 95'inin ihraç edilen bu üründeki bütün tartışmanın ve oyunun fındık fiyatını belirlemeye yönelik olduğunu geçen hafta Karadeniz'e yaptığımız inceleme gezisinde işlemiştik. Burada da yabancıların sözünün geçtiği ve fındığın son üç yılda fiyatının Karadeniz'deki fındık bahçelerinde belirlenmesine karşılık genelde Almanya'nın Hamburg kentinde belirlendiğini yazmıştık. Yalçın ve Akdemir'in tesbitleri benzer yönde sonuçlar vermiş.

Hükümetin, Fiskobirlik'ı devre dışı bırakarak TMO aracılığıyla fındık alacağını açıklaması bir ölçüde üreticiye destek verebilir. Bir ölçüde çünkü alınacak miktar ile alım fiyatı belli değil. Üstelik hükümet alım fiyatının belirlenmesini Fiskobirlik'in Genel Kurulu'nun yapılacağı 12 Eylül sonrasına 15 Eylül'e bıraktı. O tarihe kadar fındığın bir bölümü pazara geliyor zaten. Fiyatı belirsiz, karşılığının nasıl ödeneceği belirsiz, üstüne üstlük arz fazlası olan bir yılda olduğumuzdan fiyatlar tabanda. Dolayısıyla hükümetin attığı adım olumlu olmakla birlikte üreticiyi koruma ve fındık fiyatını destekleme yönünde yetersiz.

Sadece üretici olmak, üretimde dünya birincisi olmak yetmiyor. Bunu katma değer yaratacak şekilde markalaştırmak, sanayi ürünü haline getirmek, kısaca ticaretini de becerebilmek gerekiyor.

Sonuç
"Her şeyin anahtarı yüksek beklentilerdir" Sam Walton

Abdurrahman Yıldırım

Saxofon
13-08-2006, 13:17
Elin oğlu rezervlerin çoğu bizde olan bor mineralini kullanarak bir ürün meydana getirsin de, biz de ham minerali satarak oturduğumuz yerde para kazanalım tarzındaki ham anlayış pek çok alanda olduğu gibi fındıkta da sürmekte, hem de 40-50 yıldır sürmekte.

Elin oğlu bu fındığı kesekağıdına koyup veya ceplerine doldurup, aganigi maganigi diyerek yemiyor. Bunu ya çikolata ve kurabiyelerde kullanıyor veya yine tane halinden çok daha yüksek bir fiyata pazarlanabilecek ürünlere dönüştürüyor.

İsviçrede kakao, fındık, üzüm vs. üretilmiyor. Fakat ne görüyoruz? Adamlar ürettikleri sütü güğümlerde bekletip biri gelsin de bizden ithal etsin diye beklemiyorlar. Çikolata, peynir vs. üretimiyle, litresi 50 kuruş etmeyen sütü, kilosu 20-50 YTL eden ürünlerin hammadesi olarak kullanıyorlar.

Ben çocukken fındık ezmesi yerdim. Koliyle kavanozlar halinde alırdık. Geçenlerde Almanyadan bir tanıdığın canı çekmiş sipariş etti, fakat marketlerde arayıp bulamadık. Bulduğumuz ise astronomik bir fiyattı. Mecburen Giresundan üretici bir tanıdığımıza rica edip kargoyla getirttik.

Eğer bizde borçla ithalat yaparak ekonomiyi döndürmekten başka bir iş becerebilecek kapasite olsaydı, dünyada fındıklı çikolata ve kurabiye üreten ve ihraç eden tek ülke olurduk. Fakat biz bu malum kafayla kilosu on onbeş küsür YTL'ye Danimarkadan kurabiye, İsviçreden fındıklı çikolata ithal etmeye devam ederiz.

bozo38
13-08-2006, 16:41
Eğer bizde borçla ithalat yaparak ekonomiyi döndürmekten başka bir iş becerebilecek kapasite olsaydı, dünyada fındıklı çikolata ve kurabiye üreten ve ihraç eden tek ülke olurduk. Fakat biz bu malum kafayla kilosu on onbeş küsür YTL'ye Danimarkadan kurabiye, İsviçreden fındıklı çikolata ithal etmeye devam ederiz.[/B]

katma değerli üretim demek bu olsa gerek.

minervax
14-08-2006, 00:53
Kompradorların mantığı sadece buna işler hammeddeyi karlı satayım da gerisi nasıl oluras olsun. Üretim ve pazarlama özürlülerdir kendileri.

Komutan
14-08-2006, 09:29
Elin oğlu rezervlerin çoğu bizde olan bor mineralini kullanarak bir ürün meydana getirsin de, biz de ham minerali satarak oturduğumuz yerde para kazanalım tarzındaki ham anlayış pek çok alanda olduğu gibi fındıkta da sürmekte, hem de 40-50 yıldır sürmekte.

Elin oğlu bu fındığı kesekağıdına koyup veya ceplerine doldurup, aganigi maganigi diyerek yemiyor. Bunu ya çikolata ve kurabiyelerde kullanıyor veya yine tane halinden çok daha yüksek bir fiyata pazarlanabilecek ürünlere dönüştürüyor.

İsviçrede kakao, fındık, üzüm vs. üretilmiyor. Fakat ne görüyoruz? Adamlar ürettikleri sütü güğümlerde bekletip biri gelsin de bizden ithal etsin diye beklemiyorlar. Çikolata, peynir vs. üretimiyle, litresi 50 kuruş etmeyen sütü, kilosu 20-50 YTL eden ürünlerin hammadesi olarak kullanıyorlar.

Ben çocukken fındık ezmesi yerdim. Koliyle kavanozlar halinde alırdık. Geçenlerde Almanyadan bir tanıdığın canı çekmiş sipariş etti, fakat marketlerde arayıp bulamadık. Bulduğumuz ise astronomik bir fiyattı. Mecburen Giresundan üretici bir tanıdığımıza rica edip kargoyla getirttik.

Eğer bizde borçla ithalat yaparak ekonomiyi döndürmekten başka bir iş becerebilecek kapasite olsaydı, dünyada fındıklı çikolata ve kurabiye üreten ve ihraç eden tek ülke olurduk. Fakat biz bu malum kafayla kilosu on onbeş küsür YTL'ye Danimarkadan kurabiye, İsviçreden fındıklı çikolata ithal etmeye devam ederiz.

alkış, çok dogru tespitler :bravo:

misterno
14-08-2006, 23:39
ya benim anlamadigim bir sey var
madem findik kuruyemiscide tarladakinin 5 katina falan satiliyor, gitsinler kuruyemisciy direk satsinlar ciftciler. Cok mu zor bir kamyon tutup Istanbul Ankaraya yollamak. Ben bu isi anlamadim cunku tarladaki fiyat ile Istanbuldaki fiyat arasinda ucurum var. Gitsinler kendileri satsinlar kardesim, alla alla

asagir
15-08-2006, 01:29
ya benim anlamadigim bir sey var
madem findik kuruyemiscide tarladakinin 5 katina falan satiliyor, gitsinler kuruyemisciy direk satsinlar ciftciler. Cok mu zor bir kamyon tutup Istanbul Ankaraya yollamak. Ben bu isi anlamadim cunku tarladaki fiyat ile Istanbuldaki fiyat arasinda ucurum var. Gitsinler kendileri satsinlar kardesim, alla alla

1- tarımını desteklemeyen bir tane gelişmiş ülke gösterebilirmisiniz(kapitalist veya liberal). kaldı ki; burada talep edilen destek değil, karşılığı olan kredi idi.
2- fındık üreticilerinin (devletin vergi veren her vatandaşa karşı olması gereken) hiçbir sosyal güvenceleri yoktur. örnek; maddi imkansızlık nedeniyle tedavi edilebilir hastalıktan ölen insanların sayıları hayli fazladır(çocuk ve yaşlılar dahildir). birkaç dönüm arazileri olduğu için bu insanlara yeşil kart dahi verilmez.
3- dağlık arazi yapısı olan köylerde lise eğitimine devam etmek isteyen çocuklar arasında günde 10-15 km yol yürüyen çocukların sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.
4- bölgeye sermaye girişi sağlayabilecek herhangi devlet ya da özel sektör yatırımı yok denecek kadar azdır (esanafın geçimi dahi fındığa bağlıdır)
5- bu insanlar; anayasasında sosyal devlet yazan bir ülkenin vatandaşıdır.
6- 4 milyar dolar olan toplam tarım ihracaatının 2 milyar doları fındıktan gelmektedir.
7- karadenizli bugüne kadar hep sineye çekti, başkaları gibi kapısındaki pisliği temizlemesini ya da evinin çatısını onarmasını devletten talep etmedi. devletten hiçbir şey dilenmedi, hiçbir şey beklemedi.canıyla, malıyla hep veren taraf oldu. bugün ise mensup olunan devletin yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor.
7- fındıkla ilgisi olmayanların hakkını fındıkçıya yedirmem diyenlere sorarlar; bizim doğu ve güneydoğu'da arazimiz mi var ki vergilerimizle oraya sulama kanalları yapıyorsunuz.
8- ..................................

vurun abalıya....

bu arada dikkatlerden kaçmaması gereken bir nokta var ki bence bu herşeyden önemli:
kütüğünde kayıtlı bir tek kürt kökenli vatandaş olmamasına rağmen avrupa ve amerikada yayınlanan kürdistan haritalarına dahil edilen doğu karadenizin bazı illerinde pkk menşeli terörist saldırılar başlamıştır. (örnek; torul, maçka, giresun)

bu arada ben trabzon'luyum ancak geçimimi fındıktan sağlamamakla birlikte bölgedeki yaşam koşullarını çok iyi bildiğimi düşünüyorum. yıllarca bölge insanını kadınları çalıştırıyor diye aşağılamaya çalışan aşağılık zihniyeti de ayrıca nedenleri irdelemeye davet ediyorum. gerçekten bir araştırsınlar bakalım kadınlar çalışırken erkekler ne yapıyor, karadeniz erkekleri kadınların işkence çekmesinden zevk alan sadist ruhlu insanlar mı. bölgede 60 yaşını geçmiş kaç erkek veya kadın bulabilecekler.

saygılar.

UNYELI CONAN
15-08-2006, 19:05
bu arada dikkatlerden kaçmaması gereken bir nokta var ki bence bu herşeyden önemli:
kütüğünde kayıtlı bir tek kürt kökenli vatandaş olmamasına rağmen avrupa ve amerikada yayınlanan kürdistan haritalarına dahil edilen doğu karadenizin bazı illerinde pkk menşeli terörist saldırılar başlamıştır. (örnek; torul, maçka, giresun)


eceline susayan itler .. kutsal seylere ellerii uzatmasinlar.. kirarlar o elleri !

pursue
16-08-2006, 18:34
ya benim anlamadigim bir sey var
madem findik kuruyemiscide tarladakinin 5 katina falan satiliyor, gitsinler kuruyemisciy direk satsinlar ciftciler. Cok mu zor bir kamyon tutup Istanbul Ankaraya yollamak. Ben bu isi anlamadim cunku tarladaki fiyat ile Istanbuldaki fiyat arasinda ucurum var. Gitsinler kendileri satsinlar kardesim, alla alla

nasıl olacak okadar basitmi bu iş şirket kuracaksın fatura felan düzenleyeceksin ne için 1 ton fındığı satmak içindi bu şekilde her çiftçi bi şirket kurup kamyonda fındıkmı satacak

Komutan
16-08-2006, 18:55
şirket kurmak ve fatura düzenlemek çok zor birşey degildir
derdiniz bu olsun
:D

asagir
16-08-2006, 20:27
şirket kurmak ve fatura düzenlemek çok zor birşey degildir
derdiniz bu olsun
:D

1- bu insanlar çiftçi, tüccar değil.
2- bu işler ile ilgilenmesi için kooperatifler kurulmuştu zaten.
3- kooperatiflerin gelirleri yıllar boyunca hükümetler tarafından hortumcuya peşkeş çekileceğine, fındığın tanıtım ve pazarlanmasında kullanılsa idi bu problemler ile karşılaşılır mıydı? (amerikanın çin'de fıstığı tanıtıp pazarlaması gibi)
4- sosyal devlet anlayışında, geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konu hakkında bir devlet yöneticisi çıkıpta; "bu iş hükümeti ilgilendirmez" anlamına gelen cümle kurabilme cüretini gösterebilir mi? anayasayı ne zaman değiştirdiniz diye insana sorarlar.

ayrıca çok merak ettiğim bir konu var ki, bu birçok insanın merak konusudur;
pkk terör örgütü yandaşları gösteri yaparken, polis araçlarını ve çevreyi ateşe verirken müdahale edilmemesini telkin edenler, ordu'daki gösteride neden insanları dövüp dağıtmadı diye emniyet müdürünü görevden aldı? yoksa insan hakları sadece bölücüler için mi geçerli?saygılar..

açık-pozisyon
17-08-2006, 08:54
1- bu insanlar çiftçi, tüccar değil.
2- bu işler ile ilgilenmesi için kooperatifler kurulmuştu zaten.
3- kooperatiflerin gelirleri yıllar boyunca hükümetler tarafından hortumcuya peşkeş çekileceğine, fındığın tanıtım ve pazarlanmasında kullanılsa idi bu problemler ile karşılaşılır mıydı? (amerikanın çin'de fıstığı tanıtıp pazarlaması gibi)
4- sosyal devlet anlayışında, geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konu hakkında bir devlet yöneticisi çıkıpta; "bu iş hükümeti ilgilendirmez" anlamına gelen cümle kurabilme cüretini gösterebilir mi? anayasayı ne zaman değiştirdiniz diye insana sorarlar.

ayrıca çok merak ettiğim bir konu var ki, bu birçok insanın merak konusudur;
pkk terör örgütü yandaşları gösteri yaparken, polis araçlarını ve çevreyi ateşe verirken müdahale edilmemesini telkin edenler, ordu'daki gösteride neden insanları dövüp dağıtmadı diye emniyet müdürünü görevden aldı? yoksa insan hakları sadece bölücüler için mi geçerli?saygılar..

1- katılıyorum
2- haklısınız
3- "yıllar boyunca hükümetler tarafından" çok güzel bir tespit olmuş. Bunun faturasını da bu hükümete kesmek ne kadar adil acaba? Diyeceksiniz ki diğer hükümetler bu kadar ses çıkarmadı, ilgisiz kalmadı, evet doğru, üstüne üstlük bir de kooperatif gelirlerini hortumladılar, açıkları finanse etmek de bizim vergilere düştü.
4- şimdi fiskobirlik özerk mi devlete mi bağlı (aslında diğer arada kalmış kurumlar da var ama konumuz değil) kavram karmaşası yaratılıyor. Yönetim kurulunu oluşturuken, karar alırken, fiyat açıklarken "özerk, devlet karışmasın" ama iş paraları ödemeye gelince "devlet gelsin, halletsin" ne ala memleket...

Ayrıca emniyet müdürü insanları dövmedi diye değil, "yolu açın" emrine "gelin siz açın kolaysa" şeklinde anlaşılmaz bir cevap verdiği için alınmıştır. Kameraların önünde bir devlet memuru emre itaatsizlik ile gövde gösterisi yapmaya kalkarsa sonuç budur. Benim müdürüm/patronum bana "şu işi yap" dediğinde "müdürüm, gelin siz yapın kolaysa" desem ne yaparlar acaba? Anında şutlarlar, değil mi?

Son olarak da şunu belirtmek istiyorum; ben hiçbir zaman çiftçinin emeğine karşı olmadım, yok "devlet tarıma destek vermiyor" da, "emeğin hakkı verilmiyor" da, bunları da desteklemedim. Çiftçinin, köylünün hakkı verilmeli, yalnız burada gözden kaçan birşey var, devlet sosyal devlet deniyor, evet öyle olmalı ama bu "sosyal" sıfatı ile devlete yüklediğiniz görevler her vatandaş için geçerli olmalı. Herkes paradan sözediyor, ben İstanbul'da yaşıyorum, ben de sayayım dertlerimi (İstanbullu'nun dertlerini); maaşımdan caart diye her ay %25 vergi kesiliyor, devletin "sosyal" hizmetlerini para ödemeden alamıyorum, bir yerden bir yere gitmek 8-10 YTL, benzin litresi 3 YTL, ev kiraları serbest piyasa (aynı fındık fiyatındaki gibi) almış başını gitmiş, ekmek 40 kuruş, su bile parayla 19 lt'si 4 YTL, domatesin çürüğü 1 YTL, karpuzun kilosu 50 kuruş, kömürün tonu 250-300 YTL, doğalgaz faturası aylık 150 YTL, fındık 20 YTL (kaç kişi yiyor, bilmiyorum), fıstık 30 YTL, peynir 10 YTL, zeytin 9 YTL, asgari ücret 350 küsür YTL... Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim sen seçmişsin İstanbul'da yaşamayı, şehirli olmayı (gerçi ben 4 göbekten İstanbulluyum ama burada genel olarak bahsediyorum) git o zaman başka yerde yaşa... İşte bunu dediğiniz zaman benim de fındıkçılara "git o zaman başka iş yap, yapamıyorsan başka yerde yaşa" deme hakkım doğar. Bana "sen seçmişsin İstanbul'u, şehirliliği" demiyorsanız da, o zaman benim "devlet gelsin, halletsin" deme hakkım doğar. Bu seneki kira fiyatları ev rekoltesi az olduğu için yüksek oldu, devlet ek kira yardımı yapsın, bu seneki ekmek fiyatları yüksek belirlendi fırıncılar odası tarafından, devlet gelsin halletsin, bu seneki minibüs-otobüs zammı yüksek oldu devlet gelsin halletsin hatta ve hatta bu sene patron maaşıma az zam yaptı, devlet gelsin daha çok zam versin deme hakkım doğar, neden mi? E bu devlet "sosyal" değil mi, emeğimizin hakkı verilmeyecek mi, herkesin insanca yaşamaya hakkı yok mu?

asagir
17-08-2006, 10:16
"ama iş paraları ödemeye gelince "devlet gelsin, halletsin" ne ala memleket..." (alıntı; açık-pozisyon)
kimse devlet halletsin demedi, karşılığı olan kredi istendi.

"Ayrıca emniyet müdürü insanları dövmedi diye değil, "yolu açın" emrine "gelin siz açın kolaysa" şeklinde anlaşılmaz bir cevap verdiği için alınmıştır." (alıntı; açık-pozisyon)

"yolu açın" emir verilirken; insanlara dayak atmadan uygulanması amacı mı vardı? ayrıca emniyet müdürünün "kolaysa siz açın" demeden önce yaptığı açıklamalar, emri verenler tarafından niçin kaale alınmamış, dayak atmadan yapılabilirliği dikkate alınmadan emrin gereğinin yapılmasında ısrar edilmiştir. orada gösteri yapanlar terörist ya da düşman bir ülkenin vatandaşı mıydı ki(bence öyle olsa bile mantık bu olmamalı); "yolu açta nasıl açarsan aç" mantığı ile olayın üzerine gidilmiştir. gerçi göstericilerin terörist yandaşı olduğu zamanları ve verilen "incitmeyin" emirlerini de çok gördük.

"Son olarak da şunu belirtmek istiyorum; ben hiçbir zaman çiftçinin emeğine karşı olmadım, yok "devlet tarıma destek vermiyor" da, "emeğin hakkı verilmiyor" da, bunları da desteklemedim. Çiftçinin, köylünün hakkı verilmeli," (alıntı; açık-pozisyon)


başbakan karadeniz'deki malum konuşmaları yapıncaya ve fındık fiyatları 2 ytl nin altına ininceye kadar problemin boyutları bu kadar büyük değildi zaten. bilindiği gibi fındık borsası diye bir olgu var. örneğin başbakan imkb de işlem gören bir şirket hakkında çıkıpta karalayıcı laflar etse, acaba; o şirketin fiyatı hangi durumlara düşerdi.
başbakan bu şekilde çiftçiye efeleneceğine ihtiyaç duyulan kredinin (dikkatinizi çekerim karşılıksız destek değil) bulunmasında köstek olanların oyununa gelmeseydi bu durumlara düşülür müydü?

o konuşmalardan sonra fındık fiyatları 2 ytl nin altına indi. merak uyandıran husus şu, bu konuşmalar bilinçli mi yapıldı, öylesine mi? fındığın bu durumlara düşmesinden çıkar sağlayan kimlerdir? bu çıkar sahibi kişilerden başbakanın etrafında var mıdır?

ayrıca; belirttiğiniz vergileri, vergi kaçırmayan, yemek yiyen, para kazanan, arabaya binen her vatandaş ödüyor. sadece istanbul'dakiler ödemiyor.

akaryakıt vergilerinin haraç mantığı ile yükseltilip tahsil edilmesinin suçlusu herhalde çiftçiler değildir. örneğin batı avrupa ve amerika'da bizdeki çiftçilere hiçbir zaman verilmeyen destekler veriliyor ancak hiçbirinde akaryakıt fiyatları ve vergileri bizdeki kadar yüksek değil.

saygılar

inmode
17-08-2006, 11:20
Başbakan'ın açıklaması gerçeği yansıtmıyor
--------------------------------------------------------------------------------
8/17/2006 (YEŞİLGİRESUN GAZETESİ)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık ve Fiskobirlik ile ilgili olarak son yaptığı açıklamaya Fiskobirlik'ten cevap geldi. Açıklamada Başbakanın sözleri anımsatılarak ”Başbakanın sözleri ve bu şekildeki yaklaşımları son derece üzücü ve düşündürücüdür”
Açıklamada şöyle denildi” Sayın Başbakan bazı konuşmalarında 1.5 katrilyon, bazılarında 2 katrilyon son olarak ta 1.9 katrilyon borcunu sildik açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki borç,Fiskobirlik'in özerk olduğu döneme ait bir borç değildir. Geçmiş yıllarda görev başındaki hükümetlerin kararnamelerle Fiskobirlik'i görevlendirmek suretiyle devlet adına fındık alımından kaynaklanan 2000 yılı öncesine ait olan bir borçtur. Bugünkü hükümet nasıl ki, TMO'ni görevlendirdi ise,geçmişte de defalarca Fiskobirlik aynı şekilde görevlendirilmiştir.
16 Haziran 2000'de kabul edilen 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası ile Türkiye'deki 17 birliğin olduğu gibi Fiskobirlik'in de 1.5.2000 öncesi borçları da hazine tarafından üstlenilmiştir. Yani yapılan işlem sadece Fiskobirlik'e mahsus bir uygulama değildir.
Yıllarca ülkemizde bir çok ürüne ihracat için teşvik primi verilirken,fındık ihracatından fon (Destekleme Fiyat İstikrar Fonu) kesilmiş ve kesilmeye devam etmektedir. Fındık ihraca-tından kesilen bu fon bugün itibariyle 1 milyar 217 milyon dolardır. Devlet tarafından destekleme alımlarının yapıldığı eski yıllarda fındık için ödenen ürün bedelleri yıllar itibariyle fazlasıyla hazinemize geri dönmüştür. 1980 yılından 2006 yılına kadar fındık ihracatından elde edilen 17 milyar dolardır. Bu gelirin 4.4 milyar doları ürün alım fiyatlarının birliğimiz tarafından ilan edildiği son 3 yıla aittir.”
ÜRETİCİNİN YANINDA DEĞİL,KARŞI TARAFTA OLDU
Fiskobirlik açıklamasında Başbakan Erdoğan'ın fındık üreticisinin değil onun karşı tarafında yer aldığına dikkat çekilerek şöyle denildi” 2003 yılından itibaren fındık alım fiyatları birliğimiz tarafından tespit edilmektedir. Başka bir deyişle üretici ürettiği ürünün fiyatını kendisi tespit etmektedir. Sayın Başbakanın ilan edilen fiyatları ”yüksek”bulması, üreticilerimiz adına büyük bir talihsizliktir. 2003 yılında birliğimiz 2.5 YTL(brüt)fiyatla sezona başlamış,serbest piyasa fiyatları kısa sürede bu fiyatı geçmiştir. 2004 yılında 5.05 YTL(brüt) fiyat belirlenmiş,serbest piyasa fiyatları yine Fiskobirlik fiyatı üzerine çıkmıştır. Yani birliğimizin fındık piyasasında belirleyici rol üstlenmesi fiyat yönünden üretici ve ülkemiz lehine sonuçlar doğurmuştur. 2005 yılında 7.05 YTL (brüt)olarak açıkladığımız fiyat karşısında büyük bir cephe oluşturulmuştur. Sayın Başbakanın da bu cephe ile aynı söylemlerle hareket etmesi bugün yaşanan tablonun karşımıza çıkmasında önemli bir etken olmuştur.”
AKP DÖNEMİNDE FINDIK İÇİN KAYNAK AKTARILMADI
Fiskobirlik açıklamasında AKP ve Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde fındığa hiçbir kaynak aktarılmadığına da değinilerek şöyle denildi” Sayın Başbakan iktidarı döneminde fındık için hiçbir kaynak aktarılmamıştır. Birliğimizin istediği hibe yada karşılıksız bir para değildir. Türkiye'deki 17 Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin kullanımı için oluşturulan kaynak, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu(DFİF)kredisidir. Bu fondan daha önce kredi kullanılmış ve faizi ile birlikte hazineye geri ödenmiştir. Bugün borcunu ödemeyen birliklere kredi kullandırılırken,tek kuruş borcu olmayan birliğimize neden kredi kullandırılmadığının yanıtını en iyi Sayın Başbakanın bilmesi gerekir.
Sayın Başbakanın iktidarı döneminde birliğimize tek kuruş kredi kullandırıl-mazken birliğimiz tarafından DFİF'e 235 trilyon geri ödeme yapılmış. Hazine denetçileri tarafından birliğimiz 54 trilyon lira alacaklı çıkarılmıştır. Ne acıdır ki bu alacağımız dahi yaptığımız taleplere rağmen birliğimize ödenmemiştir.
Birliğimiz son 3 yılda ne yapmıştır? Birliğimizin fiyat ve alım politikası ile fındık fiyatları 1 dolarlardan 4 dolarlara,ihracat gelirimiz 600 milyon dolardan 1.5-2 milyar dolara yükselmiştir. Fındık üreticilerinin hakkını korumak amacıyla kurulan Fiskobirlik'in alım fiyatını “yüksek”olarak değerlendirmenin taktirini kamu oyuna bırakıyoruz.”
BATAKÇILIK İDDİASINA YANIT
Fiskobirlik açıklamasında batakçılık suçlamasına ise şu cevap verildi” Batakçılıkla itham edilen 245 bin ortağı bulunan birliğimiz İSO tarafından belirlenen Türkiye'nin ilk 500 kuruluşu arasında 2003 yılında 299,2004 yılında 150, 2005 yılında 77.olarak açıklanmıştır. Bunun değerlendirmesini de kamuoyu yapacaktır.
Fındık üreticisinin kuruluşu olan birliğimizin tek amacı ve isteği ,ülkemizin fındıktan hak ettiği geliri elde etmesi,üreticinin emeğinin karşılığını almasıdır. Sayın Başbakanın da yasalar çerçevesinde bu konuda fındık üreticisine yardımcı olması gerektiğine inanmaktayız. Sayın Başbakanın başkanlığında oluşturulan fındık komisyonunda,üretici temsilcisi yoktur. Üreticilerin görüşleri alınmazken, ihracatçıların görüşleri alınmıştır. “
TMO'NUN DURUMU ORTADADIR
Fiskobirlik'ten yapılan açıklamada TMO ile ilgili olarak ise şu görüşlere yer verildi” Cumhuriyet tarihinde ilk kez TMO fındık alımı ile görevlendirilirken, birliğimizin uzmanlarından ve depolarından yararlanılacağını basından izlemekteyiz. Ancak,konu ile ilgili olarak şu ana kadar birliğimize ulaşan resmi bir bilgi ve başvuru yoktur. Sayın Başbakanın fındık alımı ile görevlendirileceğini açıkladığı TMO'nun durumu ortadadır.Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuru-lu'nun 22.03.2006 tarihli raporu bunu açıkça ortaya koymaktadır.Raporda TMO için 2005 yılında TMO 3.7 milyon ton alım yapmış, 31.12.2005 tarihi itibariyle görev zararları 914 milyon YTL'ye yükselmiştir değerlendirmesi yer almaktadır. Birliğimizin öncelikli hedefi üreticilerimizin menfaatleridir. Üreticilerimizin men-faatleri tarafımızdan tespit edildiği taktirde gereken fedakarlık yapılacaktır. Ancak, birliğimizi “yok sayarak ”üreticimiz ve ülkemizin çıkarlarına aykırı hiçbir oluşumun içersinde olmamızda beklenmemelidir.Türk fındığı ve üreticisi bir bataklığa sürüklenmektedir. Sezon başında net 6.8-6.9 YTL olan fındık fiyatları bugün 2.2-2.5 YTL den işlem görmektedir. Fındığı bu bataklığa sürükleyenler tarih sayfalarında yer alacaklardır.

YORUMSUZ!

asagir
17-08-2006, 12:06
"Fındık ihraca-tından kesilen bu fon bugün itibariyle 1 milyar 217 milyon dolardır. " (alıntı; inmode)

yandaşlara peşkeş çekmek dururken, üreticiye hakkı olanı vermek niye? peehhh...

misterno
17-08-2006, 22:21
nasıl olacak okadar basitmi bu iş şirket kuracaksın fatura felan düzenleyeceksin ne için 1 ton fındığı satmak içindi bu şekilde her çiftçi bi şirket kurup kamyonda fındıkmı satacak


Abicim sen saka yapiyorsun degilmi? sanirim TR de yasamiyorsun. Yuklersin mali kamyona sur Istanbula artik nerede pahaliysa findik ne fatura ne irsaliye ne fisi burasi turkiye herkes vergi kaciriyor, indir mali kuruyemiscide yada toptancida, tarladaki fiyatinin iki katina satmazsan namerdim.

bence ciftcilerin cahilliginden oluyor bu olay. Ben sene boyunca calisicam malimi Isytanbuldaki kuruyemiscidekinin yarisina saticam ha? Piyasada kamyonmu yok?
Ayrica bana irsaliye faturadan bahsetmeyin, kuruyemiscisinden toptancisina hepside supersonik vergi kaciriyor, olay ciftcinin korkakligindan.
Ayni sey baska tarim urunlerinde de var gecenlerde gazetede yazmisti, sogan Anadolu daki tarla fiyatinin 12 katina satiliyormus Istanbul halinde. Eger her cifci malini kendi satmaya kalksa boyle bir sey imkansiz hale gelir.

tent
17-08-2006, 23:37
...Yuklersin mali kamyona sur Istanbula artik nerede pahaliysa findik ne fatura ne irsaliye ne fisi burasi turkiye herkes vergi kaciriyor...
müstahsil makbuzu diye bir şey var arkadaşlar.:)

özgün
18-08-2006, 09:24
bu rapor müfettişlerin son raporu olacak galiba:gulen:


İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Ordu'daki 'fındık mitingi' incelemesi, Başbakan'ın suçladığı ve görevden alınan Emniyet Müdür Vekili Güler'i akladı: Olayların böyle sonuçlanması başarı


Ordu'da fındık üreticilerinin protesto gösterilerine müdahale etmediği gerekçesiyle Rıdvan Güler'in vekâleten yürüttüğü İl Emniyet Müdürlüğü'nden merkeze alınmasıyla sonuçlanan mitingi inceleyen İçişleri Bakanlığı müfettişleri, "olayın bu şekliyle sonuçlanması başarı" görüşüne vardılar. "Mitingin can kaybına neden olmadığını, bütün yolların kapatılmadığını ve Vali Sait Vakkas Gözlügöl'ün Güler'in karşı çıktığı bir talimatının bulunmadığını" belirleyen müfettişler, bu konularda Başbakan Erdoğan'ın aksi yöndeki açıklamalarını doğrulamamış oldular.

Vali talimatı yok

Ordu şehir merkezindeki yolun trafiğe kapatıldığı, Erdoğan'ın protesto edildiği, danışmanı Cüneyd Zapsu'nun maketinin yakıldığı miting sonrası İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun talimatıyla kente giden müfettişler raporlarını tamamladılar.
Üst düzey görevlilerin ifadesine başvuran müfettişler medyaya yansıyan görüntüleri de tek tek inceledi. Müfettişler, binlerce kişilik öfkeli kalabalığa rağmen mitingin can ve mal kaybı olmamasını, "Bu şekliyle sonuçlanması başarı" diye değerlendirdiler.

Müfettişler, miting sırasında Vali Gözlügöl'ün 1. derecede, miting başladıktan sonra Giresun'dan gelerek güvenlik kuvvetlerinin kontrolünü alan Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Güney'in 2. derecede sorumlu olduğuna işaret ettiler.
Göstericilerin dağıtılması konusunda vali tarafından "yazılı" veya "telsiz anonsuyla" talimat verilmediğini saptayan müfettişler, gelişmeleri makamından izleyen Gözlügöl'den eylem alanındaki Güney ve Güler'e telefonla verildiği söylenen talimatların ise kayıt bulunmadığı için değerlendirmeye alınmadığını vurguladılar.
Mitingin "mesajla" İçişleri Bakanlığı'na bildirildiğini kaydeden müfettişler, eyleme 40 bin dolayında kişinin katılacağının tahmin edilemediğini, bu nedenle 650 kişilik polis ve jandarma kuvvetinin kalabalığa müdahale etmesinin zor olduğunu vurguladılar.

"Yollar açıktı"

Müfettişler, miting öncesi Ordu Emniyet Müdürlüğü'nce "yeterince kuvvet" istendiğini, bu talebe 100 kişilik kuvvetle karşılık verildiğini saptadı. Mitingde ana komuta yetkisinin Giresun Jandarma Bölge Komutanı'nda olduğu belirtildi.

Müfettişler, Güler'in merkeze alınması talimatını veren Başbakan'ın "mitingde kapanan yol nedeniyle iki kişinin öldüğü" iddiasına karşın, Ordu'nun yanı sıra civar illerde de ambulansta 2 ölüm olayı olmadığını, miting bölgesi dışındaki yolların da trafiğe açık olduğunu kaydettiler.
Raporu değerlendirecek olan Aksu, soruşturma yapılması için ayrıca müfettiş görevlendirebilecek.

İki tutuklama daha

Ordu'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği öncülüğünde 30 Temmuz'da yapılan miting sonrası çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Komünist Partisi İl Başkanı Uğur Özdemir ve parti üyesi Özgür Karademir tutuklandı.

Başbakan Erdoğan suçladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın müfettiş raporundaki saptamalarla ters düşen ve tartışma yaratan açıklaması şöyleydi:
"Bir vali bir emniyet müdürüne talimat verecek ve valinin verdiği talimata emniyet müdürü tamamiyle ters cevapla rest çekecek. Ve bu emniyet müdürü orada duracak. Araç kuyrukları bir taraftan Akçaabat'a dayanıyor, öbür taraftan Samsun'a. Bu talimatı veren bizzat benim. 'Bu yol trafiğe açılacak' dedim. Bu esnada iki kişi öldü. İnsanlar hastaneye yetiştirilemedi, ambulansta öldüler."

Valinin makam aracıyla tatili

Fındık mitingiyle gündeme gelen Vali Gözlügöl, son olarak Mercedes marka makam otomobilini özel seyahatlerinde kullandığı için eleştirildi. Eski Vali Kemal Yazıcıoğlu döneminden kalma Mercedes'in üzerine 310 bin YTL'lik yeni bir Mercedes aldıran Gözlügöl'ün mitingden önce çıktığı yıllık izne bu makam aracıyla gittiği ortaya çıktı. Makam aracıyla önce Bodrum'a, oradan memleketi Kahramanmaraş'a gittiği belirlenen Gözlügöl "Ordu Valisi'ne Mercedes yakışır" diye savunma yaparken, özel seyahati sırasında yaklaşık 1500 YTL tuttuğu hesaplanan akaryakıt giderinin kimin tarafından ödendiği sorusuna da muhatap olmuştu.

Tolga Şardan/MİLLİYET

rush
18-08-2006, 09:31
Benim sürekli gittiğim küçük/yerel bir market var dün dikkatimi çekti manav reyonunda gezerken taze fındığı 2,49YTL/kg'den satıyorlardı...

Kamyona yükleyip getirseniz daha pahalıya nasıl satacaksınız?

ally_mcbeal
18-08-2006, 13:18
2 gün önce karadenizden döndüm, bizim de orda ufak çaplı bir fındıklığımız var; sanki inadına bu yılki fındıklar daha iri ve oldukça leziz. yöredeki fındıkçıların da dikkatini çekmiş bu durum. fiyatlar bu kadar düşmüşken bu kadar kaliteli mahsül ortaya çıkması bana komik geldi :roll:

pursue
18-08-2006, 13:26
Abicim sen saka yapiyorsun degilmi? sanirim TR de yasamiyorsun. Yuklersin mali kamyona sur Istanbula artik nerede pahaliysa findik ne fatura ne irsaliye ne fisi burasi turkiye herkes vergi kaciriyor, indir mali kuruyemiscide yada toptancida, tarladaki fiyatinin iki katina satmazsan namerdim.

bence ciftcilerin cahilliginden oluyor bu olay. Ben sene boyunca calisicam malimi Isytanbuldaki kuruyemiscidekinin yarisina saticam ha? Piyasada kamyonmu yok?
Ayrica bana irsaliye faturadan bahsetmeyin, kuruyemiscisinden toptancisina hepside supersonik vergi kaciriyor, olay ciftcinin korkakligindan.
Ayni sey baska tarim urunlerinde de var gecenlerde gazetede yazmisti, sogan Anadolu daki tarla fiyatinin 12 katina satiliyormus Istanbul halinde. Eger her cifci malini kendi satmaya kalksa boyle bir sey imkansiz hale gelir.

fındık ihraç ediliyor iç tüketimde payı az 700 bin ton fındığı bu şekilde satman mümkün değil fiskobirlik bunun için var ama onuda devreden çıkarınca böyle oluyor

pursue
18-08-2006, 13:29
2 gün önce karadenizden döndüm, bizim de orda ufak çaplı bir fındıklığımız var; sanki inadına bu yılki fındıklar daha iri ve oldukça leziz. yöredeki fındıkçıların da dikkatini çekmiş bu durum. fiyatlar bu kadar düşmüşken bu kadar kaliteli mahsül ortaya çıkması bana komik geldi :roll:

fındıktan çiftçi para kazanmaya başlayınca daha iyi bakım yapmaya kollamaya başladı fındığını hiçbişeyini esirgemedi masraf etti fındığa gübresini verdi ilacını verdi bundan dolayı fındık kaliteli olmuş olabilir

ally_mcbeal
18-08-2006, 13:51
mümkündür sn pursue
ancak dikkati çekecek kadar güzel bir fındık var bu yıl...
benim gördüğüm kadarıyla herkes fiyatlar konusunda beklemekten yana, makul bir çözüm oluşturulabileceğini umuyorlar.

tent
18-08-2006, 14:00
Yalçın DOĞAN

Oyun bozuldu Fiskobirlik kredi buldu (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/4939218.asp?yazarid=91&gid=61)

GİZLİ bir el bütün banka kapılarını kapatıyor. Fiskobirlik içerde ve dışarda çalmadığı kapı bırakmıyor, ama nafile. Aradığı krediyi bir türlü bulamıyor...

açık-pozisyon
18-08-2006, 14:48
Eh kredi de bulunduğuna göre fındıkçıya 7-8 YTL fiyat verir artık Fiskobirlik, sorun da böylece çözülmüş olur, diye mi düşünüyorsunuz??? ?? ? Acaba seneye ne olacak çok merak ediyorum... Ya da kredi üç sene geri ödemesiz olduğuna göre, geri ödeme başladığında sesleri duyar gibiyim "devlet babaaaa, yardım eeeet, emeğimizin hakkını veeeer, AKP çiftçiyi siyasi emellerine alet etmeeee, devlet gelsin halletsiiiiin..." Lafa gelince özerk, paraya gelince "devlet halletsin"... Şu kredi çıkarsa, fiskobirliğin tek sorununun "bankaların vermediği kredi" olduğunu iddia edenlerin ne dayanağı kalacak acaba?

pursue
18-08-2006, 14:56
fındık fiyatı 2.50 civarıydı sanırım şu an trabzon ticaret borsası rakamları 2.90 ingiliz bankasından bulunan kredinin etkisi olabilir fiskobirlik kolay vazgeçmeyecek

Komutan
18-08-2006, 18:55
Yalçın DOĞAN

Oyun bozuldu Fiskobirlik kredi buldu (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/4939218.asp?yazarid=91&gid=61)


vay canına hepsi oyun muydu yani.
o kadar miting, propaganda, ziyaretler, bilmem neler.
oysa adamlar parayı bulmuşlar da sırf kendi seçimlerine saklamak ve orada şov yapmak için milletten saklamışlar.
bizde burada atıp tutuyoruz.
demek hökömetin bir bildigi varmış ki o kadar soguk kanlı davrandılar.

inmode
18-08-2006, 21:41
demek hökömetin bir bildigi varmış ki o kadar soguk kanlı davrandılar.

ya ne demesin!...... .

asagir
19-08-2006, 01:10
vay canına hepsi oyun muydu yani.
o kadar miting, propaganda, ziyaretler, bilmem neler.
oysa adamlar parayı bulmuşlar da sırf kendi seçimlerine saklamak ve orada şov yapmak için milletten saklamışlar.
bizde burada atıp tutuyoruz.
demek hökömetin bir bildigi varmış ki o kadar soguk kanlı davrandılar.

bakıyorum da; kredi vermeyenler/verdirmeyenler değil de bulanlar suçlu oldu.
nedense yerliler tarafından güvenilmeyen bu kuruma uluslararası kuruluşlar güveniyor. kimin daha az güvenilir olduğu ortada.

hükümetin soğukkanlı hali buysa; heyecanlandığında vay halimize.

saygılar

asagir
19-08-2006, 01:24
Eh kredi de bulunduğuna göre fındıkçıya 7-8 YTL fiyat verir artık Fiskobirlik, sorun da böylece çözülmüş olur, diye mi düşünüyorsunuz??? ?? ? Acaba seneye ne olacak çok merak ediyorum... Ya da kredi üç sene geri ödemesiz olduğuna göre, geri ödeme başladığında sesleri duyar gibiyim "devlet babaaaa, yardım eeeet, emeğimizin hakkını veeeer, AKP çiftçiyi siyasi emellerine alet etmeeee, devlet gelsin halletsiiiiin..." Lafa gelince özerk, paraya gelince "devlet halletsin"... Şu kredi çıkarsa, fiskobirliğin tek sorununun "bankaların vermediği kredi" olduğunu iddia edenlerin ne dayanağı kalacak acaba?

belli ki; üreticinin alacağı para için kredi bulunmasına bazıları çok üzüldü. oysa bölge insanları ne de güzel dört taraftan muhasaraya alınmış, dizlerinin üzerine çökertilmiş, hakları olanın verilmesini lütuf olarak görecek duruma gelmişti. tüh oyun bozuluyor mu ne?
ama merak etmeyin oyun bozulmaz, çünkü; çıkar çevrelerinin arkasında devletin tüm imkanlarını kullanan çevreler var. yıllık geliri ortalama asgari ücretin altında olan insanlar onlarla baş edemez. eninde sonunda diz çöker/çökerttirilir.

merak etmeyin fındıkçının ne sizin verginizde gözü var, ne de "devlet baba halletsin" diyor.
hakları gasp edilmesin yeter. üreticinin hakkını yandaşlara peşkeş çekmek için dalavere çevrilmesin yeter.

saygılar.

UNYELI CONAN
19-08-2006, 11:15
Abicim sen saka yapiyorsun degilmi? sanirim TR de yasamiyorsun. Yuklersin mali kamyona sur Istanbula artik nerede pahaliysa findik ne fatura ne irsaliye ne fisi burasi turkiye herkes vergi kaciriyor, indir mali kuruyemiscide yada toptancida, tarladaki fiyatinin iki katina satmazsan namerdim.

bence ciftcilerin cahilliginden oluyor bu olay. Ben sene boyunca calisicam malimi Isytanbuldaki kuruyemiscidekinin yarisina saticam ha? Piyasada kamyonmu yok?
Ayrica bana irsaliye faturadan bahsetmeyin, kuruyemiscisinden toptancisina hepside supersonik vergi kaciriyor, olay ciftcinin korkakligindan.
Ayni sey baska tarim urunlerinde de var gecenlerde gazetede yazmisti, sogan Anadolu daki tarla fiyatinin 12 katina satiliyormus Istanbul halinde. Eger her cifci malini kendi satmaya kalksa boyle bir sey imkansiz hale gelir.

iyide bu adamalr bir kamyon findik ile istanbulda nerede kalacaklar . ne kadar kuruyemisci kuru yemisci dolayip 1-2 tonu satacaklar ..

herhalde saka olsun diye yazdiniz , degil mi ? cok güldüm ..
harbiden cok komik :tamam: :bravo:

UNYELI CONAN
19-08-2006, 11:21
vay canına hepsi oyun muydu yani.
o kadar miting, propaganda, ziyaretler, bilmem neler.
oysa adamlar parayı bulmuşlar da sırf kendi seçimlerine saklamak ve orada şov yapmak için milletten saklamışlar.
bizde burada atıp tutuyoruz.
demek hökömetin bir bildigi varmış ki o kadar soguk kanlı davrandılar.

arkdaslar yani heryerde partizanlik.. bu kadarda olmaz ki .. eskiden ölümüne ecevitci ve demirlci vardi simdi basimiza ölümüne erdoganci var galiba ..

burada inatla anlmak istemediginiz olay su ki fiskobirlik kendisi bu isi kendi kaynaklariyla halledebilecekken pekeke'nin ve seriat sporun türkiye temsilcisi zapsu nun kredi almasini bloke etmesi ..

neden fiskobirlikten keislen kredileri alamadi .. im neden bloke etti .. benim olmayan batsin zihniytinden baska birsey degil ..

ve biz nasil bir milletiz ki asla ve asla uttugmuz partinin kötü yanini elestirmeyiz haksiz oldugunu bilsek dahi ölümüne savunuruz. yazik .

böyle millete böyle siyasiler .. adamalari elestirmesen .. herseylerini savunursan adamlar niye kendilerine ceki düzen versinler ki ??

bu konuda söylenecek son söz fiskobirligin hükÜmet destegine ihtiyaci yok sadece art niyetli hareketlerle gölge ve yikici olmasinlar! partizanlik tezgahini baska yerde kursunlar
peeehhhh ..

pursue
19-08-2006, 11:36
Eh kredi de bulunduğuna göre fındıkçıya 7-8 YTL fiyat verir artık Fiskobirlik, sorun da böylece çözülmüş olur, diye mi düşünüyorsunuz??? ?? ? Acaba seneye ne olacak çok merak ediyorum... Ya da kredi üç sene geri ödemesiz olduğuna göre, geri ödeme başladığında sesleri duyar gibiyim "devlet babaaaa, yardım eeeet, emeğimizin hakkını veeeer, AKP çiftçiyi siyasi emellerine alet etmeeee, devlet gelsin halletsiiiiin..." Lafa gelince özerk, paraya gelince "devlet halletsin"... Şu kredi çıkarsa, fiskobirliğin tek sorununun "bankaların vermediği kredi" olduğunu iddia edenlerin ne dayanağı kalacak acaba?

fındıkta gerçek sorun dünyada %70 ini ürettiğimiz fındığın fiyatını biz değil avrupalı fındık alıcıları belirliyor. avrupa fındığı hammadde olarak alıyor işliyor ve yüksek katmadeğerle aralarında bizim olduğumuz ülkelere satıyor. sömürü düzeni.

hank
19-08-2006, 17:36
arkdaslar yani heryerde partizanlik.. bu kadarda olmaz ki .. eskiden ölümüne ecevitci ve demirlci vardi simdi basimiza ölümüne erdoganci var galiba ..

burada inatla anlmak istemediginiz olay su ki fiskobirlik kendisi bu isi kendi kaynaklariyla halledebilecekken pekeke'nin ve seriat sporun türkiye temsilcisi zapsu nun kredi almasini bloke etmesi ..

neden fiskobirlikten keislen kredileri alamadi .. im neden bloke etti .. benim olmayan batsin zihniytinden baska birsey degil ..

ve biz nasil bir milletiz ki asla ve asla uttugmuz partinin kötü yanini elestirmeyiz haksiz oldugunu bilsek dahi ölümüne savunuruz. yazik .

böyle millete böyle siyasiler .. adamalari elestirmesen .. herseylerini savunursan adamlar niye kendilerine ceki düzen versinler ki ??

bu konuda söylenecek son söz fiskobirligin hükÜmet destegine ihtiyaci yok sadece art niyetli hareketlerle gölge ve yikici olmasinlar! partizanlik tezgahini baska yerde kursunlar
peeehhhh ..

kimisi partizandır..kimisi "her devrin adamı"...hepsi siyasetten nemalanmaya bakar...nemalandıkça fanatikleşir..

zamanında bunlara kimin arabasına binse onun kornasını çalar derlerdi (menderes le başladılar demirel tonton mesguth sarışın kadın diye gitti, şimdi bunların bir kısmını hatırlayan yok...kim kimi kullandı acep ! )

"liboşluk" bu olsa gerek, "kullan, at"...

kredi işi olursa ki ( hükümet olmaması için herşeyi yapacak) akp karadeniz deki seçim yatırımlarını Siirt ve çevre şehirlere taşır artık...nede olsa hanımköy o da olmazsa danışmanköy :)...zor değil nasılsa "kaynak aktarımı" !

gaye fındık yemek değil, ziraatçi dövmek :)

sıra seçime gelince dövülen siyasetçi olacak... partizanlarmı, seçecek yeni birilerini parlatırlar onlara ..

kısa sürede eskimiş çoraplar ise çöpe... "jil" geldi ;)

hadramut42
16-09-2006, 02:24
Fiskobirlik 5 ytl açıkladığı fiatı elindeki 7 ytl maliyetli fındığı 5 ytl den satabilmek için yaptı sanmayınki 5 ytl den peşin fındık alacak..borçlarını ödemek için mülklerini satıyor..kurum geçen seneki yüksek açıkladığı fiyat yüzünden bataktadır ..bu kafayla giderse batmaya mahkümdür..

BOZKIR
16-09-2006, 18:04
Ahh..Devlet neden sanayicinin ürününü de almıyor......

asagir
16-09-2006, 20:40
Ahh..Devlet neden sanayicinin ürününü de almıyor......

mesela 5 ay önce 100.000 e satılan arabayı bir dalavera ile 30.000 e düşürüp alsa....ben de arabayı değiştirmeyi düşünüyordum zaten.... iyi fikir...

UNYELI CONAN
17-09-2006, 01:08
ben bir ara dogrudan buraya findik ihracati yapmak icin girisimde bulundum ancak hicbir sekilde ilerleme saglayamdim . en cok bulmaya calistigim ise sözde hamburg'da olan findik borsasi .. bu borsaya bir ulasabilsem hangi fiyatlardan fidigin burada islem gördügün bilir ona göre daha net yorumlar yapabilirdim . Ancak bir türlü bu bilgiye ulasamadim :(

abdas
17-09-2006, 12:35
Eh kredi de bulunduğuna göre fındıkçıya 7-8 YTL fiyat verir artık Fiskobirlik, sorun da böylece çözülmüş olur, diye mi düşünüyorsunuz??? ?? ? Acaba seneye ne olacak çok merak ediyorum... Ya da kredi üç sene geri ödemesiz olduğuna göre, geri ödeme başladığında sesleri duyar gibiyim "devlet babaaaa, yardım eeeet, emeğimizin hakkını veeeer, AKP çiftçiyi siyasi emellerine alet etmeeee, devlet gelsin halletsiiiiin..." Lafa gelince özerk, paraya gelince "devlet halletsin"... Şu kredi çıkarsa, fiskobirliğin tek sorununun "bankaların vermediği kredi" olduğunu iddia edenlerin ne dayanağı kalacak acaba?

işin içinde ingiliz varsa arkAsından BÖYYÜK bir Oyunda oynanacaktır dikkaatttt diyorum

ÇELEBİOĞLU
20-09-2006, 22:52
Sn. ünyeli conan fındık fiyatı Frankfurt borsasında 22 avro civarındaymış.Yani yaklaşık 40 ytl.NTV deki "yakın plan" programında Giresunlu bir şahıs böyle ifade etmişti.Son olaylarda gösteriyorki Karadenizli milletvekilleri Karadenizde çok büyük tepki ile karşılaşacaklar.En son Eyüp Fatsa Gürgentepe ilçesinde saldırıya uğradı.Bu devam edebilir bu şekilde,çünkü insanlar öfkeli.Akp li Fatsa olayların iç yüzünü bilmiyor insanlar diye bir de açıklama da bulunmuş.Anlatın o zaman esas bilmesi gerekenler neden bilmiyor olayların iç yüzünü.Nasıl çıkacaksınız sokaklara...

ÇELEBİOĞLU
20-09-2006, 22:53
20 Eylül 2006
'Zapsu gizlice fındık almak istedi'

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

Fiskobirlik eski Yönetim Kurulu Başkanı Salih Erdem, Başbakan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu'nun kendisine gizli olarak 20 bin ton fındık satmasını önerdiğini iddia etti.

Fiskobirlik eski Yönetim Kurulu Başkanı Salih Erdem, Nisan ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve 50 milyon YTL kredi istediğini, fakat buna karşılık Başbakan'ın danışmanı Cüneyd Zapsu'nun kendisine gizli olarak 20 bin ton fındık satmasını önerdiğini öne sürerek, “Zapsu bana, ‘Gizli sat, 20 bin ton fındığı biz alırız’ teklifinde de bulundu” dedi.

Erdem, Giresun Gazeteciler Derneği’nde düzenlediği veda toplantısında, bu yıl hükümetin fındık alımı için görevlendirdiği Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), alımlar başlamadan alacağını açıkladığı 450 milyon YTL'lik miktarı, bir süre sonra 150 milyon YTL'ye düşürdüğünü belirterek, “TMO’nun bu açıklaması fındık alımı konusunda güven vermediğini göstermektedir. Bu güvensizlik nedeniyle fındık fiyatı da düşmektedir. Bu açıklamalar nedeniyle üretici fındığını TMO’ya vermek yerine tüccara satmayı tercih etmektedir” dedi.

YENİ YÖNETİME ÜÇ AY SÜRE

Yeni seçilen yönetimin yaşanan sıkıntılı dönemi kuruma zarar vermeden atlatması gerektiğini belirten Erdem, “Borçlarını ödemek için üreticiye üç ay süre verdiler. Fındığı anlaşarak satmalı ve borcunu ödemeli. Bu adımı iyi atmalı. Adımlar sorumsuz atılırsa bugünleri arar hale gelirler” dedi.

Erdem, bu konuda önerilerde de bulunarak, “Yapılacak şudur; TMO ile anlaşılır, hükümet ile diyalog kurulur. Popülist politika yapılmamalı. Fiskobirlik 5 YTL vermesine rağmen fiyat aşağı düştü. Çünkü piyasa buna inanmıyor. Tüccar biliyor ki fazlasını alamayacak. Fındık fiyatını yukarı çekmek için iyi bir atılım yapmalı. Bütün mesele bu sıkıntılı dönemi en zarar vermeden nasıl atlatmak. Biz seçilseydik, başbakan ile görüşüp TMO işinin Fiskobirlik’e verilmesini ve süratle piyasaya girilmesini sağlayacaktım. 170 milyon YTL borç için ise ihale ile fındık satıp borcu ödeyecektim. Daha önce bunu yapacaktım ama Ziraat Odaları karşı çıktı. Bizim bu fındığı 3,5 YTL'ye satma şansımız var. Bu da 180 milyon YTL eder ve borcumuzu ödemiş olurduk” diye konuştu.

ZAPSU'NUN ÖNERİSİ

Erdem, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine 50 milyon YTL kredi sağlaması için çok yalvardıklarını da ifade ederek, “Fakat yaptığımız görüşmede yanındaki danışmanı bize gizli fındık satmamızı ve satışa çıkan bu fındığı da kendisinin alıp hemen satabileceğini söyledi” dedi. Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başvurduğumuz bankaların hepsi inceleme yaptı ve krediyi yüzde 98 hak ettiğimize dair rapor verdi. Siz inanıyor musunuz, sokaktaki bir adamın şapkasından başka sermayesi yokken bankanın ona kredi kartı verip, benim 800 milyon YTL varlığıma 100 milyon YTL krediyi itimatsızlıktan veremediğine. Bunlar inandırıcı değil. Bu açık ve net, kredi bilerek bize verilmedi. Niye verilmediği ortada. Başbakan’a çok yalvardık. Bize 50 milyon YTL Ziraat Bankası kredisi versin diye. Yanında Zapsu da vardı. ‘Sana yardımcı olacak kişi Cüneyd Bey’ dedi. Ama ondan sonra kendisine ulaşamadım.

"SATIŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Yılmaz Ulusoy’u da aracı koydum. Daha sonraki görüşmemizde bana gizli fındık satmamı önerdi. ‘Bunu satmam mümkün değil’ dedim. ‘Satma yerine 50 milyon YTL kredi verilmesini sağlayın’ dedim. Ama ‘Fındık sat’ diyor sürekli. ‘Fiyat çok düşer’ dedim, ‘Boşver düşsün’ dedi. ‘Gizli sat, 20 bin ton fındığı biz alırız’ teklifinde de bulundu.

Bunun ardından yönetimi ve 50 kooperatifi toplayıp konuyu ilettim. Hepsinden olumsuz cevap aldım ve vazgeçtik. Sorunlar devam ederken bu işlerle ilgilenen iyi bir yönetici aradım, onlar da 10 milyon dolar transfer ücreti ile aylık 70 bin YTL maaş istediler. Sonra olaylar bu safhaya geldi.”

ÇELEBİOĞLU
20-09-2006, 22:56
AKP Başkanvekili fındıkçının elinden jandarmayla kurtuldu

Erol KÜÇÜKOĞLU / GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA)

Ordu’nun Gürgentepe İlçesi’nde geleneksel olarak düzenlenen Altın Bal Festivali’ne katılan AKP Grup Başkan Vekili ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa öfkeli fındık üreticilerinin saldırısına uğradı. 200 kişinin üzerine yürüyüp tartakladığı Fatsa’yı jandarma kurtardı.

Fatsa, AKP İl Başkanı Fatihhan Ünal ve partililerle birlikte dün saat 16.00 sıralarında konvoy halinde festivalin düzenlendiği Direkli Beldesi’ne gitti. Fındık üreticileri festivalde konuşma yapmak isteyen Fatsa’yı "Böyle fındık fiyatı olur mu? Bizi mahvettiniz, fındığımızı rezil ettiniz" diye bağırarak ve yuhalayarak konuşturmadı. Fatsa ise "Oyuna gelmeyin. Olayın doğrusunu bilmiyorsunuz" diyerek öfkeli halkı sakinleştirmeye çalıştı.
JANDARMA ARACINA TAŞ:

Ancak gruptan bazı kişiler bu sırada Eyüp Fatsa’nın üzerine yürüyüp tartakladı. Araya giren jandarmalar Eyüp Fatsa’yı yaklaşık 200 kişinin elinden kurtarıp uzaklaştırdı. Yara almadan kurtulan Fatsa, güvenlik güçlerinin büyük çabası sonucu jandarma aracına bindirildi. Bu sırada içinde Fatsa’nın bulunduğu jandarma aracını taşlayan öfkeli kalabalık AKP’lilerin araçlarına da zarar verdi. Güvenlik güçleri ile öfkeli vatandaşlar arasında çıkan arbedede aralarında ikisi jandarma toplam 8 kişi yaralanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HALK OYUNA GELİYOR:

AKP Grup Başkan Vekili ve Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa olayın ardından "Benim birşeyim yok. Ancak yaralanan jandarmalar var. Bir anda benim üzerime yürüdüler. Bu konuyla ilgili olarak yarın (bugün) basın toplantısı yapmayı düşünüyorum. Halkı oyuna getiriyorlar" dedi.

AVCI06
20-09-2006, 23:23
Demekki neymiş??? Asker yan gelip yatmıyormuş.!!!:(
Yeri geldiğinde Halkın elinden AKEPE grubunun başını kurtarıyormuş.

tent
22-09-2006, 14:36
Bekir COŞKUN

Havuççu bekliyor... (http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/5128688.asp?yazarid=29)

ANLADIĞIM kadarıyla arkadaşların başı yemişlerle dertte...

hadramut42
22-09-2006, 22:55
Fındık olayı sekiz milyon seçmeniyle emin olun akp nin başını yiyecek ..sonradan gelen seçilmişlerki şu an koaliasyon görünüyor Türkiyeyi dahada çıkmazlara sokacaklar fındığınız rekolteye bağlı olarak şu andaki gibi önümüzdeki seneler içerisinde 750,000 ton civarı olduğunda fındık üreticileri mahsüllerini şimdiki gibi iki dolarlara satamayacaklar ..buna inanın

Bu günleri millet olarak mumla arayacağız ama kurunun yanında yaşda yanacak ..şükretmeyi bilmeyen milletime o vakit hak olacak..

misterno
27-09-2006, 06:11
Benim sürekli gittiğim küçük/yerel bir market var dün dikkatimi çekti manav reyonunda gezerken taze fındığı 2,49YTL/kg'den satıyorlardı...

Kamyona yükleyip getirseniz daha pahalıya nasıl satacaksınız?

guzel arkadasim

sanirim 2.49 yerine 24.9 demek istediniz cunku o paraya hicbir sey yok artik Istanbul'da
hatta 20 YTL nin altinda bulursaniz almayin kesin curuktur yada baska bir sorunu vardir

Tekrar soyluyorum

Tarlada 3 YTL olan findik nasil Istanbulda 20 YTL?

misterno
27-09-2006, 06:13
iyide bu adamalr bir kamyon findik ile istanbulda nerede kalacaklar . ne kadar kuruyemisci kuru yemisci dolayip 1-2 tonu satacaklar ..

herhalde saka olsun diye yazdiniz , degil mi ? cok güldüm ..
harbiden cok komik :tamam: :bravo:


soyle bir dusunun
tarlanizdaki urettiginiz mal buyuk sehirde 6 katina satiliyor
salak salak tarlanin basinda mi beklersin yoksa 3-5 cuval buyuk sehirde satmanin yolalrinimi ararsin

bende size guluyorum bu arada, mantik var akil var

UNYELI CONAN
27-09-2006, 17:57
soyle bir dusunun
tarlanizdaki urettiginiz mal buyuk sehirde 6 katina satiliyor
salak salak tarlanin basinda mi beklersin yoksa 3-5 cuval buyuk sehirde satmanin yolalrinimi ararsin

bende size guluyorum bu arada, mantik var akil var

demek ciddi ciddi yazmisiniz .. ben halbuki espri diye aliglayip gülmüstüm .. simdi ise baska sebepten dolayi gülüyorum ..

tabii istanbul'da kalirken havadan yasayip köprü altinda kalacaksiniz degilmi ? toplu tasitlarda size calisacak .. haa tabii sirf hatiriniz icin 100 lerce kilo alacak kuruyemisci de cabasi .. yoksa siz yüzlerce kuruyemisci dolsaip ne kadar zamanda satabileceksiniz 1-2 ton findigi ???

gidin bir deneyin bakalim bir kuruyemisciye sorun kac kilo findik alir ..

harbiden merak ettim .. yok madem kuruyemisciler yüzlerce kiloluk findik alacak potansiyel varsa babam gitsin oarada satsin ..

ha birde suna cevap verin 1-2 tonluk findigi istanbulda nerede depolayacaksiniz satilana kadar günlerce belki haftalarca ..

UNYELI CONAN
27-09-2006, 18:00
Sn. ünyeli conan fındık fiyatı Frankfurt borsasında 22 avro civarındaymış.Yani yaklaşık 40 ytl.NTV deki "yakın plan" programında Giresunlu bir şahıs böyle ifade etmişti.Son olaylarda gösteriyorki Karadenizli milletvekilleri Karadenizde çok büyük tepki ile karşılaşacaklar.En son Eyüp Fatsa Gürgentepe ilçesinde saldırıya uğradı.Bu devam edebilir bu şekilde,çünkü insanlar öfkeli.Akp li Fatsa olayların iç yüzünü bilmiyor insanlar diye bir de açıklama da bulunmuş.Anlatın o zaman esas bilmesi gerekenler neden bilmiyor olayların iç yüzünü.Nasıl çıkacaksınız sokaklara...

arkadasim .. gözünü seveyim .. su borsa'Ya ait tam bilgi versene .. benmi salakim bir türlü bulamadim gitti .. eger frankfurt'sa dax herhalde. baska ne olabilir ki ? bir ara Hamburg'Da deniyordu :düsün:

su borsayi bir bulsam toparlayacagim yöre halkini ben dogrudan ithal edecegim almanya'YA zapsu ve kan emicileri'de avuclarini yalayacak ..

abdas
27-09-2006, 18:06
artık kapatın da

fındık hayır için dağıtın millete gitsin da

bahçemde iki fidan var

vermem para ona şuna buna da

sen de dik verme para

kalsın cebine

ceviz ye

antepfıstıği ye
daha faydalı
hem de ucuz da

asagir
05-07-2007, 20:24
zapsu'nun annesi ölmüş. haberlerde herkes rahmet diliyordu. oğlunun hırsları sayesinde tedavi parası bulamadığı için ölen karadenizli fındık üreticilerinin çocukları da acaba rahmet dileyecek mi? demek ki herkes birgün ağlar. kimisi lüks hastahane odalarında, kimisi hastahane kapılarında.

TOPTANCI
05-07-2007, 22:14
Fındık krizi diye bir şey yok zapsuyle fındık politikasının hiç alakası yok helede anasını işin içine karıştırmayın ölmüş gitmiş Allah rahmet etsin deyiverin ..

Fındık la şimdiye kadar oynayan beceriksiz basiretsiz hırsız fiskobirlik yöneticileridir ...siyasilerden isim lazımsa mesut yılmazın kardeşi turgut fındık işiyle ilgilidir kendileri zamanında fındık 0,85 sentti şimdiki parayla 1 ytl...şimdi 4 ytl ...fındık alım satım aslında devletin işi değildir ticarettir arz talep meselesidir kaldıki erbakan zamanında 2 dolara millet bayram etmişti şimdi 3 dolar şükreden yok !

Varsaki birileri tarafından olmayan kriz tacirliği üzerinden siyaset ...o iyi beceriliyor

upgrade
05-07-2007, 23:55
Fındık krizi diye bir şey yok zapsuyle fındık politikasının hiç alakası yok helede anasını işin içine karıştırmayın ölmüş gitmiş Allah rahmet etsin deyiverin ..

Fındık la şimdiye kadar oynayan beceriksiz basiretsiz hırsız fiskobirlik yöneticileridir ...siyasilerden isim lazımsa mesut yılmazın kardeşi turgut fındık işiyle ilgilidir kendileri zamanında fındık 0,85 sentti şimdiki parayla 1 ytl...şimdi 4 ytl ...fındık alım satım aslında devletin işi değildir ticarettir arz talep meselesidir kaldıki erbakan zamanında 2 dolara millet bayram etmişti şimdi 3 dolar şükreden yok !

Varsaki birileri tarafından olmayan kriz tacirliği üzerinden siyaset ...o iyi beceriliyor

Nerelisiniz ve işin nekadar içindesiniz bilmiyorum fakat işler tam anlattığınız gibi değil.
Tabi zapsu nun anasını karıştırmak doğru değil ama kendisi bu işin sapına kadar içinde. Haa eski siyasiler de hep kendi çıkarlarına kullandı bu işi. Fiskobirliğin özerkleştikten sonra yaptığı birtakım icraatlar tabiki yanlış. Fakat fındığın fiyatını yükseltme çalışmaları kesinlikle çok doğruydu. Hükümetin bunları desteklemesi gerekiyordu. Ama birlik yöneticileri Avrupalı tüketicileri ve onların çıkar işbirlikçisi Zapsuyu hiç hesaba katmadılar maalesef. Devletin bugüne kadar fındık ihracaatı üzerinden kesintilerle elde ettiği gelirler 5 milyar doları aştı ama maalesef birliği köşeye sıkıştırıp kredi almasını önlediler. Devletten istenen bağış değil, yıllarca fındık üreticisi sırtından kazandıkları paranın bir kısmını uygun kredi olarak birliğe aktarsalar yeterdi. Okadar.

asagir
06-07-2007, 00:03
bugün en mutlu günlerimden biri. çünkü;
milyonlarca insanın ağlamasında parmağı olan şahıslardan birinin üzüldüğünü gördüm.
binlerce ananın tedavi olamadan ölmesine neden olan kişilerden birinin üzüntüsünü gördüm.
binlerce ananın aç yatmasına neden olan kişilerden birinin üzüldüğünü gördüm.
binlerce çocuğun açlıktan ağlayarak uyumasına neden olan kişilerden birinin üzüldüğünü gördüm.

binlerce ananın acısını görmeyenler,
bir tane kan emicinin anasının acısını paylaşmak için kuyruğa giriyor.
çünkü;
1-biri ünlü kan emici, yalakalardan oluşan yığınlar la çevrili,
2-diğeri ise akşamları yorgunluktan çocuğunu bile göremeden uyuyakalan, sabahları ise kurtlu ununu eleyerek çocuklarına kahvaltı hazırlayan masum.
birinci kişiyi savunmak/temize çıkartmak için kuyruğa giren gönüllüler,
ikinci kişiyi ise memleketin düştüğü çukurdan sorumlu tutan uzmanımsı/aydınımsılar.
dünyanın düzeni budur işte.

Yükselen GüNeŞ
06-07-2007, 00:31
arkadaslar, findigi tartisiyorsak findik tartisalim acitasyon yapmayalim.\

bi ben bilirim findiga domuzun nasil ciktigini, bir de domuz benim nasil ciktigimi...

madem domuzlarin varligindan konusuyoruz, ne gececek elimize... hangisi domuz veya hangimiz domuzsak findigi somuren onu cikarip yok etmek lazim. Yani problemi kokunden halletmek lazim...

ben koyluyum, bizim orada ne findiktan anlarlar ne de para kazanirlar. ayni is kiraz icinde gecerli. sen malindan anlamazsa para da kazanamazsinn...

birliklere gelincee amaniiinn diyorum baska birsey kiminn biri :-) uc bej kisi tutar koseyi yirsin tabi yerse... findik 10 ytl kavrulmus satiliyor piyasaya...

ki bu kavrulmus findigin doluluk oranini bilahare dusununce... zaaapsuyu tanimam, durgutu bilmem ben urettigi urunu bilmeyen babami, dedemi bilirim koylumu bilirim ve kendimi elestiririm. suclu benim, suclu aramak gerekirse.

onemli olan suclu aramakta degil sonuc uretmek...

Yükselen GüNeŞ
06-07-2007, 00:32
sagra da gidiyrodu az kalsin, talepte bozulur... ne guzeldi sagranin findikli cikolatasiii ahhh canim cekti..

asagir
06-07-2007, 00:37
doğrudur...
bu ülkede aç uyuyanları görmeyeceksin, acılarını dile getirmeyeceksin, bunların nedenini görmeyeceksin(hain olursun)...
bu ülkede sömürüyü, hırsızlığı latince gelimeler le kılıfına uyduracaksın(bilim adamı, vatansever olursun)...

Yükselen GüNeŞ
06-07-2007, 00:39
hocam bademi 20 ytl satiyorlar...

badem ile findik farkli seyler. bi de antep fistigi var 10-12 ytl arasi :-) hatta kavrulmus findigi 8 ytlye bile bulabilirsiniz...

bende komur satmaya calisiyorum ama alan yokkkk sudan ucuz komurrr ukraynadaki madenimizden alan war mi ? tazaeeee tazeee...

bir nokta orendimmm yidigimiz seker gibi, misirimizda amerikadan geliyor, bole giderse amerikadan findikta getirirler. serbest piyasa iste bole bitirir ulkeyi kafaya kullanmazsak...

asagir
06-07-2007, 00:46
köyünde geçinmeye çalışan insanlardan, serbest piyasa ekonomisinin bilmem hangi versiyonu konusunda ihtisas yapmasını bekleyemezsiniz. ürününü gidip new york'ta pazarlamasını bekleyemezsiniz.

hatta işini bilen bir kişi iseniz gider elindeki 10 kuruşluk malı 1 kuruşa alırsınız, üstüne de verdiğiniz o 1 kuruşla kendinize yemek ısmarlatırsınız... vicdanınız kaldırıyor sa...

Yükselen GüNeŞ
06-07-2007, 00:48
walla sayin asagir...
o tarlalarda bende calistim hatta gecen izinde yine gittim. kendimi goruyorum. vatanseverizzzzz die die diyenler tuylerimizi yolmasaydi bu hale gelmezdi. hem madem o gaaddarr sever vaarrr, nie bu ulke kotuye gider...

ben severrr cok gordum hele angara'da ne gusssell naylon yaparlar severlerken batani...

evet tarim kanayan yara, siyasetle olacak is degil. aciyarakta olacak degil, ben babama acimiyorum ciftci ailedeyiz. girisimciliklerini vermisler... ne hukumet almis ne siyaset, kendimiz verdik...

hele universite ilk yilimda param yoktu oglen yemegini yiyecekkk, cok aglayan ogrenci gordum aciiiiimmm aciiim diyen, ama kral yemek yiyen.... hatta biri bana sucu diordu... aglamamak lazim sukredip, elindekini nasil iyilestirip gelistirmeye bakmak lazim....

arat kapandi, benimde para kapandi... oyyy hukumett taaa diyip, dusuk kura mi kufredeyim. ben iki tip tekstilci gordum mucadele edip kazanan, gunu dusunen, gununde yiyen yarinda batan... calismak lazim, bedava kazanc beni aratta tokezletti...

bizim orada findiklari sokeceksiniz dendi, tesvik verildi, ekilecek urun denildi, aliskanlik... findiklar duruyooo... verimsiz, hic bir cacik olmuyooo :-)

yasadigimi anlatiyorum, kendimi elestiriyorum cozume ulasmaya yaklasiyorum die dusunuyorum... teknik tarim derim son tahlilde!!!

Yükselen GüNeŞ
06-07-2007, 00:51
walla her koyde canbaz vardir, disariya kalmaz... her yer bir koy degil mi sayin asagir...

istanbul sanki koy degil mi? hangimiz yaptigimizin hakkini aliyoruza gelir ve olay is emek catismasi boyutuna sapar. dedigim gibi asil olan fondik topigi! ben findikta takili kaldim diyorum.

walla cok saf yakalandim sehirde affetmeyen her yerde geciyor... artik serbest piyasa deil cakallar piyasasi olmus...

Yükselen GüNeŞ
06-07-2007, 00:55
baska 1 meyve 3.5 eur avrupada buradakiler hersey dahil maliyeti 1 eur. ama bu mali iste satmak inanc istiyor. inanan sonuna kadar gidende kazaniyor...

findikta da ole. benim ev arkadasimin akrabasi findikci adam site yapmaya calisyoo, google reklam veriyoo...
zorluyoo...

2 kusak sor ne yiyecegiz tartiscak, en gec 15 yil sonra meyve sebzeyi ithal eder duruma geliriz...

asagir
06-07-2007, 01:00
sn. sunrise, ben ne oy isteyen siyasetçiyim, ne de ağlayan bir köylüyüm.
sadece sevgimizi, acımızı ve mutluluğumuzu paylaştığımız insanlarımızın durumlarını çıplak şekilde dile getiren, güçlülerin/ kan emicilerin tepkisini umursamayan, kimseden beklentisi olmayan, laf oyunlarından anlamayan, vicdanından ve aklından geçenleri olduğu gibi söyleyen bir kazmayım.

TOPTANCI
06-07-2007, 02:00
Şimdiki hükümet hükümet olduğunda ilk icraatlarından biri olarak fiskobirliğin iki katrilyon borcunu sildi ...fiskobirlik devletin bir kamburuydu şimdiye kadar hükümetler destekleme adı altında fiskobirliği desteklerdi halende desteklerler bu nedenle toprak mahsulleri ofisi fiskobirliğin beceriksizliği ve iyi yönetilmediği için devreye sokuldu fiskobirliğe dendiki bundan sonraki icraatlarında akıllı ol kendinide bizide yıpratma arkanda devlet desteği yok

Fiskobirlik ne yaptı kendi parası yokken vatandaşın fındığının parasıyle marketciliğe soyundu vatandaşın parasınıda ödeyemedi ...fındığa piyasa şartlarının üzerlerinde fiyat verdi aldı ödeyemedi halende ödeyemiyor marketler satılığa çıktı alan yok iflasta bunların bir deposu var iki kere yandı ..ben diyorumki bunlar belkide kendileri yaktılar ya bir depo iki kez yanarmı azda deil içinde üç beş bin ton fındık ...

Halen Fiskobirliğin elinde 2005 ait fındık var toprak mahsullerinin bu sene aldığı 160 bin ton olduğu gibi duruyor...

Dünyada en kaliteli fındık % 70 Türkiyede yetişmektedir italya rusya kalitesizdir abd çin deneme dikimler yapmıştır yetiştirememiştir çikolata için fındık vazgeçilmezdir fındığın yerini badem ceviz tutmaz ..

Çözüm fındıkta gerçekci politikalara ihtiyaç vardır fındık borsası halen almanyadan yönetilir bunun Türkiyede değerlendirilmesi gerekir reklamını faydalarını Dünyaya tanıtabilirsek yetiştirdiğimiz fındık yetmez fiyatıda artar ...nihayetinde arz talep meselesi dolarla satıldığı için doların düşüklüğüde fındığı olumsuz etkiler ...

asagir
06-07-2007, 02:41
Şimdiki hükümet hükümet olduğunda ilk icraatlarından biri olarak fiskobirliğin iki katrilyon borcunu sildi ...fiskobirlik devletin bir kamburuydu şimdiye kadar hükümetler destekleme adı altında fiskobirliği desteklerdi halende desteklerler bu nedenle toprak mahsulleri ofisi fiskobirliğin beceriksizliği ve iyi yönetilmediği için devreye sokuldu fiskobirliğe dendiki bundan sonraki icraatlarında akıllı ol kendinide bizide yıpratma arkanda devlet desteği yok

Fiskobirlik ne yaptı kendi parası yokken vatandaşın fındığının parasıyle marketciliğe soyundu vatandaşın parasınıda ödeyemedi ...fındığa piyasa şartlarının üzerlerinde fiyat verdi aldı ödeyemedi halende ödeyemiyor marketler satılığa çıktı alan yok iflasta bunların bir deposu var iki kere yandı ben diyorumki bunlar belkide kendileri yaktılar ya bir depo iki kez yanarmı azda deil içinde üç beş bin ton fındık ...[/COLOR]
Halen Fiskobirliğin elinde 2005 ait fındık var toprak mahsullerinin bu sene aldığı 160 bin ton olduğu gibi duruyor...[/COLOR] Dünyada en kaliteli fındık % 70 Türkiyede yetişmektedir italya rusya kalitesizdir abd çin deneme dikimler yapmıştır yetiştirememiştir çikolata için fındık vazgeçilmezdir fındığın yerini badem ceviz tutmaz ..

Çözüm fındıkta gerçekci politikalara ihtiyaç vardır fındık borsası halen almanyadan yönetilir bunun Türkiyede değerlendirilmesi gerekir reklamını faydalarını Dünyaya tanıtabilirsek yetiştirdiğimiz fındık yetmez fiyatıda artar ...nihayetinde arz talep meselesi dolarla satıldığı için doların düşüklüğüde fındığı olumsuz etkiler ...

kırmızı ile işaretlediğim çümleleri bizzat iktidar üyelerinden defalarca duydum. bu cümleler onların açıklamalarından ibaret ve ben de onların açıklamalarında en ufak doğruluk payı olmadığını, hepsinin milleti uyutmaya yönelik saptırmalar ve propaganda olduğunu biliyorum. bu söylemlerinin üstüne bir de din-iman-türban söylemi oturturlasa iyi oy alırlar.

siyah ile işaretlediğim cümlelerinize ise katılıyorum. fakat; bu konu hükümeti ilgilendiriyorsa, neden beş yıldır birşey yapmadı. yok ilgilendirmiyorsa fikirlerini kendilerine saklasınlar.

eski iktidarlara gelince; onlardan da kötülük yapanlar zamanı geldiğinde bizi mutlu eden benzer durumlar yaşayacaklar. aslında önceki seçimlerde kısmen yaşadılar ama anlayana...

neyse...
zaten benim meselem de; o iktidar iyi idi, bu iktidar kötü idi meselesi değil, böyle bir kaygım da yok ve birinin kötülüğü öbürünün kötülüğünü temize çıkartmaz.

SoLiD
06-07-2007, 17:26
Fındık krizi diye bir şey yok zapsuyle fındık politikasının hiç alakası yok helede anasını işin içine karıştırmayın ölmüş gitmiş Allah rahmet etsin deyiverin ..
Fındık la şimdiye kadar oynayan beceriksiz basiretsiz hırsız fiskobirlik yöneticileridir ...siyasilerden isim lazımsa mesut yılmazın kardeşi turgut fındık işiyle ilgilidir kendileri zamanında fındık 0,85 sentti şimdiki parayla 1 ytl...şimdi 4 ytl ...fındık alım satım aslında devletin işi değildir ticarettir arz talep meselesidir kaldıki erbakan zamanında 2 dolara millet bayram etmişti şimdi 3 dolar şükreden yok !

Varsaki birileri tarafından olmayan kriz tacirliği üzerinden siyaset ...o iyi beceriliyor

pardon??? siz hangi ülkede yaşıyosunuz bilmem ama ben bu işin taaa göbeğinde trabzonda yaşıyorum..fındık bahçesinin meyve oluşumundaki süreçten tutunda,birer birer toplanmasından,tüccara veya fiskobirliğe satılmasından(o günkü şartlar neyi gerektiriyorsa),tüccarında yurt dışında hangi paralara kime sattığına kadar bütün işlemlerin içinde olan birisiyim..ve diyorum ki benim anamın zerre kadar üzülmesine sebep olan bir insanın değil anasını yedi sülalesini işin içine katarım :grrr: benim emeğimi alın terimi üç kuruşa alabilmek için devletle iş birliği yapacaksın,üç kuruşa aldığın malları 9-10 katına satacaksınız,üstüne üstlük bu elde ettiğin haksız kazançlardan PKK ya destek vereceksin:grrr:

sıra geldi çözüme..hükümet yurt dışı bağlantılarını ZAP ZAP gibi bi karaktersize değil adam gibi birine emanet edecek..piyasanın %70 ine sahipsin ancak fiyatı sen belirliyemiyiosun,böyle bişey mümkün mü yaa..sen hükümet olarak ver bakalım 15 ytl fiyat,sebest piyasa mal çekebilmek için devlete yakın bi para vermek zorunda..eğer ki planlamanı doğru dürüst yaparsan elinde bir tane bile fındık kalmaz..
şu an için en büyük problem yanlış politika sonucu elde kalan fındıklar..bu stok tüketilmeden,piaysa emekçinin istediği gibi şekillenmez..bu konuda da bence hükümet elde olan stokları öğrencisine,askerine dağıtmalı..ordan gelecek parayı yok saymalı..yoksa onu piyasada satmaya kalkarsa fiyatlar iyice aşağıya gelir,olan yine üreticiye olur:(

TOPTANCI
06-07-2007, 18:03
Solid yazdıklarına sadece güldüm pkk ya destek veren kim zapsumu tayyipmi benmi bu konuda yazacaklarımı yukarda yazdım son yazdıklarımı iyi oku parti propagandası yapmadım konu nerelere geldi bana fiskobirliği methetme senin yaşından fazladır ticaretin içindeyim herkesin niyetini karakterini okuduğunu anlıyan bilir ...

Fiskobirliğin marketlerini müfettişler incelemişlerdi işin içindeysen ne amaçla yapıldıklarını bire yapıp iki gösterdiklerinide bilirsin -)

kemal.erdem
06-07-2007, 18:18
Şimdiki hükümet hükümet olduğunda ilk icraatlarından biri olarak fiskobirliğin iki katrilyon borcunu sildi ...fiskobirlik devletin bir kamburuydu şimdiye kadar hükümetler destekleme adı altında fiskobirliği desteklerdi halende desteklerler bu nedenle toprak mahsulleri ofisi fiskobirliğin beceriksizliği ve iyi yönetilmediği için devreye sokuldu fiskobirliğe dendiki bundan sonraki icraatlarında akıllı ol kendinide bizide yıpratma arkanda devlet desteği yok

Fiskobirlik ne yaptı kendi parası yokken vatandaşın fındığının parasıyle marketciliğe soyundu vatandaşın parasınıda ödeyemedi ...fındığa piyasa şartlarının üzerlerinde fiyat verdi aldı ödeyemedi halende ödeyemiyor marketler satılığa çıktı alan yok iflasta bunların bir deposu var iki kere yandı ..ben diyorumki bunlar belkide kendileri yaktılar ya bir depo iki kez yanarmı azda deil içinde üç beş bin ton fındık ...

Halen Fiskobirliğin elinde 2005 ait fındık var toprak mahsullerinin bu sene aldığı 160 bin ton olduğu gibi duruyor...

Dünyada en kaliteli fındık % 70 Türkiyede yetişmektedir italya rusya kalitesizdir abd çin deneme dikimler yapmıştır yetiştirememiştir çikolata için fındık vazgeçilmezdir fındığın yerini badem ceviz tutmaz ..

Çözüm fındıkta gerçekci politikalara ihtiyaç vardır fındık borsası halen almanyadan yönetilir bunun Türkiyede değerlendirilmesi gerekir reklamını faydalarını Dünyaya tanıtabilirsek yetiştirdiğimiz fındık yetmez fiyatıda artar ...nihayetinde arz talep meselesi dolarla satıldığı için doların düşüklüğüde fındığı olumsuz etkiler ...

sn toptanci teknik sebeplerden yesil veremedim, borcumdur.

sloganciligi hic sevmem ama, iste nedense aklima geldi

Kiyakcilik yapip ayaga dusmemek icin KAHROLSUN POPULIZM :he::he:

asagir
06-07-2007, 19:46
koyun can derdinde kasap et derdinde.
ne diyebilirim ki...
adamlar profesyonel poli-tikacı.
oy avcılığı ise en büyük yetenekleri.
başka şey söylemeye gerek yok.
umarım insanların yaşadıkları sıkıntılara sebep olanlar ve destekçileri birgün o sıkıntıları kendileri yaşarlar ve o gün sıkıntı yaşattıkları insanların bayramı olur. tıpkı dün olduğu gibi...

SoLiD
07-07-2007, 10:24
Solid yazdıklarına sadece güldüm pkk ya destek veren kim zapsumu tayyipmi benmi bu konuda yazacaklarımı yukarda yazdım son yazdıklarımı iyi oku parti propagandası yapmadım konu nerelere geldi bana fiskobirliği methetme senin yaşından fazladır ticaretin içindeyim herkesin niyetini karakterini okuduğunu anlıyan bilir ...

Fiskobirliğin marketlerini müfettişler incelemişlerdi işin içindeysen ne amaçla yapıldıklarını bire yapıp iki gösterdiklerinide bilirsin -)

hmmm, demek ki ciddiye alıp yazmakla hata yapmışım artık gençliğime verin:D:D:D teyyeap,zap zap ve top tancı iyi bi üçlü oldu ha:D:D:Dbiri zemin hazırlıyor,biri bağalntıları yapıyor,diğeri de malı topluyor olay bu kadar basit:D:D:Dhadi kalın sağlıcakla..

upgrade
09-07-2007, 10:49
Tartışma saçma noktalarda. Syn SOLID in yazdıklarına katılıyorum, tabi PKK vs hariç. Ben de bir fındık üreticisiyim. Yılllık 3-5 ton. Maalesef bazı hatalara rağmen Fiskobirliğin son 3-4 yıldır (özerkleşeli) yürüttüğü fındık fiyatını belirleyici politikalar çok doğruydu ve devlet bu politikaya destek çıkmalıydı. Bu destek maddi anlamda değil. Sadece kredi sağlanmasına katkı açısından. Olayın bir ayrı yanı da devlet bugüne kadar fındık ticaretinden (fiskobirliğin üreticiden aldığı ürünlere uygulanan kesinti, bu kesintinin amacı fındığın tüketim, pazarlama ve ihracat desteğidir) elde ettiği gelir toplamda 5 MİLYAR $ ı aştı. Buna dikkat arkadaşlar. Peki bunun ne kadarını fındık üreticisinin faydasına kullandılar? Hazine açıklarını kapattılar maalesef. Hep verdiğini söyleyenler bunu izah etsinler? Ne aldınız, ne verdiniz? Yok fındık üretimi sınırlanmalı falan, ovalar sökülüp başka ürün yapılmalı falan. Bunlar hikaye. Fındığı ucuza almaya alışmış Avrupalı tüccarların ve fabrikatörlerin üslubu bunlar. Üzücü olan da hükümetin onlarla aynı üsluba bürünmesi. Şimdi soruyorum. Acaba 2006 ocağında fiskobirlik seçimlerinde AKP ye yakın olan ekip seçilse ve yönetimi alsaydı acaba geçen sene TMO fındık alacak mıydı? Fiskobirliğin fiyatı ne olacaktı ve destek çıkılacak mıydı? Bakın buraya yazıyorum, muhtemelen bugün yeni ürüne fiyat verilecek. Ve seçim için en az 5000 YTL fiyat verilecek. Bu popülizm olmayacak mı sizin hesabınıza göre?
Şunu belirtmek istiyorum, Ben de bu seçimde AKP ye oy verecem. Bunun sebebi tüm fındık politikalarına rağmen ülke için iyi şeyler yapıldığına inanmam. Partizanlığa gerek yok, kime verdiğim de ayrı birşey. Fakat şu bir gerçek, AKP fındık üreticisine sahip çıkamamış ve ürününü Avrupaya peşkeş çekmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. Kimse tek üretici olduğu bir üründe fiyat belirleme lüksünü tüketicilere bırakmaz. Ama ne yapalım. Burası Türkiye! Onca sapla-samanı karıştıran varken yapacak fazla birşey yok. Sadece yazık insanlara.

asagir
09-07-2007, 11:20
sn. upgrade, istediğiniz partiye oy verebilirsiniz. buna kimse karışamaz. zaten buradaki konumuz da bu değil ama ülke için iyi şeyler yaptılar derseniz tartışma çok farklı boyutlara gider. bu görüşünüzü çürüten hatta tersini ıspatlayan binlerce delil sunulur. fakat yeri burası değil.
sadece şunu belirtmek istiyorum;
pek çok kişinin şeref ve ahlak timsali olarak gördükleri kişiler, kişilik haklarını yaraladığı için karikatürlere dava açıyor da, kendilerine hırsız diyenlere neden dava açmıyorlar. hırsızlık kişilik haklarını yaralayıcı bir suçlama değil mi?
ayrıca sn. SOLİD'İN fikirlerini paylaşan insanların sayısı azımsanamayacak kadar çok ve nedensiz değil. nedenlerden birini en son dün, "Pkk TerÖrÜ Nasil Sona Erer" topiğinde yazdım.

sertürk
09-07-2007, 11:23
Tartışma saçma noktalarda. Syn SOLID in yazdıklarına katılıyorum, tabi PKK vs hariç. Ben de bir fındık üreticisiyim. Yılllık 3-5 ton. Maalesef bazı hatalara rağmen Fiskobirliğin son 3-4 yıldır (özerkleşeli) yürüttüğü fındık fiyatını belirleyici politikalar çok doğruydu ve devlet bu politikaya destek çıkmalıydı. Bu destek maddi anlamda değil. Sadece kredi sağlanmasına katkı açısından. Olayın bir ayrı yanı da devlet bugüne kadar fındık ticaretinden (fiskobirliğin üreticiden aldığı ürünlere uygulanan kesinti, bu kesintinin amacı fındığın tüketim, pazarlama ve ihracat desteğidir) elde ettiği gelir toplamda 5 MİLYAR $ ı aştı. Buna dikkat arkadaşlar. Peki bunun ne kadarını fındık üreticisinin faydasına kullandılar? Hazine açıklarını kapattılar maalesef. Hep verdiğini söyleyenler bunu izah etsinler? Ne aldınız, ne verdiniz? Yok fındık üretimi sınırlanmalı falan, ovalar sökülüp başka ürün yapılmalı falan. Bunlar hikaye. Fındığı ucuza almaya alışmış Avrupalı tüccarların ve fabrikatörlerin üslubu bunlar. Üzücü olan da hükümetin onlarla aynı üsluba bürünmesi. Şimdi soruyorum. Acaba 2006 ocağında fiskobirlik seçimlerinde AKP ye yakın olan ekip seçilse ve yönetimi alsaydı acaba geçen sene TMO fındık alacak mıydı? Fiskobirliğin fiyatı ne olacaktı ve destek çıkılacak mıydı? Bakın buraya yazıyorum, muhtemelen bugün yeni ürüne fiyat verilecek. Ve seçim için en az 5000 YTL fiyat verilecek. Bu popülizm olmayacak mı sizin hesabınıza göre?
Şunu belirtmek istiyorum, Ben de bu seçimde AKP ye oy verecem. Bunun sebebi tüm fındık politikalarına rağmen ülke için iyi şeyler yapıldığına inanmam. Partizanlığa gerek yok, kime verdiğim de ayrı birşey. Fakat şu bir gerçek, AKP fındık üreticisine sahip çıkamamış ve ürününü Avrupaya peşkeş çekmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. Kimse tek üretici olduğu bir üründe fiyat belirleme lüksünü tüketicilere bırakmaz. Ama ne yapalım. Burası Türkiye! Onca sapla-samanı karıştıran varken yapacak fazla birşey yok. Sadece yazık insanlara.

siz verdiğiniz oyla fındık politikasını da onaylamış oluyorsunuz. o zaman eleştiremezsiniz. üretici memnun ki yine de sandıkta beni tercih ediyor der adam. bu durumda aynı fındık politikası da SÜRER GİDER.

Yükselen GüNeŞ
09-07-2007, 12:06
yaww bir tane yapıcı önerisini olan yok demekki hepimizin bu kadar boş vakti var. sadece siayset yaparız biz, fındıkta yanda durur...

asagir
09-07-2007, 12:29
yaww bir tane yapıcı önerisini olan yok demekki hepimizin bu kadar boş vakti var. sadece siayset yaparız biz, fındıkta yanda durur...

sn sunrise;
bu işler öneri ile olmuyor. öncelikle yürütmenin başındakilerin iyi niyetli olması lazım. yapılacaklar bellidir ve bizim burada bunları tekrarlamamız anlamsızdır. yetkililerin amaçları farklıy sa biz burada istediğimiz kadar öneri sunalım, beyhude...

Yükselen GüNeŞ
09-07-2007, 13:47
peki bir site açalım, basının ilgisini çekelim... ne bileyim birşeyler üretelim. fındık borsası kuralım kendimiz, yurtdışında nasıl satabiliriz bunu tartışalım? mesela ben fındık ihraç etmeyi isterim bu konu da yol gösteren olduktan sonra da sonuç alabileceğime inanıyorum. Mevcut güç Atatürk'ün dediği gib asil kanlarımızda var. Yapabilirz, birşeyler yapabiliriz... die düşünüyorum... adamlar bir fındık reklamı yaptı biz nie yapmayalım ki ?

Yükselen GüNeŞ
09-07-2007, 13:49
yan,i syn aşağır yanlış anlamayın,

pırlanta gibi insanlar war aramızda... cevheri ortaya çıkaralım, çamurla üstlerimizi kağatmayalım....

serkanonar
09-07-2007, 21:25
Fındık üreticisinin gözü hükümette

ANKA
Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Bakanlar Kurulu toplantısında fındık alımı hakkındaki konuların ele alındığını, fiyatla ilgili açıklamayı ise Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in yapacağını bildirdi.

Şener, 168'inci Bakanlar Kurulu toplantısının ilk gündeminin Avrupa Birliği'ne katılım süreci hakkındaki çalışmalar olduğunu söyledi. Şener, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan'ın konuyla ilgili sunum yaptığı kaydederek, son Bakanlar Kurulu toplantısından bu yana istatistik ve mali kontrol başlıkları altında açılan fasıllarla birlikte toplam 11 faslın sürdürüldüğünü açıkladı.

Toplantıda son dönemlerde artış gösteren orman yangınlarıyla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe'nin kurul üyelerine ayrıntılı bilgi verdiğini bildiren Şener, Karadeniz bölgesinin temel ürünü ve geçim kaynağı olan fındık konusunda da görüşmeler yapıldığını söyledi. Şener, fındık fiyatı konusunda ayrıntılı açıklamayı Tarım ve Köyişleri Bakanı'nın yapacağını belirtti.

upgrade
09-07-2007, 23:40
Arkadaşlar beni yanlış anlıyorsunuz, ben oyumun ne olacağını belirtirken, her hükümet gibi bu hükümetin de farklı konularda doğru ve hatalı uygulamalar içinde olduğunu belirtmek istedim. Benim oyu kime vereceğim önemli değil, reklam da yapmıyorum. Ama fındık konusunda hükümetin fiskobirlikle çekişerek hatalı davranıp üreticiye ciddi zarar verdiğini düşünüyorum. Tüm bunlardan da fındık ithalatçısı Avrupalılar ve onların temsilcisi olan zapsu nun karlı çıktığına inanıyorum. Olaya siyah- beyaz bakmak yerine lütfen farklı tonlarda renklerin de olduğunu unutmayalım. Doğru ile yanlışın keskin bir çizgiyle ayrılmadığını çok iyi biliyorum.

SoLiD
10-07-2007, 12:08
..
..
ANKA)-Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Giresun kalite fındığın kilogramının Ağustos-Eylül aylarında 5,15 YTL, Ekim ayında 5,20 YTL, Kasım ayında 5,25 YTL, Aralık ayında 5,30 YTL, 2008 Ocak ayında da 5,35 olarak açıkladı.
Eker, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında belirlenen fındık müdahale fiyatlarını açıkladı.
FİSKOBİRLİK ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile ortak çalışma yaptıklarını belirten Eker, çalışma sonucunda 'kademeli fiyat' uygulaması sonucuna vardıklarını ifade etti. Eker, 2007 yılı Giresun kalite fındık için Ağustos-Eylül aylarında 5,15 YTL, Ekim ayında 5,20 YTL, Kasım ayında 5,25 YTL, Aralık ayında 5,30 YTL, Ocak ayında da 5,35 YTL müdahale fiyatı belirlendiğini açıkladı. Levant kalite fındık müdahale fiyatının ise kilogram başına Ağustos-Eylül aylarında 5 YTL, Ekim ayında 5,05 YTL, Kasım ayında 5,10 YTL, Aralık ayında 5,15 YTL, Ocak ayında ise 5,20 YTL olarak açıklayan Eker, alımların da TMO ile FİSKOBİRLİK tarafından yapılacağını kaydetti.
YÜZDE 29 ARTIŞ
Eker, bu yıl için öngörülen fındık müdahale başlangıç fiyatında geçen yılın fiyatına göre yüzde 29 artış öngördüğünü belirterek, 2007 yılı maliyet hesabına göre de üreticinin karının yüzde 47,14 olarak hesaplandığını bildirdi. Cari döviz kuruna göre Giresun kalite fındık için açıklanan başlangıç müdahale fiyatı olan kilogram başına 5,15 YTL'nin 4 dolara tekabül ettiğini söyleyen Eker, Aralık ayı müdahale fiyatının ise 4,18 dolar olduğunu belirtti. (ANKA)

***

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Pamuk, şartlar göz önüne alındığında, fındığa verilen 5,15 YTL'lik müdahale alım fiyatını olumlu bulduklarını bildirdi.

Pamuk, Bakanlar Kurulu tarafından 2007 ürünü fındık alım fiyatının Giresun kalite için brüt 5,15 YTL, levant kalite için brüt 5,00 YTL olarak açıklandığını, fiyatlara her ay için kademeli olarak 50 YKr artış yapılacağını anımsattı.

FİSKOBİRLİK'in üreticinin menfaati için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Pamuk, "Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile ortak hareket ettik. Üreticinin korunması için sonuna kadar mücadele verdik. Şartlar göz önüne alındığında, fındığa verilen 5,15 YTL müdahale fiyatını olumlu bulmaktayız" dedi.
..
..

mclaren
10-07-2007, 16:04
şu an için en büyük problem yanlış politika sonucu elde kalan fındıklar..bu stok tüketilmeden,piaysa emekçinin istediği gibi şekillenmez..bu konuda da bence hükümet elde olan stokları öğrencisine,askerine dağıtmalı..ordan gelecek parayı yok saymalı..yoksa onu piyasada satmaya kalkarsa fiyatlar iyice aşağıya gelir,olan yine üreticiye olur:(


Devletin parası bazı bölge insanına peşkeş çekilemez, senin fındığını benim paramla alsın, sonra gitsin okulklarda ve askerde bedava dağıtsın, niyeymiş o? Senin refahın artsın diye ben niye refahımdan taviz vereceğim ki? O zaman benim nohutumu da alsın, istinad duvarlarının arasına doldursun, ben de refaha ereyim. Karadenizde koskoca bir aile yıllık 1 ton fındıkla refah içinde yaşama hesapları yapmasın.
Yerden yere vurduğunuz hükümet gitse, başkası gelse bile sorun çözülmeyecek, piyasayla ters düşemezsiniz. Sübvanse etseler olur, ancak bu defa her sektör sübvansiyon isteyecek.

tent
06-09-2007, 16:14
ntv'de halkın sesi programında fındık konuşuluyor, yayın yeri ordu.

UNYELI CONAN
06-09-2007, 18:29
ntv'de halkın sesi programında fındık konuşuluyor, yayın yeri ordu.

neler diyorlar ?

ha memleketim ahhhh :cry:

hamsisine , findigine kurban olayim !

upgrade
07-09-2007, 08:27
Herkese merhaba,
Ürünü patoza verip harmana attık geldik.
Tüccar 4200-4100 veriyor. Fiyatın yükselmemesine en büyük engel TMO ve fiskobirliğin elindeki mallar. Ama bu yılki ürün çok kaliteli, 50 randıman altı asla ürün çıkmaz. TMO bizim ilçede (Çamaş) depo sorunu sebebiyle alım yapmıyor. Ürün bizim bölgede iyi. Ortalama rekolte düzeyinde. Ama sahil kesimi ve yükseklerde pek ürün yoktu. Toplam rekoltenin ciddi anlamda düşük olacağını tahmin ediyorum. Ben TMO ya vereceğim. Fatsa'ya. Devlet fındığın pazarlamasıyl ilgili ciddi adımlar atmadığı sürece, (fiskobirliği güçlendirip profesyönel bir anlayışa kavuşturup önünü açabilir) sübvanse politikasına devam etmek zorundadır. Buna karşı çıkanların da şunu kabullenmesi şart; elini herşeyden çekersin, diğer birliklere yaptığın gibi fiskobirliği de geliri düzeyinde desteklersin, bu konuda politika ve ayrımcılık yapmazsın. Borsanın kurulması ve fındık fiyatının yükselmesi çabalarını da desteklersin. Bunun ötesinde eskiden olduğu gibi müdahil davranmazsın. İşte o zaman millet de uyanıp fiskobirliğe çeki düzen verecek, yönetimde etkinliğini artıracaktır.

JAKO
07-09-2007, 22:57
http://www.ttb.gov.tr/findik_ihracat.asp?Res=1024

JAKO
08-09-2007, 08:16
Trabzon ticaret borsasının yukarıdaki linkinde fındık ihracatından elde edilen döviz girdileri yıllar itibariyle sunulmuş. Bu gelir, vestelin ihracat gelirinden farklı, bu ihracatın ihracat olabilmesi için, ithalata gereksinimi yok. Net döviz geliridir.

upgrade
09-09-2007, 23:16
Trabzon ticaret borsasının yukarıdaki linkinde fındık ihracatından elde edilen döviz girdileri yıllar itibariyle sunulmuş. Bu gelir, vestelin ihracat gelirinden farklı, bu ihracatın ihracat olabilmesi için, ithalata gereksinimi yok. Net döviz geliridir.

Bu rakamlar 2003-2004-2005 yıllarında fiskobirliğin uluslararası piyasada fındık fiyatlarını artırıcı politikalarının sonuçlarını net ortaya koyuyor.i Zaten bu sebeple Avrupalılar C.Zapsu kanalıyla siyasi baskı yapıp bu gidişatı durdurdular. Rakamlar bunu net ortaya koyuyor.

azakemlak
11-12-2007, 00:30
Birisi cebini doldurdu bu olayda amma kim ?

icg28
16-04-2009, 00:01
2006 yılında Fiskobirlik'e verdiğimiz mahsülümüzün parasınız hala alamadık. Çok ilginç gerçekten. Kimseden ses soluk çıkmıyor. Giresun'da CHP kazandı ama bütün ilçeleri hala Ampülle yola devam. Her yaz aynı filmi izliyorum. Yazın Tayyip'e AKP'ye etmediği küfür kalmayan insanlar, nasıl oluyorda hala aynı partiyr oy verebiliyorlar. Hadi bu işi ek iş olarak yapan bizleri geçiyorum. Parasını alamadığı için aç kalan insanlar var köyde. Ve göç edebilecek durumda da değiller çok yaşlılar hiç bir sosyal güvenceleri de yok. Neyse fındıkla ilgili düşüncem, işi gücü sadece fındık olan Giresun' gibi şehirlerimiz akıllanmadıkça fındık ölü olarak kalcaktır. Başbakanımız sağolsun fındık üreticisini Karadeniz'e geldiğinde dahi yere yere bir hal oluyor. Zamanında çok bedava ekmek yemişler filan diye. İthalatsız yıllık 2-3 milyar dolar ihracaat yapılabilir sadece fındık ile. Lüks ve ikamesi nispeten olmayan bir ürün olduğu için gelir büyük oluyor(du). Neyse ideolojik yaklaşmıyorum kesinlikle AKP'ye karşı bir ön yargım yok başta bende sempatik buluyordum, ama artık yeter..

astalavista
03-07-2009, 18:03
Fındıkta son fiyatlar ve bu senenin rekoltesini nereden öğrenebilirim? Ayrıca fındığın dünya piyasasında borsalarda belirli bir fiyatı oluşuyorsa bunun linkini verebilirse sevinirim.